Felieton delegata na KZA – część 1 | mgr.farm

Felieton delegata na KZA – część 1

Felieton delegata na KZA – część 1

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Mowa oczywiście o wyborach do organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, które odbędą się podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy pod koniec stycznia 2016. Większość farmaceutów zapewne nie ma o niej pojęcia. Jako delegat na KZA czuję się zatem w obowiązku, aby napisać na jej temat kilka słów… I nie będę one miłe.

Kampania wyborcza przed KZA jest dość specyficzna. Jej adresatami nie są bowiem wszyscy farmaceuci pracujący w Polskich aptekach, ale przede wszystkim delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy. To kilkuset farmaceutów wybranych podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Izb Aptekarskich, które odbywały się w ostatnich tygodniach. To właśnie oni zjadą się pod koniec stycznia do Jachranki, gdzie przez trzy dni będą wybierali nowe władze Naczelnej Izby Aptekarskiej i debatowali o przyszłości naszego zawodu. Po raz pierwszy mam zaszczyt być jednym z nich. Dlatego baczniej przyglądam się i przysłuchuję wszelkim doniesieniom dotyczącym nadchodzących wyborów. W rezultacie dostrzegam działania i wypowiedzi członków samorządu, które dla pozostałych farmaceutów są niezauważalne lub nie mają żadnego znaczenia. Dla delegata na KZA są one jednak kluczowe.

Jak już wspomniałem – adresatami kampanii wyborczej przed KZA nie są wszyscy farmaceuci tylko delegaci na KZA wybierani podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Izb Aptekarskich. Wszelkie doniesienia medialne, wywiady w prasie, listy do Ministra Zdrowia czy „Felietony prezesa NRA” stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa kampania wyborcza rozgrywała się podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Rad Aptekarskich, a teraz również na posiedzeniach Okręgowych Izb Aptekarskich. O kuluarowych rozmowach, targach i porozumieniach nie będę już nawet wspominał.

Muszę za to wspomnieć o intensywnych wizytach prezesa Grzegorza Kucharewicza i wiceprezesa Marka Jędrzejczaka (oficjalnie potwierdzającego i rozgłaszającego swój start w wyborach na prezesa NRA) na wyborach do izb, podczas których wygłaszali arcyciekawe przemówienia. A o czym mówili? Jak na wytrawnych polityków przystało, mówili jednym głosem o swoich sukcesach, rozpoczętych inicjatywach i niesprawiedliwej krytyce, która ich spotyka. Miałem okazję wysłuchać kilku takich wystąpień – w tym jednego siedząc w pierwszym rzędzie na Zjeździe WOIA.

Tym oto sposobem dowiedziałem się między innymi, że obaj prezesi raczej za mną nie przepadają, a moją redakcję nazywają „tabloidem”. Podczas jednego z wystąpień prezes Kucharewicz skarżył się też jakobym dwa lata temu nielegalnie nagrał jego publiczne wystąpienie podczas Zjazdu WOIA i udostępnił je w internecie. Przyznam, że dziwny to zarzut ze strony osoby publicznej, która bardzo często staje przy mównicy i wypowiada się do sali pełnej farmaceutów. Dlaczego farmaceuci nieobecni podczas tego konkretnego spotkania nie mieliby poznać tego wystąpienia? Czyżby prezes do delegatów i członków samorządu miał coś innego do powiedzenia niż do pozostałych farmaceutów?Jako farmaceuta i dziennikarz bacznie przyglądałem się mijającej właśnie kadencji NIA. To sprawia, że moja ocena wystąpień obu prezesów może się różnić od oceny „przeciętnego” farmaceuty, którego źródłem wiedzy o działalności samorządu są skąpe komunikaty prasowe i „Felietony prezesa NRA”. Swoimi spostrzeżeniami dzielę się w swoich felietonach. Częstokroć kierowałem też pisma do członków Naczelnej Rady Aptekarskiej (między innymi kwestionujące próby uchwalenia podwyżek i premii dla dra Kucharewicza). Mam też całkiem sporę teczkę z korespondencją z Naczelną Izbą Aptekarską, od której wielokrotnie i bezskutecznie starałem się uzyskać różne informacje w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznych. Nie dziwię się więc, że obaj prezesi za mną nie przepadają. Nie dziwi mnie też krytyka, jakiej się wobec mnie dopuszczają w swoich wystąpieniach przed farmaceutami. W końcu w kampanii wyborczej, jak pokazują to niezliczone przykłady, wszystkie chwyty są dozwolone.

Tymczasem ja, wbrew pozorom, bardzo cenię obu wspomnianych prezesów NRA. Dlaczego? Ponieważ są wyśmienitymi politykami – w każdym tego słowa znaczeniu. Nie mając wielu sukcesów na koncie potrafią przekonać farmaceutów o swojej skuteczności i ogromnej pracy, jaką dla nas wykonują. Imponuje mi ich strategia działania (szczególnie jeśli chodzi o czas podejmowania konkretnych inicjatyw), której celem jest elekcja dra Marka Jędrzejczaka na kolejnego prezesa NRA. Przywołam tutaj chociażby podjęcie prac nad projektem „Ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich” w ostatnim roku kadencji i konsultowaniu jej z izbami w przededniu KZA. Można by zapytać: „Czy nie dało się tego zrobić wcześniej? Dlaczego akurat na koniec kadencji?”. Podobnie jest z projektem „mapy potrzeb usług farmaceutycznych”. Oczywiście od oboma projektami podpisywany jest dr Marek Jędrzejczak, będący kandydatem na prezesa NRA.

Podczas swoich wystąpień przed farmaceutami (z których wyłaniani byli delegaci na KZA), zarówno prezes Grzegorz Kucharewicz, jak i wiceprezes Marek Jędrzejczak, kładli nacisk na konieczność kontynuowania prac nad oboma wymienionymi wcześniej projektami. Projektami, które lada chwila zmienią oblicze rynku aptek i pracy farmaceutów, likwidując patologie i wstrzymując pauperyzację naszego środowiska. Naturalnie jako jedyny sposób na osiągnięcie tych celów przedstawiany był wybór dra Marka Jędrzejczaka na prezesa podczas zbliżającego się Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Jako delegat na KZA nie mogę się pogodzić z taką próbą manipulowania moimi emocjami i szantażowania mojego intelektu. Czyżby nie było ludzi niezastąpionych? Czy po raz kolejny musimy wybierać „mniejsze zło”? Ja znam odpowiedzi na te pytania. Wiedząc jednak, że wielu delegatów na KZA boi się je nawet zadać, postanowiłem napisać ten felieton. I to do Was teraz piszę drogie koleżanki i koledzy delegaci! Nie ma ludzi niezastąpionych! Nie musimy wybierać „mniejszego zła”! Miejcie odwagę zadawać trudne i niewygodne pytania tym, który roszczą sobie prawo do kierowania naszą przyszłością. To na Waszych barkach za kilka tygodni spocznie los tysięcy polskich aptek i farmaceutów. Ja już wybrałem.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.