REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Historia pewnego leku: naltrekson

14 stycznia 2020 12:19

Trucizna i antidotum: to para znana w farmacji od zawsze. Legendarnym lekiem Starożytności i Średniowiecza był theriak – uniwersalna odtrutka, według doniesień, opracowana na podstawie własnych doświadczeń króla Pontu Mitrydatesa Eupatora. Z niegasnącym zapałem trujący władca poszukiwał bowiem eliksiru, który mógł odwrócić działanie trucizny (w razie gdyby zmienił swoje zamiary wobec niedoszłego nieszczęśnika). Odtrutka miała też uchronić władcę przed sprytniejszymi trucicielami, którzy mogliby zagrozić jemu. W XX wieku pojawiły się jednak nowe trucizny. Zamiast lulkiem czarnym i szalejem jadowitym, ludzkość stale i systematycznie podtruwała się głównie opioidami. Antidotum opioidowe było niezbędne, by zatrzymać błędne koło nałogu.

EMA i krajowe organy kompetentne ściśle współpracują ze sobą w celu uniknięcia możliwych braków leków (fot. Shutterstock)
Zastosowanie naltreksonu nie kończy się jedynie na leczeniu uzależnieniu od opioidów i terapii autyzmu... (fot. Shutterstock)

Ameryka lat 60. kochała heroinę. Narkotyk był popularny wśród nowojorskiej bohemy artystycznej: pisarzy, malarzy czy aktorów, a w swoim tańszym odpowiedniku królował w slumsach. Problem uzależnionych, choć dostrzegany przez rząd, pozostawał nierozwiązany. Za posiadanie i używanie heroiny można było trafić do więzienia lub, jako alternatywa, do centrum leczenia uzależnień.  Kolejka była jednak długa, ośrodki przeludnione, a leczenie mało skuteczne. Prawdziwą wojnę narkotykową wypowiedział dopiero prezydent Nixon w 1971 r., ogłaszając ogólnokrajową „The War on Drugs” i uruchamiając sprawną akcję zredukowania liczby handlarzy narkotyku oraz zwiększenia liczby ośrodków leczących narkomanów.

Richard Nixon miał nie tylko pomysł na walkę z narkomanią, ale i skuteczne narzędzie. Walka z uzależnieniem od leku bez wsparcia farmakologii przypomina bowiem próby zwalczenia astmy czy cukrzycy siłą woli. Aby wspomóc tysiące uzależnionych Amerykanów, trzeba było zaproponować im skuteczne leczenie…

REKLAMA

Szukając antidotum…

Dziesięć lat wcześniej zsyntetyzowano nalokson – lek będący czystym antagonistą receptorów opioidowych. Jego krótki czas działania oraz brak postaci doustnej spowodował, że nie sprawdził się on w długoterminowym leczeniu uzależnień. Nalokson pozostaje świetnym opioidowym antidotum w warunkach szpitalnych, terapia ambulatoryjna wymagała jednak czegoś innego. Poszukiwania trwały jeszcze trzy lata, a zwieńczył je sukces w postaci syntezy Endo1639A (1963 r., Endo Laboratories). W 1969 roku mały zakład został przejęty przez DuPont Company, która to firma stała się właścicielami praw patentowych naloksonu oraz nowej substancji Endo1639A, zwanej później naltreksonem.

REKLAMA

Naltrekson wyróżniał się na tle dotychczasowych leków długim czasem działania, co pozwalało na przyjmowanie tylko jednej dawki na dobę oraz brakiem dysforii po jego zażyciu. Dysforia, będąca stanem głębokiego obniżenia nastroju aż do zaburzeń depresyjnych, była jednym z częstszych powodów przerywania terapii. Droga, jaką przebył naltrekson od momentu swojej syntezy do wejścia do codziennego użytku, była jednak długa. W 1973 roku rozpoczęto badania kliniczne leku, które prowadzono we współpracy z Narodowym Instytutem Leczenia Uzależnień (National Institute on Drug Abuse). W 1984 r. Trexan (handlowa nazwa naltreksonu) trafił do amerykańskich pacjentów, by umożliwić wyjście z rujnującego życie nałogu opioidowego. Początki nie były jednak łatwe – na rynku królował metadon, naltrekson tymczasem był lekiem droższym, wymagał motywacji pacjenta do rzucenia nałogu i nie obiecywał bezwarunkowej skuteczności. Przez dziesięć kolejnych lat jedynie około 5% wszystkich leczących się w klinikach uzależnień stosowała naltrekson.

11 lat później – od roku 1995 – z dobrodziejstw naltreksonu mogli skorzystać też chorzy uzależnieni od alkoholu (ReVia wprowadzona na rynek w 1995 roku). Dlaczego naltrekson znajduje również zastosowanie w uzależnieniu od alkoholu? Spożywanie napojów procentowych nasila syntezę endogennych opioidów. Naltrekson, jako odwrotny agonista receptorów opioidowych, hamuje szlaki, dzięki którym alkohol pozwala odczuwać przyjemność z samego faktu jego spożywania. Brak euforii po wypiciu alkoholu pomaga przełamać schemat „piję, bo czuję się lepiej”, ale sporo pracy i silnej woli wciąż leży w gestii uzależnionego.Zastosowanie w terapii autyzmu i nie tylko…

W 1998 roku naltrekson uzyskał status leku sierocego – zarejestrowanego w terapii chorób, na które cierpiało mniej niż 200 tysięcy pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Chodziło tym razem o jego zastosowanie w terapii autyzmu dziecięcego połączonego z wysokim ryzykiem samouszkodzeń. Co ciekawe, lek stosowany jest nadal w weterynarii, kiedy u zwierząt hodowlanych pojawia się skłonność do autoagresji.

REKLAMA

CV naltreksonu nie kończy się jednak na byciu antidotum oraz lekiem sierocym. W jego bogatym życiorysie klinicznym znajdziemy jeszcze enigmatyczne sformułowanie LDN (Low Dose Naltrexon, terapia naltreksonem w niskiej dawce). Oznacza to stosowanie dawek wielokrotnie mniejszych niż u chorych uzależnionych (zwykle jest to 1-5 mg naltreksonu dziennie, dla porównania dawki stosowane w uzależnieniu przekraczają zwykle 50 mg).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak to jest z tym lekiem? Macie doświadczenie z leczenia? Ja miałem wielu pacjentów leczonych na problemy z płodnością, ale nie dane mi było dowiedzieć się czy skutecznie.
Mówi się, że to lek na wszystko...

Powiązane artykuły

Salvia officinalis – remedium na upał? Salvia officinalis – remedium na upał?

Jej nazwa rodzajowa wywodzi się od słowa salvus (łac. ocalony, żywy), zaś przymiotnik gatunkowy nawi...

Z aptecznego archiwum X – Badać każdy może Z aptecznego archiwum X – Badać każdy może

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów pracy nad nowymi lekami jest czas, kiedy przychodzi ...

5 faktów na temat antybiotyków, o których nie mieliście pojęcia 5 faktów na temat antybiotyków, o których nie mieliście pojęcia

Odkrycie antybiotyków zmieniło bieg historii. Dzięki nim możliwe stało się zwalczanie chorób, które ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz