Krzyże w aptekach, a zakaz reklamy – poważne rozważania | mgr.farm

Krzyże w aptekach, a zakaz reklamy – poważne rozważania

Krzyże w aptekach, a zakaz reklamy – poważne rozważania

W ostatnim czasie jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wydał decyzję, sankcjonującą posługiwanie się hasłem: „apteka z tradycjami”. Powód? Naruszenie zakazu reklamy aptek i ich działalności. Tradycja kojarzy się bowiem pozytywnie, a co za tym idzie – może zachęcać do skorzystania z usług takiej „tradycyjnej” apteki...

Krzyż nie ma właściwości reklamowych w znaczeniu prawnym (chociaż cokolwiek głupio to brzmi). W tym sensie „krzyż aptekarski” nie wyznacza konkretnej apteki. (fot. Shutterstock)

Kilka tygodni temu redaktor Łukasz Waligórski, w kontekście ów osobliwego zachowania organów inspekcji, wysnuł tezę nawet bardziej radykalną – czy z aptek znikną krzyże? Bo gdyby się tak nad tym głębiej zastanowić…

Reklama apteki, czyli „nadinterpretacja metafory”

Dla jasności, ja również jestem zwolennikiem zakazu reklamy aptek. Farmaceuci to chyba ostatni zawód zaufania publicznego, który nie miał uregulowanej kwestii obostrzeń reklamowych (podobnie, jako ostatnia grupa zawodowa „z tego segmentu” nie miała zagwarantowanego wyłącznego prawa do prowadzenia aptek). Przepis zakazujący reklamowania aptek (i ich działalności) jest hermetyczny. Definiuje się go od strony negatywnej, tzn. wszystko jest reklamą, chyba że jest informacją o godzinach otwarcia i lokalizacji apteki; wówczas zakaz nie obowiązuje. Reklamę, o której mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, jest każde działanie (oceniane z perspektywy celu działania, a nie – formy), które może zachęcić do skorzystania z usług apteki.

Na pewno intelektualnie ciekawym, a prawniczo – co najmniej niegłupim, jest zastanowienie się nad tym, czy krzyż apteczny, widniejący na elewacji jej lokalu (w każdym bądź razie – na zewnątrz) również zachęca do skorzystania z jej usług? Teoretycznie rzecz ujmując… tak właśnie jest! Odwołajmy się do źródeł.

Obietnica Zbawienia reklamą apteki?

Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, jako miejsce śmierci Jezusa Chrystusa; mówimy tutaj o pierwotnym znaczeniu, niezmodyfikowanym przez farmację. Pismo Święte, w kilku miejscach, nazywa Jezusa Zbawicielem. W Ewangelii według świętego Jana (rozdział 4, werset 42) przytacza się głos niewiast, które same słyszały „(…) że ten [tj. Jezus] jest prawdziwie Zbawicielem świata”. W Pierwszym Liście Św. Jana (rozdział 4, werset 14) stwierdza się, że „My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”. Nie można zatem mówić tutaj o przypadkowości; fakt, że mówimy o źródłach pozaprawnych nie ma nic do rzeczy. Podobnie, w Liście do Tytusa (rozdział 3, werset 4-7) Jezusa nazywa się „Zbawicielem naszym”, który wylał (na nas) obficie Ducha Świętego.

Teoretycznie zatem rzecz ujmując sprawa jest jasna – obietnica Zbawienia, potencjalna korzyść wynikająca z działania Ducha Świętego, zachęta skierowana do nieokreślonego odbiorcy w zakresie Życia Wiecznego… Wypisz, wymaluj – reklama apteki. Okej, a teraz zejdźmy na ziemię.

Strony

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net