Leki w lustrzanym odbiciu | mgr.farm

Leki w lustrzanym odbiciu

Leki w lustrzanym odbiciu

Bardzo duża część związków organicznych, do jakich niewątpliwie należą cząsteczki lecznicze, wykazuje izomerię optyczną. Związki te mogą być chiralne, czyli występować w dwóch konfiguracjach przestrzennych, pasujących do siebie jak odbicia lustrzane. Szacuje się, że wśród leków β-adrenergicznych, antykoagulantów i l leków przeciwpadaczkowych, aż 90% występuje w obrocie w formie racematu. Dotyczy to także około połowy preparatów antyhistaminowych i antydepresantów, co daje w sumie około 10-15% liczby wszystkich leków dostępnych w sprzedaży.

Jako że cząsteczka leku musi być ściśle dopasowana przestrzennie do miejsca w receptorze logicznym jest, iż różniące się konfiguracją przestrzenną izomery mogą działać inaczej na białka docelowe i wywoływać odmienną aktywność farmakologiczną. Znajomość parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych poszczególnych izomerów pozwala zwiększać skuteczność terapeutyczna i bezpieczeństwo leku.

Plusy...

Wymierne korzyści ze stosowania wybranego stereoizomeru zaobserwowano także dla lewocetyryzyny (w porównaniu z cetyryzyną ma ona mniejszą objętość dystrybucji, słabiej przenika do CNS i rzadko prowadzi do senności i sedacji), oraz popularnych IPP: esomeprazolu oraz S-pantoprazolu, które wykazują lepszy profil bezpieczeństwa niż w racematach.

Popularny lek przeciwbólowy, ibuprofen, produkowany jest w formie mieszaniny racemicznej. Nieaktywny R-izomer w organizmie człowieka ostatecznie i tak przekształcany jest w aktywną formę S, niemniej jednak w nowszych formulacjach używa się samego deksibuprofenu, którego dawka efektywna jest o połowę mniejsza i rzadziej powoduje skutki uboczne. W podobny sposób kształtuje się aktywność farmakologiczna innego stereoaktywnego NLPZ – deksketoprofenu.

Może zdarzyć się również, iż każda z izomerycznych cząsteczek wykazuje zupełnie odmienne właściwości: podczas gdy znany lek przeciwmalaryczny – chinina – działa bójczo przeciwko Plasmodium, jej prawoskrętny izomer – chinidyna – wykazuje aktywność przeciwarytmiczną (należy do klasy IA). Podobnie lewometorfan, w przeciwieństwie do swojego prawoskrętnego izomeru o działaniu przeciwkaszlowym, jest silnym opioidowym lekiem analgetycznym.… i minusy

Niektóre stereoizomery mogą być agonistami, jak w przypadku jednego z leków beta-mimetycznych, salbutamolu. Czysty R-salbutamol działa dwa razy silniej od niż w obecności S-izomeru, który może powodować nadwrażliwość dróg oddechowych i obniżać skuteczność terapii u chorych z astmą.

Różnorodna aktywność stereoizomerów leczniczych może nieść ze sobą o wiele gorsze skutki. Pod koniec lat 50-tych ubiegłego wieku na rynku farmaceutycznym pojawił się nowy lek przeciwbólowy, uspokajający i przeciwwymiotny. Chętnie przepisywano go ciężarnym jako skuteczny środek przeciwko mdłościom. Cząsteczkę z powodzeniem rejestrowano w wielu krajach, podczas gdy amerykańskiej FDA zapaliła się czerwona lampka. Powiązano użycie talidomidu, bo o nim tutaj mowa, z wieloma przypadkami deformacji u dzieci, których matki w ciąży przyjmowały lek. Okazało się, że lek był mieszaniną racemiczną leczniczego R-talidomidu i teratogennego izomeru S. Preparaty natychmiast znikły z rynku. Po czterdziestu latach powrócono do (właściwego) izomeru talidomidu, który dziś jest wykorzystywany w terapii szpiczaka mnogiego.

Eksperymenty z aktywnością optyczną leków dawały także nadzieję na wprowadzenie do lecznictwa ulepszonych form sotalolu i labetalolu, jednak na etapie badań wychwycono groźne efekty uboczne, dyskwalifikujące nowe preparaty. Podobnie stało się z fenfluraminą i jej prawoskrętnym izomerem, którego wprowadzenie nie podniosło profilu bezpieczeństwa u stosujących go osób.

żródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Talidomid
Ariens E.J.: Stereochemistry, a Basis for Sophisticated Nonsense in Pharmacokinetics and Clinical Pharmacology, European Journal of Clinical Pharmacology, 26, 663-668;
Chabra N. et al.: A review of drug isomerism and its significance, International Journal of Applied and Basic Medical Research, 3(1), 16-18;
Patil P.A., Kothekar M.A.: Development of safer molecules through chirality, Indian Journal of Medicinal Sciences, 60(10), 427-437;

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.