Farmaceutyczne lenie? | mgr.farm

Farmaceutyczne lenie?

Farmaceutyczne lenie?

Autor: Marek Koteluk

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura opinii kolegi Mariusza Politowicza pod nośnym tytułem: „Lenistwo formą wspomagania reeksportu”. Już na początku chcę podkreślić , że teza jakoby lenistwo farmaceutów i nie raportowanie dostatecznej liczby odmów do WIF i GIF miało jakikolwiek wpływ na skalę i istnienie zjawiska reeksportu jest błędna !

Według mnie już sama koncepcja tzw. ustawy antywywozowej jest zła, bo promuje za pomocą „listy leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski” permanentny brak pewnych leków na rynku farmaceutycznym. Każdy producent będzie wręcz zabiegał, aby występowały ciągłe braki jego leków w Polsce bo tylko to nieco utrudni, choć nie zahamuje całkowicie legalny ich wywóz przez hurtownie farmaceutyczne z naszego kraju.

Dlaczego mimo wprowadzenia już kilka miesięcy temu system odmów realizacji zaopatrzenia okazuje się kompletnie nieskuteczny? Pierwszym i kardynalnym błędem jest wprowadzenie pojęcia „odmowy zaopatrzenia” bez ścisłej standaryzacji informatycznej tego komunikatu, który otrzymuje prawie każdego dnia wiele aptek w Polsce... Każda hurtownia farmaceutyczna opracowała własną wersję tego pliku odmowy. Hurtownia z grupy Neuca generuje takie pliki w formacie pdf, hurtownia Hurtap generuje pliki w formacie XML, hurtownia PGF również tworzy pdf ale o zupełnie innej konstrukcji niż wymieniona na początku Neuca.

W jaki sposób można efektywnie w sposób elektroniczny przetwarzać dane, które do WIF i GIF są wysyłane często w takiej niestandaryzowanej formie? Jest to praktycznie i fizycznie niemożliwe!

Drugi błąd to podwójne raportowanie! Wysłanie już jeden raz odmowy wymaga pewnego wysiłku a zrobienie tego drugi raz w odniesieniu do tej samej odmowy to chyba jakaś forma „sadomasochizmu”? ;-) Dlaczego leki z listy zagrożonych brakiem dostępności należy raportować podwójnie jednocześnie do WIF i GIF? To doskonale obrazuje jak wolny i mało efektywny jest przepływ informacji między tymi dwoma instytucjami? Czemu WIF nie wysyła zbiorczych raportów do GIF?

Trzeci błąd to bezpośrednie zaangażowanie farmaceutów w proces przekazywania tych mało istotnych z punktu widzenia pojedynczej apteki informacji. Czemu ten proces przekazywania odmów nie mógłby odbywać się automatycznie lub półautomatycznie? Hurtownia sama miałaby obowiązek elektronicznego raportowania każdej odmowy do WIF właściwego dla lokalizacji konkretnej apteki a jej kierownik jedynie potwierdzałby nieotrzymanie lub brak jakiegoś konkretnego leku poprzez np. kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości e-mail czy na specjalnej stronie www?Czwarty błąd to nieudolna próba „ułatwienia” pracy WIF i GIF przez formularze na stronach tych instytucji. Przy czym każdy WIF posiada własną wersję takiej strony, a na stronie GIF jednym z „istotnych” parametrów takiego formularza jest pole typu: „Rodzaj ulicy”? :-)

Oprócz wysłania pliku z odmową konieczne wydaje się podanie szeregu danych takich jak nazwa przedsiębiorcy, nr REGON i ID hurtowni farmaceutycznej w rejestrze, dane adresowe? ;-) Rozwijana lista umożliwiająca wyszukanie odpowiedniej hurtowni po ID chyba przekracza możliwości informatyków z GIF?

Każdy normalny farmaceuta będzie znużony powtarzając tę procedurę raportowania odmowy wielokrotnie w ciągu każdego dnia pracy, dlatego mając do wyboru : „brak leku i brak odmowy” lub „brak leku i odmowę (czasem podwójną)” wybiera to o czym w swoim artykule pisze Mariusz. Mimo tych utrudnień spora liczba aptek jednak raportuje odmowy często biernie (e-mail z odmową na konto WIF i GIF wysyłany automatycznie przez soft do zamówień) lub aktywnie wypełniając formularze na stronach WIF i GIF. Przy czym ten drugi sposób ma niewielką ale dużo większą od pierwszego wartość statystyczną…

Piątym błędem przy tworzeniu ustawy antywywozowej jest fakt, że przepisy ustawy PF nie przewidują kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia na zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 36z ust. 1 ustawy PF. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania sam sens istnienia tego skomplikowanego systemu raportowania odmów? Skoro hurtownia może odmówić każdej aptece dostarczenia leku wykręcając się przysłowiowym „sianem” to jaki sens ma raportowanie takiej odmowy???

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net