Jak odmawiać

Jak odmawiać

Dwie najbardziej newralgiczne sytuacje, w których pacjent spotyka się z odmową ze strony farmaceuty to odmowa realizacji odpisu z innej apteki oraz odmowa wydania więcej niż jednego opakowania preparatów, zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne. Przepisy są jednak po to, by ich przestrzegać.

Naszym obowiązkiem jest stać na straży ustanowionych przepisów co wiąże się również ze znajomością prawa i umiejętnym jego zastosowaniem. (fot. Shutterstock)

Niejednokrotnie byłem bezpośrednią ofiarą lub też świadkiem sytuacji, w której pacjent w odpowiedzi na odmowę farmaceuty reaguje w nieodpowiedni sposób. Z początku pojawia się zaprzeczenie, że powód odmowy jest śmieszny, na pewno nie ma uzasadnienia w tym przypadku. Chwilę później często do głosu dochodzi złość i słowna agresja jako przejaw wyładowania skumulowanych emocji. Kolejnym krokiem bywa zwykle negocjacja – może tym razem da się zrobić wyjątek, nagiąć reguły, obejść przepisy. Zwykle po konsekwentnych kontrargumentach farmaceuty widać zrezygnowanie na twarzach pacjentów. Z reguły odchodzą w poczuciu przegranej lub też – co powinno mieć miejsce – akceptują taki stan rzeczy, którego zmienić się nie da i decydują się mu podporządkować.

Przepisy są jednak po to, by ich przestrzegać. Nikt nie wymyśla ich na poczekaniu za pierwszym stołem, toteż nikt z nas nie jest upoważniony by je uchylać na zawołanie. Dwie najbardziej newralgiczne według mnie sytuacje, w których pacjent spotyka się z odmową ze strony farmaceuty to odmowa realizacji odpisu z innej apteki oraz odmowa wydania więcej niż jednego opakowania preparatów, zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne. Naszym obowiązkiem jest stać na straży ustanowionych przepisów co wiąże się również ze znajomością prawa i umiejętnym jego zastosowaniem.

W przypadku odmowy realizacji odpisu recepty z innej apteki, farmaceuta ma prawo powołać się na dwa zapisy:

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich:

§ 8. 4. Jeżeli recepta została wystawiona na leki oznaczone symbolem „Rp”, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także leków, o których mowa art. 36, 37 oraz 44-46 ustawy, osoba wydająca lek ma możliwość wystawienia odpisu, który może być zrealizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, która odpis wystawiła.

• ustawę Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (ze zmianami):

Art. 96a. 6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty.Oba przypadki jasno podkreślają warunek niezbędny do zaistnienia sytuacji realizacji odpisu. Oczywiście, w praktyce często spotkamy się z realizacją odpisów recept z innych placówek w obrębie tej samej sieci aptecznej lub też wydłużonym czasem ich realizacji (zgodnie z prawem jest on tak samo ważny, jak długo ważna jest oryginalna recepta), jednak są to już kwestie indywidualne.

Dużo większe pole manewru posiada farmaceuta w zakresie odmowy wydania produktu leczniczego ze składnikiem psychoaktywnym – w tym zakresie może odnieść się do poniższych artykułów ustawy Prawo Farmaceutyczne:

Art. 71a. 3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2 (produkty lecznicze zawierające w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, posiadające kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza — OTC”) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Art. 96. 5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:

1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania

Odmowa wydania takiego produktu nie ma nic wspólnego z użyciem klauzuli sumienia, co niektórzy pacjenci próbują zasugerować, ma jedynie na celu przestrzeganie określonych zapisów prawnych i troskę o dobro pacjenta. Farmaceuta, który wierzy w ich sensowność nie podda się sugestii, że może nabić dwa opakowania na dwa paragony albo sprzedawać te preparaty kilka razy pod rząd dla zachowania czystości komputerowych zapisów.

Nie ten okazuje słabość, który stosuje się do wymogów prawnych, lecz ten, który nie umie uzasadnić swojej odmowy. Pewne sytuacje po prostu nie powinny mieć w aptece miejsca i należy korzystać z dostępnych nam zasobów, by podeprzeć merytorycznie swoją odmowę. Tylko w taki sposób ukarzemy pacjentowi sedno całej sprawy i zachowany dobre imię naszego zawodu.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...