Farmaceutyczne lenie?

Farmaceutyczne lenie?

Autor: Marek Koteluk

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura opinii kolegi Mariusza Politowicza pod nośnym tytułem: „Lenistwo formą wspomagania reeksportu”. Już na początku chcę podkreślić , że teza jakoby lenistwo farmaceutów i nie raportowanie dostatecznej liczby odmów do WIF i GIF miało jakikolwiek wpływ na skalę i istnienie zjawiska reeksportu jest błędna !

Według mnie już sama koncepcja tzw. ustawy antywywozowej jest zła, bo promuje za pomocą „listy leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski” permanentny brak pewnych leków na rynku farmaceutycznym. Każdy producent będzie wręcz zabiegał, aby występowały ciągłe braki jego leków w Polsce bo tylko to nieco utrudni, choć nie zahamuje całkowicie legalny ich wywóz przez hurtownie farmaceutyczne z naszego kraju.

Dlaczego mimo wprowadzenia już kilka miesięcy temu system odmów realizacji zaopatrzenia okazuje się kompletnie nieskuteczny? Pierwszym i kardynalnym błędem jest wprowadzenie pojęcia „odmowy zaopatrzenia” bez ścisłej standaryzacji informatycznej tego komunikatu, który otrzymuje prawie każdego dnia wiele aptek w Polsce... Każda hurtownia farmaceutyczna opracowała własną wersję tego pliku odmowy. Hurtownia z grupy Neuca generuje takie pliki w formacie pdf, hurtownia Hurtap generuje pliki w formacie XML, hurtownia PGF również tworzy pdf ale o zupełnie innej konstrukcji niż wymieniona na początku Neuca.

W jaki sposób można efektywnie w sposób elektroniczny przetwarzać dane, które do WIF i GIF są wysyłane często w takiej niestandaryzowanej formie? Jest to praktycznie i fizycznie niemożliwe!

Drugi błąd to podwójne raportowanie! Wysłanie już jeden raz odmowy wymaga pewnego wysiłku a zrobienie tego drugi raz w odniesieniu do tej samej odmowy to chyba jakaś forma „sadomasochizmu”? ;-) Dlaczego leki z listy zagrożonych brakiem dostępności należy raportować podwójnie jednocześnie do WIF i GIF? To doskonale obrazuje jak wolny i mało efektywny jest przepływ informacji między tymi dwoma instytucjami? Czemu WIF nie wysyła zbiorczych raportów do GIF?

Trzeci błąd to bezpośrednie zaangażowanie farmaceutów w proces przekazywania tych mało istotnych z punktu widzenia pojedynczej apteki informacji. Czemu ten proces przekazywania odmów nie mógłby odbywać się automatycznie lub półautomatycznie? Hurtownia sama miałaby obowiązek elektronicznego raportowania każdej odmowy do WIF właściwego dla lokalizacji konkretnej apteki a jej kierownik jedynie potwierdzałby nieotrzymanie lub brak jakiegoś konkretnego leku poprzez np. kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości e-mail czy na specjalnej stronie www?Czwarty błąd to nieudolna próba „ułatwienia” pracy WIF i GIF przez formularze na stronach tych instytucji. Przy czym każdy WIF posiada własną wersję takiej strony, a na stronie GIF jednym z „istotnych” parametrów takiego formularza jest pole typu: „Rodzaj ulicy”? :-)

Oprócz wysłania pliku z odmową konieczne wydaje się podanie szeregu danych takich jak nazwa przedsiębiorcy, nr REGON i ID hurtowni farmaceutycznej w rejestrze, dane adresowe? ;-) Rozwijana lista umożliwiająca wyszukanie odpowiedniej hurtowni po ID chyba przekracza możliwości informatyków z GIF?

Każdy normalny farmaceuta będzie znużony powtarzając tę procedurę raportowania odmowy wielokrotnie w ciągu każdego dnia pracy, dlatego mając do wyboru : „brak leku i brak odmowy” lub „brak leku i odmowę (czasem podwójną)” wybiera to o czym w swoim artykule pisze Mariusz. Mimo tych utrudnień spora liczba aptek jednak raportuje odmowy często biernie (e-mail z odmową na konto WIF i GIF wysyłany automatycznie przez soft do zamówień) lub aktywnie wypełniając formularze na stronach WIF i GIF. Przy czym ten drugi sposób ma niewielką ale dużo większą od pierwszego wartość statystyczną…

Piątym błędem przy tworzeniu ustawy antywywozowej jest fakt, że przepisy ustawy PF nie przewidują kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia na zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 36z ust. 1 ustawy PF. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania sam sens istnienia tego skomplikowanego systemu raportowania odmów? Skoro hurtownia może odmówić każdej aptece dostarczenia leku wykręcając się przysłowiowym „sianem” to jaki sens ma raportowanie takiej odmowy???

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...