REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gdy 5 mg jest równe 4 mg?

24 sierpnia 2016 08:54

Im więcej podpowiedzi i ułatwień pojawia się w aptecznych komputerach, tym mniej farmaceuci myślą o tym co robią. Efekty bywają niestety opłakane. Widać to szczególnie dobrze w kwestii odpowiedników, gdzie zamieniane są często leki o różnej postaci farmaceutycznej i sposobie uwalniania. A te, które „zdaniem” systemu odpowiednikami nie są – nie są nimi też w oczach farmaceutów. Często niesłusznie.

Krem na maść. Tabletka na kapsułkę. Kapsułka na zawiesinę… I takich przykładów można by mnożyć. Oczywiście to skrajności, ale spotykane nad wyraz często. Sam w swojej aptece często jestem pytany przez pracowników czy mogą dokonać zamiany postaci leku w ramach tej samej substancji. No cóż. Odsyłam do przepisów, które jasno mówią, że odpowiednikiem jest lek „o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym”. Ten cytat wyjaśnia takie sytuacje. Nie można zamienić kremu na żel lub maść ani tabletki na kapsułkę, bo nie gwarantuje to niepowstania różnic terapeutycznych. Proste.

Z drugiej strony często jest też tak, że farmaceuci na siłę doszukują się przeszkód do wydawania pacjentom odpowiedników. Świetnym przykładem jest Prestarium i Perindopril 123ratio. Ostatnio miałem okazję czytać na ten temat dyskusję miedzy kilkoma farmaceutami na Facebooku. Jakimś cudem krąży opinia, że preparaty te nie są odpowiednikami, bo zawierają inne sole perindoprilu. W Prestarium to jest połączenie z argininą, a w Perindopril 123ratio to tozylan. I co z tego – ja się pytam? W obu lekach znajduje się dokładnie taka sama dawka perindoprilu, który jest tutaj substancją leczniczą – 3,395 mg. W obu lekach osiąga on stężenie maksymalne po 1 godzinie, a okres półtrwania w osoczu wynosi 1 godzinę (cytat z ChPL). Nie da się więc ich nie traktować jako odpowiedniki.

REKLAMA

Ten nieszczęsny perindopril jest też świetnym przykładem… płycizny poznawczej (trudno mi znaleźć inne określenie) cechującej bardziej leniwych farmaceutów. A chodzi tutaj dokładnie o porównanie Prestarium i Prenessy. Pierwszy występuje w dawkach 5 mg i 10 mg. Druga w dawkach 4 mg i 8 mg. Płycizna poznawcza polega w tym przypadku na tym, że nikt nie traktuje tych leków jako odpowiedniki – w końcu nie występują w takich samych dawkach. A guzik. Właśnie, że występują!

REKLAMA

Jak już pisałem wyżej, w Prestarium jest połączeniem perindoprilu z argininą, które de facto sprawia, że w dawce 5 mg jest 3,395 mg perindoprilu. Z kolei w Prenessie występuje połączenie peridoprilu z tert-butyloaminą. W tym wypadku w 4 mg całego związku kryje się… 3,338 mg perindoprilu. Ok – jest różnica wynosząca 0,057 mg (czyli 57 mikrogramów). Tyle, że jest to różnica nie mająca żadnego znaczenia terapeutycznego. Poza tym jak wczytacie się w ChPL Prestarium, to okaże się, że rejestracja tego leku opiera się na badaniach przeprowadzonych na związku perindoprilu z tert-butyloaminą, a nie argininą! Podobnie sytuacja ma się z dawkami Prestarium 10 i Prenessa 8. Innymi słowy – TO SĄ ODPOWIEDNIKI!

I takich przykładów można by mnożyć. Tam gdzie zamieniać się nie powinno – tam często się to robi. Tam gdzie zamieniać można (a wręcz się powinno) – tam się tego nie robi. Cierpi oczywiście na tym pacjent. Ja rozumiem asekurację. W przypadku bardziej skomplikowanych systemów uwalniania bezpieczniej jest zostawić pacjenta na leku z recepty. Czasami jednak zamienić trzeba – leków ciągle brakuje. Przecież w dostawach wspomnianego Prestarium też zdarzały się problemy. Nie ma innego sposobu na rozwiązywanie takich wątpliwości jak czytanie Charakterystyk, porównywanie i drążenie tematu – choćby dzwoniąc do przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Na tym polega nasza praca i tego się od nas oczekuje. W końcu chyba przez 5 lat studiów nauczyliśmy się czytania ze zrozumieniem?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kannabinoidy jako leki Kannabinoidy jako leki

Niedawno media obiegła informacja dotycząca zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które zostało ...

Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę? Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę?

Lekarz pomylił dawkę leku. Na recepcie powinna być insulina NovoMix 30, tymczasem w aptece okazuje s...

Wybór Zofii Wybór Zofii

W toczącej właśnie się dyskusji na temat proponowanych zmian w Prawie farmaceutycznym (scalającym ap...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz