REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cytyzyna w zwalczaniu nałogu nikotynowego

10 lipca 2015 08:52

Cytyzyna, zwana także laburniną i soforyną, należy do wtórnych metabolitów roślinnych z grupy alkaloidów chinolizydynowych. Na skalę przemysłową otrzymuje się ją z nasion złotokapu zwyczajnego (Laburnum anagyroides, syn. Laburnum vulgare, Cytisus laburnum) z rodziny motylkowatych. W latach 60-tych ubiegłego wieku, bułgarscy naukowcy zaproponowali użycie cytyzyny w leczeniu nikotynizmu. Co ciekawe, jej zastosowanie do tego celu jest charakterystyczne jedynie dla obszaru Europy.

Złotokap w formie krzewu lub drzewa można spotkać w parkach i ogrodach, gdzie na przełomie kwietnia i czerwca rozwija żółte kwiaty, zebrane w okazałych, zwisających gronach. Niestety, ze względu na obecność alkaloidów, jest on rośliną trującą – spożycie kilku nasion może być groźne, zwłaszcza dla małych dzieci. Objawy zatrucia (skoki ciśnienia, wymioty, biegunka, drgawki kloniczne) mogą wystąpić także po zjedzeniu miodu, jeśli pszczoły zbierały nektar z kwiatów złotokapu.

Mechanizm uzależnienia od nikotyny jest ściśle powiązany z acetylocholinergicznymi receptorami nikotynowymi (nAChR) znajdującymi się w obrębie struktur mózgowych. Ich pobudzenie odpowiada za przyjemne efekty palenia tytoniu, związane ze stymulacją dopaminergiczną. Silnymi agonistami receptorów nACh są alkaloidy tytoniu: nikotyna i anabazyna, alkaloid palmy arekowej – arekolina (stosowana w weterynarii jako lek przeczyszczający i przeciwrobaczy) oraz lobelina, którą dawniej próbowano stosować w leczeniu uzależnień.

REKLAMA

Jednym z częściowych agonistów receptora nikotynowego jest także cytyzyna, która jako jedyna, ze względu na relatywnie niską toksyczność nadaje się do wykorzystania w terapii antynikotynowej. Działa ona jednocześnie jak ago- i antagonista receptora nikotynowego, wykazując siedmiokrotnie większe powinowactwo do niego niż czysta nikotyna. Stymulując receptor o podtypie α4β2 (szczególnie ważny w procesie powstawania uzależnienia), cytyzyna przeciwdziała nagłemu spadkowi stężenia dopaminy w strukturach mózgu, dzięki czemu zapobiega odczuwaniu objawów odstawiennych i głodu nikotynowego. Efekt antagonistyczny wobec receptorów nACh zapobiega aktywacji szlaków dopaminergicznych w przypadku, gdy pacjent podczas terapii zdecyduje się sięgnąć po papierosa. Cytyzyna, konkurując z nikotyną o miejsce aktywne receptorów, zapobiega dalszemu uzależnieniu.

REKLAMA

Przeprowadzone do tej pory badania kliniczne pozwalają sądzić, iż preparaty z alkaloidem złotokapu mogą stanowić dobrą alternatywę dla innych metod walki z nałogiem nikotynowym. W testach z 2003 roku stwierdzono, iż 27% pacjentów utrzymywało abstynencję po 12 tyg. od rozpoczęcia leczenia cytyzyną, zaś 14% utrzymało abstynencję w okresie jednego roku. Według innych doniesień, w porównaniu z grupą stosującą placebo, procent pacjentów w grupie stosującej cytyzynę, którzy zaprzestali palenia, był kilkukrotnie wyższy.

Tabletki, zawierające cytyzynę są łatwo dostępne, a ich skuteczność potwierdzają sami pacjenci. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt finansowy: koszt pełnej, 25-dniowej terapii takim preparatem wynosi około 70-80 złotych. Tyle samo pacjent zapłaci za opakowanie plastrów transdermalnych z nikotyną, które wystarczą jedynie na 7 dni terapii, podczas gdy pełna kuracja powinna trwać od 8 do 10 tygodni.

Wadą preparatów z cytyzyną są skutki uboczne, mogące występować nawet u 20% pacjentów. Przejawiają się one często jako zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle głowy, bóle mięśni i odczucie suchości w ustach. Przeciwwskazania do stosowania stanowią niedawny zawał serca bądź udar mózgu, niestabilna dławica piersiowa, kliniczne istotne arytmie oraz ciąża i karmienie piersią.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Historia reklamy i patentów leków [cz. 3] Historia reklamy i patentów leków [cz. 3]

Poprzednim artykułem starałam się pokrótce omówić rozwój rejestracji leków i urzędów zajmujących się...

Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni

Już od kilku lat trwa spór o to jakie leki mogą, a jakich nie mogą wydawać w aptekach technicy farma...

Suplementy diety są potrzebne… czasami Suplementy diety są potrzebne… czasami

Bardzo spodobała mi się akcja informacyjna dotycząca suplementów diety, którą niedawno rozpoczęło ki...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz