Dlaczego 'apteka dla aptekarza' musi wrócić?

Dlaczego 'apteka dla aptekarza' musi wrócić?

Zgodnie z najnowszą opinią Biura Analiz Sejmowych poprawka usuwająca z poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zasadę, że właścicielem nowej apteki będzie mógł być tylko farmaceuta, sprawiła, że ustawa może być niezgodna z konstytucją.

Żadna z trzech opinii Biura Analiz Sejmowych nie kwestionowała konstytucyjności ani niezgodności z prawem unijnym zasady 'apteka dla aptekarza'

Podczas dyskusji na temat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, jego przeciwnicy i zwolennicy przerzucają się opiniami Biura Analiz Sejmowych. Każda ze stron sporu uważa, że BAS podziela jej argumentację. Czy to oznacza, że Biuro Analiz Sejmowych jest 'za, a nawet przeciw'?

BAS wydał w sumie aż trzy opinie dotyczące projektu ustawy potocznie nazywanej 'apteką dla aptekarza'.

Pierwsza opinia BAS - 12-12-2016

Pierwsza z nich powstała w trybie pilnym 12 grudnia 2016 rok - a więc zaledwie 5 dni po tym jak projekt wpłynął do Sejmu (7 grudnia 2016). Opinia została zaakceptowana przez wicedyrektora BAS, Jakuba Borawskiego. Licząca sobie siedem stron analiza pobieżnie oceniała zgodność proponowanych zmian z prawem Unii Europejskiej. BAS stwierdził w niej, że jedynie projektowany art. 99 ust 3b ustawy może być uznany za sprzeczny z art. 79 TfUE - mowa tutaj o ograniczeniach demograficznych i geograficznych przy wydawaniu nowych zezwoleń na prowadzenie apteki. "W pozostałym zakresie projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej" - czytamy w analizie BAS z 12 grudnia 2016.

Konkluzja: Ograniczenia demograficzne i geograficzne mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Apteka dla aptekarza zgodna z prawem unijnym.

Druga opinia BAS - 9-01-2017

Druga opinia Biura Analiz Sejmowych została opublikowana 9 stycznia 2017 i liczyła sobie 58 stron. Jej autorem był prof. dr hab. Marek Szydło - ekspert ds. legislacji w BAS. Dość jednoznacznie i obszernie ocenił on, że przepisy umożliwiające prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce osobowej z wyłącznym udziałem farmaceutów oraz zmniejszające stopień nasycenia aptekami w poszczególnych gminach, są zgodne z Konstytucją RP i przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług. Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę, że istnieje pilna potrzeba bardziej wyraźnego i jednoznacznego potwierdzenia, że zawarte w projekcie nowe przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek – w tym zwłaszcza przepisy antykoncentracyjne oraz zapobiegające nadmiernemu nasyceniu aptekami w poszczególnych gminach – będą stosowane jedynie do nowych zezwoleń udzielanych już po wejściu w życie projektu, natomiast nie będą stosowane do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie projektu.

Konkluzja: 'Apteka dla aptekarza' zgodna z konstytucją i prawem unijnym.Trzecia opinia BAS - 23-03-2017

Trzecia opinia Biura Analiz Sejmowych została sporządzona po tym, jak podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, posłowie poparli poprawkę usuwającą z projektu zasadę dającą prawo do wydania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce farmaceutów. W wyniku tej poprawki prawo do prowadzenia apteki uzyskały wyłącznie osoby fizyczne lub spółki osobowe z wyłącznym udziałem osób fizycznych. To rozwiązanie, zdaniem Biura Analiz Sejmowych, wydaje się naruszać art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i pozostawać w sprzeczności z art. 22 Konstytucji RP. O ile ograniczenie prowadzenia nowych aptek wyłącznie przez farmaceutów można wytłumaczyć ważnym interesem publicznym (potwierdzanym przez wyroki Trybunału Europejskiego), o tyle ograniczenie do wyłącznie osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Konkluzja: Usunięcie z projektu 'apteki dla aptekarza' sprawia, że projekt jest sprzeczny z konstytucją

I to właśnie o tym poinformował w trakcie dyskusji w sejmie 5 kwietnia poseł wnioskodawca Waldemar Buda (PiS). W związku ze wspomnianą opinią Biura Analiz Sejmowych, iż ustawa w kształcie zawartym w sprawozdaniu komisji jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim, konieczne są poprawki.

- Jeżeli usuwamy zapis dot. farmaceuty, to nie ma żadnego uzasadnienia by ograniczać prowadzenie apteki dla podmiotów kapitałowych, spółek kapitałowych – wskazał Buda.

Z tego względu, jak stwierdził, konieczny jest powrót do pierwotnej wersji projektu. Poprawki dotyczą więc m.in. przywrócenia farmaceuty jako jedynego podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki i podtrzymania wyłączenia spółek kapitałowych.

Z drugiej strony niezrozumiałe są stwierdzenia posła Nowoczesnej, Jerzego Meysztowicza, który podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji 6 kwietnie, kilkukrotnie powtarzał, że BAS "rozjechał tę ustawę". Żadna z trzech opinii Biura Analiz Sejmowych nie kwestionowała konstytucyjności ani niezgodności z prawem unijnym zasady 'apteka dla aptekarza'. Ostatnia z opinii stwierdza wręcz, że usunięcie tej zasady z projektu nowelizacji, pozbawia ją sensu i uzasadnienia.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...