Farmaceuta na godziny...?

Farmaceuta na godziny...?

Autor: Marek Koteluk

Sytuacja na rynku pracy mgr farm. zmusza tą grupę zawodową do zmiany wieloletnich przyzwyczajeń i aktywnego poszukiwania nowych form zatrudnienia które będą odpowiednio wynagradzane finansowo.

Obecnie w Polsce (stan na 4.06.2016) zarejestrowanych jest 31213 magistrów farmacji. Jednocześnie w rejestrach figuruje 16296 aptek (łączna liczba wszystkich typów aptek) oraz 565 hurtowni farmaceutycznych (stan na dzień 4.06.2016). Jeśli porównać te liczby okazuje się że rzeczywista średnia ilość mgr farmacji przypadających przynajmniej teoretycznie na jedną aptekę nie jest bynajmniej liczbą imponującą i wynosi ok. 1,85.

Jest to liczba oczywiście mocno zawyżona bo obliczona jedynie teoretycznie przy założeniu obsady 1 mgr farmacji na jedną aptekę/hurtownię. Dodatkowo ta liczba nie uwzględnia osób jakie przebywają na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich ,urlopach wypoczynkowych lub są nieaktywne zawodowo z powodu przejścia na emeryturę itp.

Przy tak małej ilości magistrów farmacji otwarte pozostaje pytanie jakim „cudem” udaje się funkcjonować tak wielkiej ilości aptek otwartych z teoretycznie pełną obsadą magisterską kiedy średnia ilość magistrów farmacji na aptekę w Polsce nie przekracza 2,0 ? ;-) Są województwa w Polsce w których nawet ta teoretycznie obliczona ilość jest dużo mniejsza i wynosi ok. 1,2 mgr farmacji na 1 aptekę.

Z jednej strony przedstawione powyżej dane pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość naszej profesji bo miejsc pracy w jakich może być zatrudniony potencjalnie mgr farm. jest bardzo dużo z drugiej strony zastanawiający jest fakt jak w Polsce może sprawnie i zgodnie z przepisami funkcjonować tak duża ilość aptek otwartych?

Myślę że jest to realnie możliwe tylko i wyłącznie dzięki olbrzymiej rzeszy techników farmaceutycznych którzy rzeczywiście pracują w polskich aptekach.Mocno do myślenia daje fakt dlaczego rejestr mgr farm. nie podaje aktualnego miejsca pracy każdego mgr farm. w Polsce? Gdyby zadbać o prawdziwość i aktualność umieszczonych w nim danych okazałoby się zapewne że wiele aptek ma prawidłową obsadę jedynie w momencie ich otwarcia a późniejsze dzieje pracowników nie są aktywnie śledzone przez nikogo... Oczywiście te zjawisko ma negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń mgr farm. oraz ich formy zatrudnienia. Zatrudnienie mgr farm. na pełen etat jest kosztowne i często bardzo trudne z powodu relatywnie małej ilości mgr farmacji jacy są aktywni zawodowo. Prawie każdy mgr farm. za to chętnie podejmie się każdej pracy która będzie zwiększała jego całkowite wynagrodzenie.

Taki rzeczywisty stan spowodował powstanie jednoosobowych firm mgr farm. którzy z dużą chęcią podejmą się każdej pracy i zastąpią innych mgr farm. np. : w czasie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, kontroli WIF czy NFZ ? ;-)

Jeśli obecnie prześledzić ogłoszenia jakie pojawiają się na różnych portalach branżowych to oferty mgr farm. posiadających kilkuletni staż pracy aptece i szukających pracy na godziny, weekendy, dyżury itd. nie są rzadkością a stają się powoli normą!

Stawki oferowane w takiej pracy zapewne są wyższe niż te oferowane w pracy stacjonarnej która odbywa się stale w jednej aptece...jednak taka praca wymaga mobilności i ciągłej aktywności co pewnie nie jest zbyt atrakcyjne dla osób starszych , posiadających rodzinę i szukających stabilizacji życiowej. Dlatego taki typ zatrudnienia wydaje się optymalny dla osób młodych których wynagrodzenie w pracy stacjonarnej nie jest satysfakcjonujące...

Według mnie takie zjawisko na rynku pracy jest jednak w dłuższej perspektywie czasowej niekorzystne dla naszej branży i jest ono kolejną oznaką pauperyzacji zawodu w którym „normalne” wynagrodzenia za pracę w aptece/hurtowni nie pokrywają potrzeb nowego pokolenia magistrów farmacji...

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...