Farmacja na świecie: USA

Farmacja na świecie: USA

Klauzula sumienia dla farmaceutów, apteczny asortyment, rola techników farmaceutycznych, wysokość wynagrodzeń... O tym jak wygląda praca w amerykańskich aptekach i uprawnienia tamtejszych farmaceutów opowiada nam Vincent A. Hartzell, farmaceuta z Hartzell’s Pharmacy w Catasauqua (Pensylwania).

W Kalifornii technicy farmaceutyczni mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia, które dadzą im prawo do weryfikowania i wydawania recept na leki niskiego ryzyka.

Ile czasu trwa edukacja farmaceuty w USA?

Bardzo dobre opracowanie na ten temat jest dostępne na stronie Biura ds. Statystyk Departamentu Pracy (http://www.bls.gov/ooh/healthcare/pharmacists.htm). Przeciętnie po skończeniu szkoły średniej uzyskanie tytułu doktora farmacji (Doctor of Pharmacy, porównywalne z polskim magistrem) zajmuje 6 lat.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły, do pracy niezbędne jest dopełnienie formalności i zaliczenie egzaminów licencyjnych. W każdym ze Stanów do uzyskania pozwolenia wykonywania zawodu trzeba zdać minimum dwa egzaminy. Jeden z nich, mający rangę państwową – NAPLEX (The North American Pharmacist Licensure Exam) sprawdza umiejętności i wiedzę farmaceutyczną kandydata. Drugi – stanowy – sprawdza czy kandydat spełnia wymagania i posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa stosowanego w określonym stanie. Otrzymanie licencji z jednego stanu nie uprawnia do pracy w innych.

Jakie preparaty, oprócz leków, są obecne w amerykańskich aptekach?

To zależy od poszczególnych aptek, ale głównie są to wyroby medyczne takie jak: tlen, wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, aparaty do wspomagania oddychania, nebulizatory, zaopatrzenie medyczne rozumiane jako opatrunki, produkty dojelitowe, worki do stomii, wenflony, cewniki, obuwie medyczne, aparaty do pomiaru poziomu glukozy, testy badające obecność drobnoustrojów, prezenty i produkty sezonowe.

Jak wygląda godzinowy wymiar pracy farmaceuty w USA?

Pełny etat wynosi 40 godzin w tygodniu, ale niektórzy farmaceuci mogą pracować od 4 do 40 godzin tygodniowo. Większość farmaceutów pracuje na pełny etat. W 2012 inny niż pełny wymiar pracy dotyczył 20% wszystkich farmaceutów. Apteki są często otwarte całodobowo, co skłania do pracy również w noce i w weekendy.

Jaka jest średnia płaca farmaceuty w USA?

Według wspomnianego już Biura ds. Statystyk w Departamencie Pracy średnie wynagrodzenie farmaceutów wynosiła 56,09 dolarów na godzinę, co przekłada się na 116 670 dolarów na rok. 10% najsłabiej zarabiających pracuje za stawkę mniejszą niż 89,28 dolarów rocznie, a 10% zarabiających najlepiej za więcej niż 145,91 dolarów. Płaca w aptekach zależy od funkcji pełnionej w pracy.

Czy farmaceuci w USA mają możliwość uzyskania uprawnień do wypisywania recept?

Regulacje prawne różnią się w każdym stanie. W niektórych (Północna Karolina, Nowy Meksyk, Montana, Kalifornia, Massachusetts, Północna Dakota i Waszyngton) farmaceuci mają możliwość wypisywania recept i uzyskania numeru DEA, choć są one ograniczone (tłum. DEA number – numer przypisywany podmiotowi mającemu pozwolenie na wypisywanie recept na substancje kontrolowane). Zazwyczaj poszczególne stany rozszerzają uprawnienia farmaceutów poprzez podpisanie porozumienia (CDTM) z lekarzami, które upoważnia farmaceutę do wypisywania recept (CDTM-Collaborative Drug Therapy Management - tłum. porozumienie, które oprócz możliwości wypisywania recept nadaje uprawnienia do wypisywania skierowań na badania diagnostyczne, monitorowanie terapii, zamianę środków terapeutycznych i podawanie leków).

A jak wygląda proporcja płci wśród farmaceutów? W amerykańskich aptekach pracuje więcej kobiet czy mężczyzn?

Według American Association of Colleges of Pharmacy w 2011 roku 60% studentów farmacji stanowił kobiety. W 2012 kobiety stanowiły 54% osób będących praktykującymi farmaceutami w USA.

Strony

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...