Były prezes WOIA i sekretarz NRA odpowie przed sądem aptekarskim | mgr.farm

Były prezes WOIA i sekretarz NRA odpowie przed sądem aptekarskim

Były prezes WOIA i sekretarz NRA odpowie przed sądem aptekarskim

W październiku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynął akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową w Poznaniu, zawierający zarzuty korupcyjne przeciw dr Tadeuszowi Bąbelkowi. Farmaceutę najprawdopodobniej czeka postępowanie przed Sądem Aptekarskim.

Poznański sąd skazał w 14 października dr. Tadeusza Bąbelka, do niedawna szefa wielkopolskiego samorządu aptekarskiego, za próbę przyjęcia łapówki. Farmaceuta początkowo nie przyznawał się do winy, ale ostatecznie wyraził skruchę i przyznał się do winy. Sąd skazał go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę oraz 5-letni zakaz sprawowania funkcji w samorządzie aptekarskim.

To jednak nie koniec problemów dra Bąbelka. Ze względów na to, że farmaceuta w czasie popełniania czynu pełnił funkcję Prezesa WOIA i sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej i czyn ten był związany z pełnieniem wysokiej funkcji w samorządzie, to zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów z dnia 31 marca 2003 roku. Organem, który na mocy ustawy o izbach aptekarskich powinien poprowadzić to postępowanie, jest Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, a orzekał będzie w tej sprawie Naczelny Sąd Aptekarski.Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Poznaniu przekazał już tę sprawę zgodnie z kompetencjami Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, który wszczął już postępowanie wobec farmaceuty, dra Tadeusza Bąbelka. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie ono zakończone przez nowego Rzecznika, który zostanie wybrany podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy pod koniec stycznia 2016.

Przypomnijmy, że sąd aptekarski może orzekać kary upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres 3 miesięcy do 3 lat lub całkowitego pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza. Wielu farmaceutów uważa, że za popełnione przez byłego prezesa WOIA i sekretarza NIA czyny zasługują na najsurowszy wymiar kary. Ostateczny wyrok Naczelnego Sądu Aptekarskiego poznany zapewne za kilka miesięcy.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net