REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: tabletka ‘dzień po’

13 lipca 2018 10:38

EHC, czyli Emergency Hormonal Contraception jest wydawana w irlandzkich aptekach przez farmaceutę po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji. Jak ona wygląda? Czy pacjentka płaci za konsultację? Czy można odmówić wydania tabletki? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

EHC jest wydawana przez farmaceutę w Irlandii od roku 2011. Do wyboru są dwie substancje: lewonorgestrel w dawce 1500mcg (Norlevo, Prevenelle) i octan ulipristalu w dawce 30mg (EllaOne). W 2015 roku PSI (Pharmaceutical Society of Ireland) wydało wytyczne ws. wydawania EHC. Można je znaleźć w formacie PDF pod wpisem.

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (musi mieć skończone 16 lat), a także:

REKLAMA

 • kiedy wystąpił incydent – jest to istotne ze względu na wybór tabletki – lewonorgestrel jest zalecany do 72 godzin po, octan ulipristalu do 120 godzin;
 • czy była już brana EHC w tym cyklu miesięcznym – nie jest zalecane wzięcie więcej niż jednej tabletki w cyklu;
 • czy była stosowana jakakolwiek metoda antykoncepcyjna – jeśli nie, w czasie konsultacji należy zachęcić pacjentkę do stosowania regularnej antykoncepcji hormonalnej
 • kiedy była ostatnia miesiączka – jeśli powyżej czterech tygodni, kierujemy pacjentkę do lekarza, by wykluczył ciążę;
 • czy była kiedykolwiek uczulona na leki hormonalne;
 • czy bierze jakiekolwiek leki regularnie;
 • czy choruje na jednostki chorobowe upośledzające wchłanianie, np. choroba Crohna, celiakia lub na choroby wątroby;
 • czy miała jakiekolwiek zabiegi ginekologiczne.

Następnie farmaceuta zaprasza pacjentkę do pokoju konsultacyjnego, gdzie wyjaśnia, która tabletka będzie odpowiednia dla pacjentki . Jeśli jest <72 godzin od stosunku, pacjentka ma oczywiście prawo zdecydować samodzielnie i najczęściej kryterium decydującym jest cena. Norlevo to koszt poniżej 30 euro, podczas gdy za EllaOne prywatna pacjentka zapłaci bliżej czterdziestu euro. Należy też poinformować pacjentkę, że jeśli pojawią się biegunka lub wymioty w ciągu kolejnych trzech godzin od wzięcia tabletki, należy wrócić do apteki po kolejną, gdyż mogła się nie wchłonąć. Pacjentka musi podpisać formularz, potwierdzając, że rozumie informacje jej przedstawione i zgodnie z jej wiedzą nie ma przeciwskazań do wzięcia EHC. Również farmaceuta wpisuje w formularzu swoje imię, nazwisko i numer rejestracyjny w PSI. Następnie wprowadza się dane pacjentki do systemu komputerowego wraz z informacją, która tabletka była wydana i to właściwie koniec usługi. Pacjentka nieposiadająca karty GMS płaci tylko za tabletkę. Pacjentka posiadająca kartę GMS nie płaci za konsultację ani tabletkę nic (zmiana w roku 2017 – wcześniej było to 2.50 euro za tabletkę i 2.50 euro za konsultację). Nie znaczy to jednak, że konsultacja jest bezpłatna. HSE (Health Service Executive) zwraca aptece 6.81 euro za Prevenelle, 16.44 euro za EllaOne oraz 11.50 euro za konsultację, nawet jeśli tabletka nie została wydana. Dotyczy to sytuacji, kiedy zgodnie z profesjonalną oceną nie zgadzamy się na wydanie tabletki bez konsultacji lekarskiej, np. pacjentka miesiączkowała powyżej miesiąca temu, stosunek był >120 godzin temu lub EHC już była wzięta w tym cyklu. Co ciekawe, według doniesień EMA z 2014 roku [1] EHC są również odpowiednie dla kobiet z BMI>25, więc nadwaga lub otyłość nie są wystarczającym kryterium, by odesłać pacjentkę do lekarza.

REKLAMA

Podsumowując, tak szczegółowy formularz pozwala na bezpieczne dla pacjentki wydanie EHC, w przeciwieństwie do niedawnej sytuacji w Polsce, gdzie EllaOne dostępna była bez recepty, a farmaceuta nie miał narzędzi (ani pokoju konsultacyjnego), by ocenić, czy tabletka jest odpowiednia dla pacjentki.

Z prawnego punktu widzenia, w sytuacji, kiedy farmaceuta nie chce wydać EHC ze względu na swoje przekonania, musi poinformować o tym supervising (kierownika apteki) lub superintendent pharmacist (naczelnego farmaceutę firmy), który wdraża odpowiednie procedury zapewniające pacjentowi dostęp do żądanej usługi (odesłanie pacjentki do innego farmaceuty na zmianie lub innej apteki w pobliżu).

[1] http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/07/news_detail_002145.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Do pobrania:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pigułka szczęścia Pigułka szczęścia

Europa podąża za USA, a Polska podąża za Europą. To, co pojawiło się na Zachodzie, pojawia się i u n...

Geny w farmacji Geny w farmacji

Tradycyjna apteka jest tak naprawdę odzwierciedleniem naukowego stanu wiedzy sprzed dekady lub dwóch...

Gra pozorów i na czas Gra pozorów i na czas

Hipokryzja przeciwników poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego jest jak płaszczyzna...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz