Gymnema sylvestre, czyli gurmar

Gymnema sylvestre, czyli gurmar

Mieszkańcy Indii i Afryki korzystają z jego właściwości już od tysięcy lat, jednak jako składnik preparatów roślinnych, gurmar zyskał popularność stosunkowo niedawno. Wystarczy spojrzeć na skład suplementów diety, żeby zauważyć, że jest on jednym z ziół najchętniej stosowanych w specyfikach wspomagających odchudzanie.

Tradycyjna nazwa rośliny – gurmar, wywodzi się z języka Hindu i tłumaczy się ją jako „niszczyciel cukru”. Pochodząca z greki nazwa botaniczna oznacza natomiast „nagą nić” (gr. gymnos – nagi, nema – nić, wątek), co nawiązuje do pokroju rośliny, będącej wieloletnim pnączem rosnącym w wilgotnych lasach Indii. Warto również zaznaczyć, iż gurmar często mylony jest z synsepalem słodkim oraz rośliną zwaną katamfe, ponieważ te trzy gatunki, ze względu na zdolność blokowania słodkiego smaku, określa się mianem „cudownych owoców”.

Związkami aktywnymi, którym liść gurmaru zawdzięcza swoje unikalne właściwości, są saponiny triterpenowe: kwasy gymnemowe, gymnemasaponiny oraz gymnemazydy. W roślinie obecne są także żywice, związki białkowe oraz kwasy organiczne, szczawian wapnia (do 7%) i błonnik nierozpuszczalny (ok. 20%). Liść zawiera również polipeptyd – gurmarynę, który ma zdolność blokowania receptorów słodkiego i gorzkiego smaku (i w tym celu używana jest w badaniach laboratoryjnych). Niestety, związek ten jest specyficzny jedynie dla receptorów smakowych gryzoni, zaś u człowieka wywołuje jedynie słabą blokadę smaku, dlatego też nie do końca uznaje się rolę tego peptydu w działaniu odchudzającym gurmaru. Obecne w roślinie związki antrachinonowe wspomagają proces odchudzania, wywierając delikatnie działanie przeczyszczające.

Słuszność tradycyjnego zastosowania rośliny w leczeniu cukrzycy i cukromoczu, została potwierdzona wieloma badaniami, jednak wciąż nie do końca poznano mechanizm jej działania hipoglikemizującego i przeciwcukrzycowego. Najprawdopodobniej jest on złożony i obejmuje:
- hamowanie wchłaniania glukozy z jelita (prawdopodobnie przez blokowanie transporterów),
- zwiększanie zużycia glukozy poprzez aktywację enzymów glikolitycznych oraz zwiększanie aktywności fosforylaz,
- inhibicję enzymów glukoneogenezy,
- zwiększanie wydzielania insuliny,
-pobudzanie regeneracji wysepek trzustkowych (u szczurów laboratoryjnych zaobserwowano dwukrotny wzrost liczby wysepek oraz komórek beta).Na gryzoniach ustalono również, iż działanie hipoglikemizujące gurmaru podawanego doustnie jest porównywalne z terapią tolbutamidem. W badaniach na ludziach udowodniono natomiast, iż stosowanie wyciągów z G. sylvestre przez chorych na cukrzycę typu 2 (przy jednoczesnym przyjmowaniu klasycznych leków przeciwcukrzycowych) prowadzi do znaczącego obniżenia glikemii oraz poziomu glikowanej hemoglobiny we krwi.

W badaniach in vivo, odkryto kolejną cenną właściwość „zabójcy cukru” - okazało się, iż wykazuje on podobne działanie hipolipemizujące (w stosunku do triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz frakcji VLDL i LDL) jak syntetyczny klofibrat.

Podaje się, iż w cukrzycy efektywna dzienna dawka sproszkowanego liścia gurmaru wynosi od 8 do 12 g, natomiast efekt wspomagający odchudzanie uzyskuje się już przy dawce 2-4 g na dobę. Dostępne na naszym rynku suplementy diety oferują dobową dawkę gurmaru na poziomie 200-400 mg, czyli o wiele za mało, w porównaniu z ustaloną doświadczalnie skuteczną dawką.

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...