Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki - DPS

Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki - DPS

Drug Payment Scheme – to schemat odpłatności przeznaczony dla przeciętnego zjadacza chleba, którego dochód przekracza widełki określone dla ‘medical card’. Pacjent otrzymuje leki pełnopłatnie, ale czy istnieje jakaś górna granica odpłatności? Co z lekami ‘unlicensed’? Odpowiedzi w dzisiejszym wpisie.

Istotnym jest, że pacjent nominuje aptekę, w której będzie odbierał swoje leki (fot. Shutterstock)

Drug Payment Scheme (w skrócie DPS) to schemat, do którego pacjent jest kwalifikowany niejako z automatu, kiedy zauważymy w aptece, że miesięczny koszt jego farmakoterapii przekracza 134 euro lub zbliża się do tej kwoty, a wiadomo, że kolejne wydatki lekowe pojawią się przed końcem miesiąca i pułap 134 euro najprawdopodobniej zostanie osiągnięty. Z poziomu apteki możemy wręczyć pacjentowi formularz, w którym poda nam swoje dane osobowe, numer PPS (Personal Public Service) oraz dane innych członków rodziny, tj. małżonka/partnera oraz osób na utrzymaniu (dzieci). Następnie wybieramy przyczynę aplikacji – zazwyczaj drogie leki lub terapia lekiem nowoczesnym (high-tech), wpisujemy dane apteki i wysyłamy formularz do lokalnego departamentu DPS.

Taki formularz pacjent może także otrzymać w swoim lokalnym Health Office. Nie pobieramy od pacjenta więcej niż 134 euro w okresie oczekiwania na akceptację aplikacji. Przypisujemy mu ‘emergency DPS number’ w programie komputerowym bazujący na numerze PPS, co automatycznie uchroni pacjenta od zapłacenia powyżej 134 euro. Po zaakceptowaniu aplikacji przez HSE, która jest właściwie pewna, jedynym wymaganiem jest posiadanie numeru PPS i przebywanie w Irlandii, pacjent otrzymuje kartę DPS pocztą.

Istotnym jest, że pacjent nominuje aptekę, w której będzie odbierał swoje leki. Oczywiście jeśli nie ma takiej możliwości lub takie jest jego życzenie, po zaprezentowaniu ważnej recepty wciąż może otrzymać leki w jakiejkolwiek aptece. Musi jednak zapłacić za nie pełną kwotę, niezależnie ile zapłacił wcześniej w danym miesiącu w swojej nominowanej aptece. Dopiero po udokumentowaniu nadpłaty może się ubiegać o jej zwrot z PCRS (formularz aplikacji do DPS, jak i zwrotu nadpłaty pod wpisem).W temacie formalności, które musimy dopełnić w aptece, kiedy obsługujemy pacjenta na Drug Payment Scheme, istotnym jest, by wręczyć pacjentowi jeden egzemplarz Prescription Claim Form oraz poprosić o podpisanie drugiego. Ten drugi archiwizujemy w aptece i może być sprawdzany przez PSI w razie kontroli. Pacjenci DPS na przełomie roku często będą także prosić o listę wydatków w roku ubiegłym z podziałem na miesiące – w Irlandii można się ubiegać o zwrot 20% kosztów niepokrytych przez państwo ani prywatne ubezpieczenie, a poniesionych na wydatki lekowo-medyczne w danym roku. Co prawda można to zrobić z poziomu aplikacji on-line, ale w razie kontroli z Revenue (Urząd Podatkowy), trzeba być gotowym udokumentować sumy, które zadeklarowało się przez internet i stąd sporo pytań o wydrukowanie zaległych Prescription Claim Forms lub listy zeszłorocznych wydatków od pacjentów.

Podobnie jak w schemacie GMS, leki ‘unlicensed’ nie są pokryte na karcie DPS – w takim przypadku pacjent płaci 134 euro/miesiąc oraz koszt leku bez licencji do stosowania w Irlandii.

Podsumowując, Drug Payment Scheme to dobre rozwiązanie pozwalające przeciętnemu płatnikowi leczonemu nowszymi (droższymi) lekami i jego rodzinie ograniczyć wydatki na cele lekowe do 134 euro miesięcznie, co przy pensji minimalnej rzędu 1600 euro wydaje się kwotą akceptowalną.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...