REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Konował, jędza i sprzedawca

21 marca 2018 12:24

Lekarz to niedouczony konował, który recepty nie potrafi dobrze wypisać. Od przedstawiciela bierze w łapę i potem jeździ na konferencje na Karaiby, a skierowania na badania nie da, bo mu szkoda pieniędzy z funduszu. Pielęgniarka to złośliwa jędza, do pacjenta nie podejdzie, bo woli pić kawę w dyżurce. Nie uśmiechnie się nawet. A farmaceuta? To tylko wykształcony sprzedawca, który kombinuje jak tu zarobić na ludzkim nieszczęściu, oszukuje pacjenta jak się da, sprzedając drogo leki. Oni wszyscy są tacy. I to za nasze pieniądze!

Często pacjenci roszczą sobie prawa, których w aptece nie mają. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ich roszczenia należy uwzględnić... (fot. Shutterstock)

Takie cuda można przeczytać na łamach internetu. Są obraźliwe, niesprawiedliwe i irytujące, podburzają pacjentów, psują dobre imię profesjonalistów, karmią nienawiścią spragnionych sensacji internetowych trolli, którzy potem w swoich jaskiniach powoli wylewają do sieci gorycz, rozczarowanie, zatruwając fora społecznościowe swoim jadzikiem.

Posiadając nieograniczony dostęp do internetu i korzystając z niego na co dzień, użytkownik jest narażony na działania wielu osób czy instytucji, które wpływają na jego myślenie i zdolność racjonalnego podejścia do poruszanych tematów. Trolle działają podstępnie – poprzez manipulacje, erystykę i dowody anegdotyczne, wykorzystując hejt i fejm. Przedstawiają informacje i opinie w taki sposób, aby powoli zmieniały nasze postrzeganie świata i grając na emocjach utrwalały nieprawdziwe asocjacje, jak te, dotyczące personelu medycznego.

REKLAMA

Nieprofesjonalne i niefachowe zachowania, popełnianie błędów, brak poszanowania dla drugiej osoby – to problemy dotyczące każdego zawodu i wcale nie dotyczące większości jej przedstawicieli. Kwestią kultury osobistej, zdolności interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej i świadomości jest traktowanie klienta, petenta, pacjenta z należytym szacunkiem i na odpowiednim poziomie. Wybitnych jednostek (zarówno postrzeganych jako doskonałych jak i beznadziejnych) pośród lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów jest statystycznie niewielu, podobnie jak hydraulików, dziennikarzy albo księży. W większości przypadków jesteśmy po prostu przeciętni. Ponieważ jednak beznadziejne przypadki wzbudzają negatywne, konfliktowe emocje, prowokują dyskusje, zwiększają liczbę odsłon strony, liczbę zaszokowanych buziek i followersów – napędzają biznes. Nie dziwota więc, że media tak chętnie i rozlegle opisują nasze błędy i potknięcia. Kwestia zdrowia i bezpieczeństwa jest przecież jedną z najważniejszych w naszym życiu. Zawsze na czasie.

REKLAMA

Takie postępowanie jest krótkowzroczne i społecznie szkodliwe. Wielokrotna, częsta ekspozycja odbiorcy mediów na zniekształcony, negatywny obraz lekarzy czy farmaceutów przynosi efekt taki jak marketing i reklama na konsumenta. Wystawianie go na częste działanie reklamy danego produktu w różnej postaci i w różnych miejscach sprawia, że produkt jest zapamiętywany i rozpoznawany, kreuje u odbiorcy konkretne, zamierzone przez producenta, skojarzenia i obraz. W tym przypadku reklamowanym produktem jest wizerunek nieprofesjonalnego pracownika medycznego, a efektem utrwalenie opinii o konkretnej grupie zawodowej jako nie spełniającej oczekiwań i obowiązków wobec pacjenta, tym silniejszy, ponieważ odbywa się w sposób nieoczywisty, za pomocą „zaufanego” kanału, w którym większość ludzi nie upatruje złych intencji. Wykreowany zły wizerunek powoduje spadek zaufania do zawodu w opinii publicznej.

A to z kolei rzutuje na relację pacjent-farmaceuta i pacjent-lekarz. Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. To sprzyja problemom w komunikacji, błędom poznawczym i konfliktom. Jednocześnie strach przed sprzeciwem dla niewłaściwego traktowania i kwestionowania decyzji lekarza hamuje pacjentów przed zadawaniem pytań i zabija ich asertywność, sprawiając, że posłusznie jak baranki wychodzą z gabinetu, a zaraz potem wylewają z siebie całą gorycz i jad w aptece, wśród znajomych czy w internecie, wielokrotnie ubarwiając swoją historię dla lepszego posłuchu, napędzając błędne koło. I jest na to społeczne przyzwolenie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Urojone terapie Urojone terapie

Pacjenci coraz częściej szukają alternatywy dla medycyny konwencjonalnej. W rezultacie stają coraz b...

Pokaż aptekarzu co masz w garażu Pokaż aptekarzu co masz w garażu

Strzeżcie się aptekarze obnoszący się ze swoim dobrobytem, bo zaraz spadnie na Was klątwa zazdrosneg...

Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków każdej apteki jest zgłaszanie odmów realizacji zamówień....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz