Drapieżne apteki? | mgr.farm

Drapieżne apteki?

Drapieżne apteki?

Autor: Marek Koteluk

Od pewnego czasu w wielu aptekach sieciowych i nie tylko daje się zauważyć tendencję do maksymalnego obniżania cen wybranych leków. Działanie takie podejmowane jest niestety ale nie w celu zapewnienia dostępu do terapii lekami na które nie stać wielu starszych, schorowanych pacjentów z niską emeryturą. Ma ono zgoła odmienny cel którym jest całkowita eliminacja rynkowa najbliższej konkurencji apteki...

Takie postępowanie wyczerpuje wszelkie znamiona definicji „drapieżnictwa cenowego” które można określić jako : „każde działanie podejmowane przez przedsiębiorcę z siłą rynkową, które powoduje wyjście z rynku konkurenta, powodując tym samym spadek dobrobytu społecznego"
Scheffman (1981)

źródło : http://www.pseap.org/wp-content/uploads/2012/11/pseapivseminarium6mat.pdf

W aptekach, które stosują taką formę walki konkurencyjnej w stałej ofercie pojawiają się leki w cenach drastycznie różnych od średniej ceny detalicznej jaka obowiązuje w innych aptekach.
np.: Acard 75 mg x 60 tabl. za 4,95 zł , Flavamed syrop za ok. 7 zł , Xarelto 20 mg x 28 tabl. za ok. 90 zł, Pradaxa 110 x 60 za ok. 110 zł

Jak widać te bardzo niskie ceny dotyczą leków zarówno OTC jak i RX !

W pewnej aptece sprzedawano nawet Memotropil 1200 mg x 60 tabl. za 1 zł !

Skany paragonów z tą ceną leku były przez pewien czas dostępne w internecie , podejrzewam że dużą dozą prawdopodobieństwa nie był to fotomontaż „uzdolnionego” grafika tylko za tyle rzeczywiście sprzedawano ten lek w tej aptece który przecież wydawany jest na receptę lekarską !

Jaki wypływ na odbiór społeczny tego co się dzieje w aptekach i wizerunek zawodowy mgr farm. mają tak drastycznie różniące się między konkretnymi aptekami ceny leków chyba nie muszę tłumaczyć ?

Wróćmy na chwilę do tego co obowiązuje każdego mgr farm. w Polsce czyli Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej.

"Art. 13. 
Wysokość opłat za wydawane pacjentowi produkty lecznicze jest kształtowana rzetelnie, według obowiązujących przepisów, bez względu na korzyści własne lub konsekwencje wynikające z takiej postawy dla apteki jako instytucji." 

Art. 19. 
1. Aptekarz nic reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami. 
2. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.
Jak dotąd nie słyszałem żeby w Polsce jakiś lokalny samorząd aptekarski zareagował właściwie na takie zachowania i przynajmniej upomniał kierowników takich aptek którzy przecież są mgr farm. !
Czy cena leku która jest średnio o 50 % niższa niż średnia cena rynkowa nie jest zachętą zwiększającą konsumpcję produktów leczniczych ?

Czy cena leku RX w wysokości 1 zł jest ceną „kształtowaną rzetelnie” a nie służy jedynie „przyciąganiu” pacjentów z receptami do konkretnej apteki ?Z jednej strony mamy „wolność rynkową” która przynajmniej w teorii pozwala każdej aptece na swobodne kształtowanie cen leków i suplementów diety oprócz cen leków RX refundowanych.

Z drugiej strony maksymalne obniżanie cen wybranych leków w wielu przypadkach nosi znamiona nieuczciwej konkurencji której celem nie jest „dobro pacjenta” a jedynie całkowita eliminacja innych aptek !

Definicja Komisji UE myślę że najbardziej oddaje to z czym mamy obecnie do czynienia w polskich aptekach :

Drapieżnictwo cenowe - polega na celowym ponoszeniu strat lub rezygnacji z zysków w krótkim okresie (poświęcanie zysków) w celu zamknięcia lub ewentualnego zamknięcia dostępu do rynku co najmniej jednemu ze swoich aktualnych lub potencjalnych konkurentów i wzmocnienia lub utrzymania swojej władzy rynkowej, i tym samym działa na szkodę konsumentów”

źródło : http://www.pseap.org/wp-content/uploads/2012/11/pseapivseminarium6mat.pdf

Brak jasnych przepisów odnośnie walki z takimi praktykami właścicieli aptek którzy zamierzają uzyskać w ten sposób pozycję monopolisty na lokalnym rynku aptekarskim stanowi znaczne utrudnienie w walce z tym negatywnym zjawiskiem rynkowym które tylko z pozoru wygląda na działania „pro-pacjentckie”…

Myślę że wszelkie działania samorządu wobec właścicieli aptek, którzy nie są farmaceutami z góry skazane są na niepowodzenie, chyba że będą dotyczyły kierowników aptek w których stałą praktyką jest opisany w artykule „dumping/drapieżnictwo” cenowe.

Na dziś samorząd nie ma zbyt wielu narzędzi żeby walczyć z tym negatywnym zjawiskiem co nie oznacza że nie można próbować wprowadzić zapisy do prawa farmaceutycznego sankcjonujące takie praktyki cenowe w polskich aptekach.

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net