REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kannabinoidy jako leki

21 sierpnia 2015 09:21

Niedawno media obiegła informacja dotycząca zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które zostało złożone do prokuratury przez Centrum Zdrowia Dziecka. Doktor Marek Bachański miał bez zgody komisji etycznej i braku stosownej dokumentacji leczyć medyczną marihuaną pacjentów, cierpiących na ciężkie postaci padaczki. W jego obronie stanęli lekarze i politycy, a także rodzice chorych dzieci, ponieważ terapia przynosiła znaczną poprawę stanu pacjentów. Medyczna marihuana wciąż wywołuje wiele kontrowersji i niesłusznie bywa demonizowana, choć otwiera zupełnie nowe możliwości terapii wielu ciężkich schorzeń. Podobnie, wiele zastosowań w lecznictwie mogą znaleźć syntetyczne pochodne kannabinoidów.

Początki nowoczesnych badań nad substancjami czynnymi konopi sięgają roku 1964, gdy określono strukturę chemiczną tetrahydrokannabinolu (THC). Jego działanie przeciwbólowe, podobnie jak rozpuszczalników organicznych czy anestetyków, wiązano ze zmianą lipofilowości błon komórkowych. Taki stan wiedzy utrzymywał się aż do końca lat 80-tych, gdy po raz pierwszy odkryto specyficzne receptory kannabionoidowe w mózgu szczurów.

Dziś wiadomo, że w ludzkim organizmie funkcjonuje EKAN, czyli układ endokannabinoidowy, który posiada nie tylko specyficzne receptory, enzymy oraz szlaki, w których funkcje przekaźników pełnią tzw. endogenne kannabionoidy. Jednym z nich jest anandamid, który uczestniczy w wielu procesach emocjonalnych oraz fizjologicznych: procesach pamięciowych, regulacji głodu i sytości czy implantacji zarodka w macicy. Zwiększone wydzielanie anandamidu następuje w odpowiedzi na stres fizyczny i pojawianie się produktów metabolizmu mięśni. Pobudzony w ten sposób układ kannabinoidowy, wywołuje odczucie błogości i znosi czucie bólu (zjawisko to obserwuje się często u sportowców, nosi ono nazwę „euforii biegacza”).

REKLAMA

Receptory kannabinodowe występują w dwóch formach: receptorów CB1, znajdujących się głównie w obrębie struktur mózgowych (układu limbicznego oraz podwzgórza) oraz receptorów CB2, obecnych na powierzchni komórek układu odpornościowego: limfocytów B, makrofagów i komórek NK oraz elementów układu krwiotwórczego. Pobudzenie receptorów CB1 skutkuje hamowaniem wydzielania transmiterów takich jak acetylocholina, noradrenalina, dopamina, serotonina oraz glutaminianu i GABA. Aktywacja receptorów CB2 przejawia się między innymi efektem przeciwbólowym oraz zmniejszaniem odczynu zapalnego (dzięki modulacji odpowiedzi komórkowej).

REKLAMA

Wachlarz potencjalnych zastosowań syntetycznych kannabinoidów jest szeroki – dzięki wpływowi na uwalnianie neurotransmiterów, działają one przeciwpadaczkowo oraz przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie. Niektóre badania mówią także o działaniu przeciwpsychotycznym.

Obiecującym lekiem wydawał się być pierwszy wprowadzony na rynek selektywny antagonista receptorów CB1 – rimonabant. Miał leczyć otyłość, hamując apetyt na cukier. Lek okazał się skuteczny, jednak w 2008 roku, dwa lata po wprowadzeniu do obrotu, został wycofany z powodu dużej częstotliwości występowania skutków ubocznych.

Syntetyczny kanabinoid – dronabinol, podaje się w terapii nowotworowej, ponieważ działa analgetycznie, przeciwwymiotnie, poprawia apetyt chorego, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji. Jego działanie antyemetyczne wiąże się z wpływem na receptory CB1 w mięśniówce przewodu pokarmowego oraz działaniem hamującym na poziomie ośrodka wymiotnego.
Zaobserwowanie spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego u osób palących marihuanę zaowocowało próbami zastosowania syntetycznych związków – kannabidiolu i kannabigerolu w terapii jaskry. Efekt terapeutyczny obserwuje się zarówno po podaniu miejscowym jak i ogólnym (palenie marihuany obniża także ciśnienie tętnicze krwi). Na korzyść stosowania pochodnych THC w jaskrze przemawia także ich efekt neuro- i wazoprotekcyjny.

W Polsce obecnie dopuszczono do obrotu jeden lek na bazie konopii indyjskich, który występuje w postaci aerozolu i jest wskazany w łagodzeniu objawów stwardnienia rozsianego oraz bólów nowotworowych. Nie jest objęty refundacją. Koszt jego zakupu wynosi około 2,5 tysiąca złotych.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak żyć… bez reklamy? Jak żyć… bez reklamy?

Byłem zwolennikiem zakazu reklamy aptek. Ulżyło mi zlikwidowanie wszystkich tych programów lojalnośc...

Sieciowa czyli jaka? Sieciowa czyli jaka?

Sporo złego mówi się ostatnio o aptekach sieciowych – i słusznie. Zauważyłem jednak, że jedynie farm...

Apteki czeka kolorystyczna rewolucja? Apteki czeka kolorystyczna rewolucja?

Pomyłki w wydawaniu w aptekach leków oraz ich stosowaniu przez pacjentów, wynikające z podobieństwa ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz