Gymnema sylvestre, czyli gurmar | mgr.farm

Gymnema sylvestre, czyli gurmar

Gymnema sylvestre, czyli gurmar

Mieszkańcy Indii i Afryki korzystają z jego właściwości już od tysięcy lat, jednak jako składnik preparatów roślinnych, gurmar zyskał popularność stosunkowo niedawno. Wystarczy spojrzeć na skład suplementów diety, żeby zauważyć, że jest on jednym z ziół najchętniej stosowanych w specyfikach wspomagających odchudzanie.

Tradycyjna nazwa rośliny – gurmar, wywodzi się z języka Hindu i tłumaczy się ją jako „niszczyciel cukru”. Pochodząca z greki nazwa botaniczna oznacza natomiast „nagą nić” (gr. gymnos – nagi, nema – nić, wątek), co nawiązuje do pokroju rośliny, będącej wieloletnim pnączem rosnącym w wilgotnych lasach Indii. Warto również zaznaczyć, iż gurmar często mylony jest z synsepalem słodkim oraz rośliną zwaną katamfe, ponieważ te trzy gatunki, ze względu na zdolność blokowania słodkiego smaku, określa się mianem „cudownych owoców”.

Związkami aktywnymi, którym liść gurmaru zawdzięcza swoje unikalne właściwości, są saponiny triterpenowe: kwasy gymnemowe, gymnemasaponiny oraz gymnemazydy. W roślinie obecne są także żywice, związki białkowe oraz kwasy organiczne, szczawian wapnia (do 7%) i błonnik nierozpuszczalny (ok. 20%). Liść zawiera również polipeptyd – gurmarynę, który ma zdolność blokowania receptorów słodkiego i gorzkiego smaku (i w tym celu używana jest w badaniach laboratoryjnych). Niestety, związek ten jest specyficzny jedynie dla receptorów smakowych gryzoni, zaś u człowieka wywołuje jedynie słabą blokadę smaku, dlatego też nie do końca uznaje się rolę tego peptydu w działaniu odchudzającym gurmaru. Obecne w roślinie związki antrachinonowe wspomagają proces odchudzania, wywierając delikatnie działanie przeczyszczające.

Słuszność tradycyjnego zastosowania rośliny w leczeniu cukrzycy i cukromoczu, została potwierdzona wieloma badaniami, jednak wciąż nie do końca poznano mechanizm jej działania hipoglikemizującego i przeciwcukrzycowego. Najprawdopodobniej jest on złożony i obejmuje:
- hamowanie wchłaniania glukozy z jelita (prawdopodobnie przez blokowanie transporterów),
- zwiększanie zużycia glukozy poprzez aktywację enzymów glikolitycznych oraz zwiększanie aktywności fosforylaz,
- inhibicję enzymów glukoneogenezy,
- zwiększanie wydzielania insuliny,
-pobudzanie regeneracji wysepek trzustkowych (u szczurów laboratoryjnych zaobserwowano dwukrotny wzrost liczby wysepek oraz komórek beta).Na gryzoniach ustalono również, iż działanie hipoglikemizujące gurmaru podawanego doustnie jest porównywalne z terapią tolbutamidem. W badaniach na ludziach udowodniono natomiast, iż stosowanie wyciągów z G. sylvestre przez chorych na cukrzycę typu 2 (przy jednoczesnym przyjmowaniu klasycznych leków przeciwcukrzycowych) prowadzi do znaczącego obniżenia glikemii oraz poziomu glikowanej hemoglobiny we krwi.

W badaniach in vivo, odkryto kolejną cenną właściwość „zabójcy cukru” - okazało się, iż wykazuje on podobne działanie hipolipemizujące (w stosunku do triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz frakcji VLDL i LDL) jak syntetyczny klofibrat.

Podaje się, iż w cukrzycy efektywna dzienna dawka sproszkowanego liścia gurmaru wynosi od 8 do 12 g, natomiast efekt wspomagający odchudzanie uzyskuje się już przy dawce 2-4 g na dobę. Dostępne na naszym rynku suplementy diety oferują dobową dawkę gurmaru na poziomie 200-400 mg, czyli o wiele za mało, w porównaniu z ustaloną doświadczalnie skuteczną dawką.

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

dWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z system reklamowego...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.