Co tak naprawdę oznacza ‘apteka dla aptekarza’? (video)

Co tak naprawdę oznacza ‘apteka dla aptekarza’? (video)

7 kwietnia 2017 roku Sejm dał zielone światło dla zmian w zasadach wydawania zezwoleń na nowe apteki. Jedną z przyjętych regulacji jest ‘apteka dla aptekarza’. Przeciwnicy zmian rozpowszechniają w mediach informacje o zmianach w prawie, które często mijają się z prawdą. Postanowiliśmy uporządkować informacje na ten temat w łatwej do zaprezentowania formie…

Na czym polegają i co dadzą zmiany w Prawie farmaceutycznym?

Nie powstanie już żadna nowa apteka?

Jedną z najczęściej powtarzanych w mediach informacji jest ta, że apteki nie mogły już powstawać jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 mieszkańców. Jest to nieprawda. Nowe przepisy zawierają zarówno ograniczenia demograficzne jak i geograficzne dotyczące powstawania nowych aptek. W rezultacie każda nowa apteka może powstać w odległości 1000 metrów od już istniejącej – niezależnie od liczby przypadających na nią mieszkańców. Natomiast w gminach, gdzie na jedną aptekę przypada więcej niż 3000 mieszkańców, odległość między nową apteką a już istniejącą będzie mogła wynosić 500 metrów.

Jednocześnie Sejm wprowadził do ustawy poprawkę, która daje Ministrowi Zdrowia prawo do wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, z pominięciem regulacji geograficznych i demograficznych. Nie obowiązują one również w przypadku nabywania już istniejącej apteki od jej spadkobierców.

Apteki będą zamykane?

Coraz częściej powielana jest też informacja jakoby apteki, które nie spełniają nowych kryteriów demograficznych, geograficznych i własnościowych, miałby być zamykane. Prawo nie działa wstecz. Wszystkie dotychczas wydane zezwolenia na prowadzenie aptek zachowują ważność. Nowe przepisy będą dotyczyły tylko nowych aptek.

Niżej film informujący o najważniejszych założeniach i celach nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowany przez redakcję MGR.FARM.

Zachęcamy do jego udostępniania i rozpowszechniania.

Link do filmu:
https://youtu.be/c3aCY2x9_kI

Osadź na stronie:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c3aCY2x9_kI?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.