Co by było gdyby...

Co by było gdyby...

1 stycznia 2018 roku dobiegnie końca okres przejściowy, który zaczął się w 2015 r. wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wtedy też obecnie obowiązujące rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych zostaną uchylone.

W jaki sposób powinny zmienić się przepisy dot. realizacji recept, by praca farmaceutów była łatwiejsza?

Mimo że Prawo farmaceutyczne zawiera regulacje dotyczące wystawiania recept, to nowe rozporządzenia będą regulować zarówno zasady wystawiania jak i realizacji (art. 96a ust. 12 PF). Zostało niewiele czasu dlatego warto już dziś pomyśleć o kształcie przyszłych przepisów, które mogłyby rozwiązać nasze codzienne bolączki z jednoczesną korzyścią dla pacjentów i naszego wizerunku. Na wstępie zaznaczam, że zaproponowane rozwiązania są subiektywne i liberalne, ale zwolennikiem znoszenia zasad nie jestem.

W rozważaniach pominę kwestię e-recepty, która choć eliminuje część problemów będzie przedmiotem osobnego opracowania. Ponadto nie należy się spodziewać, że papierowe recepty wyjdą z obiegu z dnia na dzień. Przyjrzyjmy się zatem aspektom realizacji recept.

Realizacja recept

Niestety bywa, że pacjent w jednej placówce wykupi wszystkie wypisane leki, natomiast w innej otrzyma część lub zostanie odprawiony z kwitkiem. Bynajmniej nie mam na myśli różnicy w zapleczu magazynowym, ale różne podejście do tej samej recepty i ewentualnych błędów formalnych. Nie powinno być pod tym względem aptek lepszych i gorszych, więc zobaczmy co można zrobić, żeby zlikwidować ww. podział bez zwiększanie liczby wycieczek poza godzinami pracy do przychodni po poprawki.

Dane pacjenta

Przypadki naniesienia niepełnych danych adresowych czy personalnych w polu pacjent nie należą do rzadkości, więc możliwość ich uzupełnienia na rewersie jest pożądana. Co nie oznacza zwolnienia osoby uprawnionej z należytego wykonywania swoich obowiązków.

Informacje dotyczące leku

Nazwa preparatu w połączeniu z odpłatnością ulgową powinna prowadzić do wydania pacjentowi leku widniejącego na liście refundacyjnej, (np. Briglau bez dopisku PPH) a nie dylematu co autor miał na myśli.

Dawka

Analogicznie brak podanej dawki leku mógłby znów odwoływać się do najmniejszej refundowanej dawki, o ile dana pozycja znajduje się na liście (np. Lumigan, Bi-Profenid, Prestarium). Jak to się ma do bezpieczeństwa pacjenta? Otóż, tak jak obecnie przy kilku rejestracjach lekarz powinien uściślić jaką moc ordynuje.

Innym aspektem są leki wieloskładnikowe, przy których ułatwieniem byłaby możliwość wydania pojedynczych substancji osobno (w przypadku problemów z dostępnością czy na życzenie pacjenta – po wyjaśnieniu jak zażywać dane preparaty; np. Exforge HCT, Triplixam) lub odwrotnie.

Pojawiają się również sytuacje, kiedy zlecona dawka nie istnieje, ale jest możliwa do złożenia z innych dostępnych (np. Toramat 75 mg z tabletek po 50 mg i 25 mg). Tu w porozumieniu z lekarzem moglibyśmy wydać to, co osiągalne.

Strony

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...