Jak niewidomi widzą leki?

Jak niewidomi widzą leki?

Obecnie każdego dnia aptekarze trzymają w dłoni opakowania oznakowane również alfabetem Braille'a. Choć dla miażdżącej większości pacjentów i personelu aptecznego jest to fakt bez znaczenia, to jednak te kilka punktów na kartoniku stanowi dla kogoś jedyne źródło informacji o leku. Warto pamiętać o tym 4 stycznia przypada wspomnienie urodzin twórcy alfabetu Braille'a i światowy dzień tego systemu zapisywania i odczytywania tekstów przez osoby niewidome.

Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a, jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. (fot. Shutterstock)

Braille jest światowym systemem czytania i pisania dla osób niewidomych i słabowidzących. System ten został stworzony przez Ludwika Braille’a, który w wyniku wypadku oślepł w dzieciństwie. Pismo Braille’a powstało w oparciu o system korespondencji używany przez francuską armię do przekazywania rozkazów bez słów w ciemności. Braille dowiedział się o nim od emerytowanego kapitana Charlesa Barbiera de la Serre wizytującego szkołę, do której uczęszczał Braille. System wojskowy oparty był na 12 wypukłych punktach, braillowski na 6. Drugą ważną różnicą było oparcie systemu braillowskiego o litery, podczas gdy system wojskowy oparty był na dźwiękach.

Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a, jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. We wspomnianym alfabecie można zapisać wszystko – istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu braillowskiego – notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna.

Polska adaptacja systemu dostosowująca alfabet Braille’a do polskiego systemu fonetycznego opracowana została przez zakonnicę Elżbietę Różę Czacką oraz Teresę Landy. Alfabet został oficjalnie przyjęty dekretem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25.05.1934 r.

Choć pozornie mogło by się wydawać, że temat ten nie dotyczy farmaceutów, warto wspomnień o wymaganiach prawnych, które ukazują tę kwestię w całkiem innym świetle.

30 października 2005 roku weszła w życie dyrektywa 2004/27/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 31. marca 2004 roku, dotycząca m. in. zamieszczania na opakowaniach leków napisów w alfabecie Braille'a:

  • Dyrektywa 2001/83/EC zmieniona Dyrektywą 2004/27/EC, Art.56 a

    Nazwa produktu leczniczego, jak określono w art. 54 lit. a) musi być także wyrażona na opakowaniu w formie systemu Braille’a. Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zapewnia, że ulotka dołączana do opakowania jest dostępna na prośbę organizacji pacjentów w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzących.  • Dyrektywa 2001/83/EC zastąpiona Dyrektywą 2004/27/EC, Art.54 a

    Nazwa produktu leczniczego, po której umieszcza się informację o mocy produktu leczniczego i postaci farmaceutycznej, oraz, jeśli właściwe, informację czy produkt jest przeznaczony ‘dla niemowląt, dzieci lub dorosłych; w przypadku, gdy produkt zawiera do trzech substancji czynnych, podaje się międzynarodową niezastrzeżoną prawem nazwę (INN) lub, jeżeli taka nazwa nie istnieje, powszechną nazwę zwyczajową.

Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące spełnienia powyższego wymogu. Zgodnie z nimi, wraz z nazwą powinna być podana informacja dotycząca mocy leku, w celu umożliwienia osobom niewidomym jego jasnej identyfikacji. W przypadku produktów leczniczych występujących tylko w jednej mocy, wystarczy zamieszczenie w alfabecie brajla wyłącznie nazwy własnej. Oczywiście podmiot odpowiedzialny może dobrowolnie zamieszczać na opakowaniu inne informacje w tym systemie - postać leku, jego przeznaczenie: dla niemowląt, dzieci lub dorosłych, datę ważności etc.

Obowiązek ten został wprowadzony do art. 26 ust. 1a Prawa farmaceutycznego. Musiał on zostać spełniony najpóźniej do 31 grudnia 2009 r.

Obecnie każdego dnia aptekarze trzymają w dłoni opakowania oznakowane również alfabetem Braille'a. Jest to o tyle ważne, że choć dla miażdżącej większości pacjentów i personelu aptecznego jest to fakt bez znaczenia, to jednak uświadomienie sobie, że te kilka punktów na kartoniku stanowi dla kogoś jedyne źródło informacji jest niezwykle istotne. Zapobiega bowiem nieumyślnemu zaklejaniu oznaczeń w tym systemie przez etykiety z cenami lub kodami kreskowymi. Następnym więc razem weźmy to pod uwagę, by swoją mechaniczną pracą nie utrudnić życia komuś, kto i tak nie ma łatwo ze swoimi ograniczeniami.

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...