Czarci sposób na reumatyzm | mgr.farm

Czarci sposób na reumatyzm

Czarci sposób na reumatyzm

Hakorośl (Harpagophytum procumbens), czyli czarci pazur należy do rodziny Połapkowatych, inaczej Sezamowatych - Pedaliaceae. Jej naturalnym środowiskiem są pustynne rejony Namibii o niesprzyjającym gorącym klimacie.

Podczas pory suchej hakorośl kryje się pod ziemią, gdzie tworzy bulwiaste korzenie o długości około 1 metra. Pojawiająca się porą deszczową woda budzi do życia roślinę, która wypuszcza długie, płożące pędy, przyozdobione jaskraworóżowymi kwiatami o lejkowatym kształcie. Kielichy przekształcają się następnie w przedziwnej budowy owoce - podłużne niełupki, wyposażone w twarde wyrostki zakończone ostrymi haczykami. Wypustki te wczepiają się w sierść i skórę zwierząt, które, nieraz przez to poranione, przyczyniają się do ekspansji rośliny na nowe stanowiska.

Najbardziej charakterystyczną grupą związków aktywnych czarciego pazura są irydoidy, a wśród nich harpagozyd, którego wg Farmakopei Polskiej nie może być mniej niż 1,2% w przeliczeniu na suchą masę. W zależności od surowca, zawartość tego związku waha się w roślinie od 0,1 do nawet 3% masowych. Harpagozyd posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, choć w czystej, izolowanej postaci działa słabiej niż jako składnik złożonego ekstraktu. Pozostałe, występujące w roślinie irydoidy, m. in. prokumbid i jego pochodna cukrowa prokumbozyd również działają przeciwzapalnie oraz analgetycznie. W korzeniu hakorośli znajdziemy także flawonoidy, fenolokwasy oraz fitosterole o synergistycznym działaniu przeciwzapalnym.

W monografii opracowanej przez Europejską Agencję Leków (EMA) znajdujemy dwa tradycyjne udokumentowane zastosowania korzenia hakorośli: pierwsze, szerzej znane – jako środek łagodzący bóle stawowe oraz jako remedium stomachicum w dolegliwościach ze strony układu pokarmowego (niestrawność, wzdęcia, brak apetytu). Czarci pazur wykazuje również pewne działanie hipotensyjne oraz hipoglikemizujące, które potwierdzono doświadczalnie.Irydoidy hakorośli posiadają udowodnione in vitro działanie hamujące wydzielanie prostaglandyn oraz mediatorów prozapalnych takich jak interleukiny czy czynniki martwicy nowotworu. Doświadczenia na szczurach potwierdzają korzystne działanie ekstraktów z czarciego pazura w sztucznie indukowanym obrzęku stawów. Sprawdzano farmakologiczne działanie ekstraktów również w badaniach klinicznych na ochotnikach - z jednej z podjętych prób badawczych wynika, iż preparaty z czarciego pazura działają z siłą porównywalną do syntetycznego NLPZ - fenylobutazonu. W innej publikacji czytamy jednak, że, pacjenci przyjmujący ekstrakty z rośliny równie często musieli sięgać po przeciwbólowy Tramadol, co ochotnicy z grupy przyjmującej placebo (choć aż 17% pacjentów leczonych hakoroślą pod koniec badania nie odczuwało bólu stawów – w porównianiu z 2% w grupie placebo). Dostępne są także randomizowane badania producentów kilku preparatów z hakorośli, które przemawiają na korzyść zioła. Niemniej jednak istnieje wiele mniej entuzjastycznych doniesień na temat skuteczności czarciego pazura w bólach kostno-stawowych, dlatego też badaniu jego właściwości farmakologicznych i potencjalnych zastosowań powinno się poświęcić więcej uwagi.

Tradycyjnie w bólach reumatycznych zaleca się przyjmowanie dobowej dawki wynoszącej 50-60 g harpagozydu, co odpowiada np. naparowi sporządzonemu z 4,5 g suszonego korzenia. Czarci pazur przyjmowany doustnie, jako inhibitor CYP450, może dawać interakcje z wieloma lekami, m.in.: kumarynami, statynami czy IPP. Nie jest wskazany u osób młodych oraz ciężarnych, posiada bowiem działanie oksytotyczne. Biorąc pod uwagę, że najchętniej stosowaną przez pacjentów postacią preparatów z tym ziołem są maści i żele stosowane zewnętrznie, ryzyko pojawienia się działań niepożądanych praktycznie nie występuje.

źródła:
Chrubasik S. et al.: Effectiveness of Harpagophytum procumbens in treatment of acute low back pain, Phytomedicine, 1996, 3, 1-10;
Community herbal monograph on Harpagophytum procumbens D.C. and/or Harpagophytum Zeyheri Decne, Radix, European Medicine Agency Monograph, 2008;
Harpagophytum procumbens (Devil’s claw), Alternative Medicine Review, 2008, 3, 248-252,
Huang T. H-W. et al.: Harpagoside suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 expression through inhibition of NF-κB activation, Journal of Ethnopharmacology, 2006, 104, 149-155;
Wolski T. et al.: Hakorośl rozesłana ( Harpagophytum procumbens DC.) – roślinny surowiec o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym, Postępy fitoterapii, 2010, 1, 13-22

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.