Kaskada przepisywania | mgr.farm

Kaskada przepisywania

Kaskada przepisywania

Kaskada przepisywania (kaskada lekowa) jest rodzajem problemu lekowego, u podstawy którego leży pojawienie się u pacjenta działania niepożądanego związanego z jednym z przyjmowanych leków.

Działanie to, podczas wizyty lekarskiej, zostaje błędnie rozpoznane jako symptom nowej jednostki chorobowej i wdrożony zostaje – zupełnie niepotrzebnie – następny lek. On także może spowodować skutek uboczny, który inny lekarz, nieznający historii chorób chorego, ponownie może uznać za objaw chorobowy. Pacjent dostaje kolejny lek… I kolejny… Aż po pewnym czasie przyjmowania nieuzasadnionej terapeutycznie mieszanki dochodzi do zagrożenia jego życia i zdrowia.

Grupy ryzyka

Na wystąpienie kaskad lekowych najbardziej narażeni są pacjenci wielolekowi, zwłaszcza geriatryczni, gdyż efekty uboczne stosowanych przez nich leków bywają często mylone z fizjologicznymi oznakami procesu starzenia. Ponadto, w porównaniu z młodszymi pacjentami, u osób starszych ryzyko pojawienia się efektów ubocznych jest znacznie większe, co związane jest m.in. ze zmianą objętości dystrybucji leków lipo- i hydrofilowych czy osłabieniem metabolizmu i eliminacji ksenobiotyków, wywołanymi przez zmiany starcze w obrębie narządów.

Przykłady kaskad lekowych

Poniżej przedstawiono przykład kaskady polekowej. Stosowany w leczeniu nadciśnienia inhibitor konwertazy angiotensyny prowadzi do wystąpienia uporczywego, suchego kaszlu. Pacjent, nieuprzedzony o możliwości wystąpienia kaszlu, sięga po środek z kodeiną dostępny OTC. Jego przyjmowanie skutkuje pojawieniem się zaparć, które chory próbuje leczyć środkami przeczyszczającymi. Ich przewlekłe przyjmowanie skutkuje zaburzeniem gospodarki wodno-elektrolitowej i hipokaliemią, które mogą być przyczyną arytmii.Wielopoziomową kaskadę lekową mogą inicjować również leki stosowane w łagodzeniu demencji starczej: galantamina, rywastygmina i donepezyl, które oprócz korzystnego działania ośrodkowego, dają działania niepożądane w postaci biegunek i nudności. W tym przypadku lekarz może zaordynować metoklopramid, mogący powodować wystąpienie u chorego ruchów mimowolnych i dyskinez. Z kolei one mogą być przyczyną błędnego rozpoznania choroby Parkinsona i dodania do farmakoterapii nowej substancji leczniczej – lewodopy. Przyczyną parkinsonizmu polekowego mogą być także neuroleptyki oraz flunaryzyna i cynaryzyna.

Inne substancje, które biorą udział w kaskadach lekowych, to:
- diuretyki tiazydowe, powodujące hiperurykemię (następuje wdrożenie terapii kolchicyną i allopurynolem, jako lekami przeciwko dnie moczanowej);
- NLPZ, zwiększające ciśnienie tętnicze krwi (pojawia się nadciśnienie i rozpoczęcie terapii lekami hipotensyjnymi);
- paroksetyna, haloperydol, których skutkiem ubocznym mogą być drżenia mięśniowe (leczenie parkinsonizmu lewodopą);
- IKA, powodujące suchy kaszel mogą być powodem rozpoczęcia antybiotykoterapii.

Przeciwdziałanie

Aby zapobiec tego typu problemom lekowym, wszelkich starań powinien dołożyć zarówno lekarz nadzorujący farmakoterapię, jak i biorący w niej udział farmaceuta. Pacjenci, którzy zaczynają stosować nowy lek powinni być informowani o tym, jakie działania niepożądane mogą się pojawić i jak powinni wtedy postąpić (część pacjentów w takiej sytuacji przerywa leczenie bez konsultacji z lekarzem). Lekarz, przeprowadzając wywiad, powinien uzyskać wszystkie niezbędne informacje – nawet te, które chory uważa za nieistotne. Farmaceuta zaś, jako osoba realizująca receptę, bądź recepty, często przepisywane przez różnych lekarzy, powinien zwrócić uwagę na ewentualne interakcje i poinformować o nich chorego, bądź przekazać swoje spostrzeżenia lekarzowi prowadzącemu.

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.