Magazyn mgr.farm

Ciemna strona probiotyku

16 kwietnia 2016 08:32

Wg definicji probiotyki są produktami, zawierającymi specyficzne żywe drobnoustroje, które przyjmowane w odpowiedniej ilości wpływają na mikroflorę organizmu gospodarza i wywierają korzystne działanie zdrowotne. Szczepy probiotyczne powinny być niepatogenne, niepowiązane z wywoływaniem chorób, a przez to bezpieczne dla pacjenta. Czy tak jest w rzeczywistości?

Badania naukowe przypisują organizmom probiotycznym coraz to nowe właściwości. Proponuje się ich stosowanie w chorobach alergicznych, atopowym zapaleniu skóry czy nawet zapaleniu dziąseł. Tymczasem twarde dowody obejmują jedynie kilka wskazań, w których probiotyki rzeczywiście posiadają wartość terapeutyczną. Należą do nich: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom towarzyszącym antybiotykoterapii oraz wspomaganie eradykacji H. pylori.

„Idealny probiotyk” powinien zawierać szczepy naturalnie wchodzące w skład flory jelitowej człowieka oraz wykazywać dużą odporność na kwaśne pH żołądka i działanie enzymów trawiennych oraz żółci. Szczep powinien charakteryzować się także dobrą adhezją do komórek jelita, odpowiednią żywotnością i zdolnością do namnażania a także działaniem antagonistycznym wobec mikroorganizmów patogennych. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepu powinno być sprawdzone w próbach in vitro oraz badaniach klinicznych. Okazuje się jednak, że nawet przyjmowanie probiotyku obarczone może być dużym ryzykiem.

Case study

W 2000 roku w Finlandii przeprowadzono analizę przyczyn hospitalizacji z poprzednich dziesięciu lat, wśród których odnotowano prawie 80 przypadków bakteriemii związanej z przyjmowaniem probiotycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego. Relatywnie nie jest to duża liczba chorych, jednak potwierdza ona tezę, że nawet bakterie probiotyczne – mające być z definicji zupełnie bezpieczne – mogą okazać się patogenami.

Jeden z przypadków dotyczył 67-latka, który trafił do szpitala z objawami infekcji górnych dróg oddechowych i w stanie ogólnego osłabienia. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki stwierdzono, iż mężczyzna zapadł na zapalenie wsierdzia, spowodowane bakteriami Lactobacillus rhamnosus, które oznaczono w posiewie. Okazało się, że kilka tygodni wcześniej, pacjent przeszedł zabieg ekstrakcji zęba, po którym przyjmował doustnie amoksycylinę oraz preparat z wyżej wymienionym szczepem probiotycznym. Ze względu na trudności z połknięciem dużych kapsułek preparatu, pacjent wysypywał ich zawartość wprost do jamy ustnej i przeżuwał z mlekiem (prawdopodobnie w ten sposób doszło do zakażenia). Odnotowano przynajmniej kilkadziesiąt przypadków zakażenia wsierdzia szczepami Lactobacillus, z czego około połowa korelowała z zabiegami dentystycznymi.

Inny przypadek zakażenia bakteryjnego, związanego z probiotykami dotyczył 74-letniej kobiety, cierpiącej na cukrzycę, która trafiła do szpitala z powodu ropnia wątroby, który rozwinął się po zażywaniu probiotyków ze szczepem LGG. Zwiększone ryzyko sepsy istnieje także u osób przyjmujących immunosupresanty, cierpiących na choroby przewlekłe oraz wcześniaków.
Ogólnoustrojowe zakażenia mogą być także wywołane przez probiotyczne szczepy grzybów Saccharomyces boulardii. Na nie najbardziej narażone są osoby długo hospitalizowane, żywione pozajelitowo oraz posiadające wkłucie centralne.

Jakość a bezpieczeństwo

Nawet klinicznie przebadane szczepy probiotyczne mogą sporadycznie, w specyficznych przypadkach, okazać się groźne dla zdrowia. Jak więc zapatrywać się na dziesiątki probiotyków, które nie posiadają w naszym kraju statusu leku (a więc ich produkcja nie podlega ścisłej kontroli)? Wg piśmiennictwa, dostępne na naszym rynku produkty probiotyczne mogą być niskiej jakości – deklaracje producentów odbiegają od wyników analiz mikrobiologicznych w zakresie liczby, ilości oraz tożsamości szczepów, a w niektórych produktach wykazano wręcz obecność drobnoustrojów chorobotwórczych… Oby ten niewielki odsetek probiotycznego ryzyka nie dotyczył nigdy naszych pacjentów…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

O ustawie aptekarskiej na poważnie O ustawie aptekarskiej na poważnie

Mówi się, że pierwszą rzeczą, jakiej brakuje ludziom w trakcie powodzi, jest woda pitna. Podobnie po...

Fakty i mity o kaszlu Fakty i mity o kaszlu

Kaszel to objaw najczęściej kojarzony z odwiecznym dylematem: "suchy czy mokry?". Dla części pacjent...

10 najciekawszych surowców roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie 10 najciekawszych surowców roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie

Surowce roślinne są obecne w lecznictwie już od stuleci, ale dopiero dzięki wykorzystaniu najnowszyc...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz