Ile warta jest Garcinia? | mgr.farm

Ile warta jest Garcinia?

Ile warta jest Garcinia?

Garcinia cambogia (właściwa nazwa botaniczna to Garcinia gummi-gutta) zwana jest także tamaryndowcem malabarskim. Ta wiecznie zielona roślina drzewiasta pochodzi z terenów Indonezji, gdzie tradycyjnie stosowana była jako remedium laxans et antiparasiticum. Jej dojrzałe owoce przypominają wyglądem małe dynie, których skórka i miąższ są surowcami do produkcji ekstraktów które wchodzą w skład wielu preparatów na odchudzanie.

Do rodzaju Cambogia należą także inne gatunki, których owoce zachwycają oryginalnym kształtem i smakiem (uchodzą one za najsmaczniejsze z owoców tropikalnych). Pozyskiwana z drzew gumożywica wchodzi w skład preparatów przeczyszczających, zaś pomarańczowy pigment zwany „cambooge” od wieków służy buddyjskim mnichom do farbowania szat. Oprócz tamaryndowca malabarskiego popularność zyskał także mangostan właściwy (mangostan fioletowy, G. mangostana), którego miąższ bogaty jest w silne roślinne antyoksydanty.

Właściwości odchudzające garcinii przypisuje się dużej zawartości organicznego kwasu (-)-hydroksycytrynowego (HCA). Związek ten uważany jest za silnego kompetycyjnego inhibitora ATP-zależnej liazy cytrynianowej, która uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych, zachodzącej w naszym organizmie. Enzym ten katalizuje jedną z początkowych reakcji szlaku lipogenezy: rozszczepienie cytrynianu do szczawiooctanu i acetylo-CoA, będącego podstawową jednostką potrzebną do budowy łańcuchów lipidów. Inhibicja liazy zmniejsza dowóz acetylo-CoA, bez którego nie zachodzi tworzenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Blokada liazy ma także przeciwdziałać nadmiernej lipogenezie, towarzyszącej diecie bogatej w węglowodany. Zahamowanie syntezy tłuszczów wiąże się także z nasileniem ich oksydacji oraz korzystnie wpływa na gospodarkę glukozy i glikogenu.Istnieje wiele badań klinicznych, potwierdzających skuteczność tamaryndowca malabarskiego w zmniejszaniu masy ciała u pacjentów z nadwagą i wskazujących na jego korzystny wpływ na profil lipidowy krwi. Niestety, nietrudno się także natknąć na publikacje, z których płyną wprost przeciwne wnioski. Niemniej jednak, po analizie dostępnej literatury należy przychylać się do poglądu o potencjalnej skuteczności tamaryndowca. W jednym z testów przez 12 tygodni podawano ochotnikom z otyłością brzuszną dzienną dawkę tamaryndowca zawierającą 1000 mg kwasu HCA. Po 16 tygodniach odnotowano znaczące obniżenie masy tłuszczu trzewnego oraz podskórnego, przy czym jednak nie zaobserwowano zmniejszenia wskaźnika BMI. Podczas trwania eksperymentu nie wystąpiły żadne poważne efekty uboczne, a po jego zakończeniu nie pojawił się efekt jojo. W badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem otyłych szczurów również zaobserwowano podobny wpływ na tkankę tłuszczową i BMI, wykryto jednak niepokojące zmiany w masie jąder badanych szczurów – u osobników przyjmujących wysokie dawki HCA doszło do atrofii, a poziom FSH w osoczu był trzykrotnie podwyższony. Pozytywnych, jak i negatywnych rezultatów przytoczonego badania nie należy jednak wprost odnosić do ludzi, ponieważ aktywność szczurzej liazy ATP-cytrynianowej jest kilkadziesiąt razy wyższa niż ludzkiej, co przekłada się na większe korzyści płynące z jej inhibicji.

Od czasu pierwszego pojawienia się na rynku preparatów z garcinią nie odnotowano zagrażających zdrowiu efektów ubocznych, co pozwala sądzić, iż suplementy te są bezpieczne dla pacjentów (choć powinny ich unikać kobiety w ciąży i karmiące). Dostępne na naszym rynku preparaty z tamaryndowcem zawierają od 150 do nawet 1450 mg jego ekstraktu w dawce dobowej (w jednym z suplementów na odchudzanie przeznaczonym dla mężczyzn).

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.