Drobnym drukiem: Ibuprom MAX Sprint

Drobnym drukiem: Ibuprom MAX Sprint

Reklamy leków podlegają sztywnym regułom. Ich treść określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008, w sprawie reklamy produktów leczniczych. Według tego aktu prawnego, reklama leków polega na informowaniu o nich lub zachęcaniu do ich stosowania.

Dane prezentowane muszą być zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego i powinny zawierać informacje dotyczące składu, stosowania i działań niepożądanych. Nad poprawnością reklamy produktów leczniczych, nadzór sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rozporządzenie określa również zasady dla treści umieszczanych „drobnym drukiem”.Według niego taki przekaz nie może zajmować mniej niż 10% płaszczyzny reklamy, powinien być widoczny, czytelny i odróżniać się od tła. Ponadto czas trwania tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund. Na przykładzie reklamy Ibuprom Max Sprint, przyjrzymy się drobnym treściom, które każdy widz powinien bez problemu przeczytać podczas emisji reklamy.

„Ibuprom Max Sprint zwalcza ból zdecydowanie szybciej.” - informuje lektor.

*W porównaniu z szybkością obserwowaną po podaniu 2 tabletek z 200mg ibuprofenu

Reklama leku to konkret. Stąd dokończenie informacji. Szybkość trzeba z czymś porównać.

*Ibuprofen (Ibuprofenum) 400mg kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: Bóle głowy (m.in. ból napięciowy) migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i bóle stawowe). Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z: nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej; z czynną lub nawracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); ze skazą krwotoczną; w III trymestrze ciąży. Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp.z.o.o.Kolejna gwiazdka to część ulotki. Jak w przypadku każdego NLPZu jej obszerność i mnogość przeciwwskazań robi wrażenie. Prawda jest taka, że ten konkretny drobny druk powiększony do normalnych rozmiarów odstraszyłby połowę pacjentów od lekkomyślnego stosowania.

*Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Obowiązkowe ostrzeżenie, odróżniające reklamy leków od chociażby suplementów również ma swoje prawne uwarunkowania. Według Rozporządzenia powinno znajdować się w dolnej części reklamy i zajmować co najmniej 20% jej powierzchni. Tekst powinien wyróżniać się od tła, być czytelny i nieruchomy. Ponadto musi być odczytany wyraźnie, w języku polskim w czasie nie krótszym niż 8 sekund.

Reklamy leków powinny obiektywnie prezentować produkt oraz informować o jego racjonalnym zastosowaniu. Taka reklama nie może wprowadzać w błąd ani obiecywać korzyści w zamian za jego nabycie. Nie może także być skierowana do dzieci. To wszystko tyczy się jedynie leków. Szkoda, że reklamy suplementów nie są mierzone tymi samymi miarami.

Mimo, że omawiana reklama spełnia wszystkie wymogi i zawiera komplet niezbędnych treści, to dla przeciętnego odbiorcy te informacje mogą być niemożliwe do odczytania i zrozumienia. Dlatego tak ważna jest tu rola farmaceuty, aby każdemu pacjentowi starał się udzielić podstawowych informacji na temat kupowanego leku. Może się powiem okazać, że taki lek może zagrozić jego życiu lub zdrowiu.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...