REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Marka własna

25 października 2015 20:29

W aptekach pojawia się coraz więcej „marek własnych” – leków, kosmetyków i suplementów diety produkowanych na zlecenie hurtowni lub sieci aptecznych. Można je kupić tylko w wybranych aptekach, które wciskają je pacjentom jako „tanie i dobre”.

Odkąd dowiedziałem się, że pod moim nosem ma otworzyć się apteka sieciowa, zacząłem uważniej śledzić modele działania takich placówek. Im więcej się na ten temat dowiaduję, tym bardziej jestem przerażony. I nie jest to przerażenie związane z przyszłością mojej apteki. Jestem przerażony skalą manipulacji, jakiej poddawani są pacjenci w aptekach sieciowych. Jedną z nich są „marki własne” – a więc najróżniejsze produkty, które produkowane są na zlecenie aptek sieciowych lub hurtowni, do których należą. Produkty, których główną cechą – podkreślaną na najróżniejsze sposoby – jest niska cena. Co bardziej aroganccy właściciele sieci aptecznych przypisują im też wysoką jakość. A jak jest naprawdę?

Marki własne to tanie śmieci. Suplementy diety produkowane nie wiadomo gdzie i nie wiadomo z czego. O tym, że składu i bezpieczeństwa suplementów diety nikt w Polsce nie bada, pisałem już wielokrotnie. Sprytni przedsiębiorcy wykorzystują więc tę lukę i tną koszty ich produkcji na wszelkie możliwe sposoby. A przy tym wmawiają nam, że zachowują ich wysoką jakość. Jakim cudem? Skoro magnez marki własnej kosztuje na półce w aptece sieciowej 9 zł, a w hurcie 5 zł, to producent liczy sobie za niego co najwyżej 3 zł. Ja się pytam jakim cudem można wyprodukować wysokiej jakości preparat magnezowy na miesięczną terapię za 3 zł? Przecież samo opakowanie takiego produktu będzie stanowiło połowę tej ceny! Skąd więc ten magnez? Chyba z odrzutów z kamieniołomów zmielonych na proszek, z którego robi się potem tabletki…

REKLAMA

Apteki sieciowe wciskają pacjentom marki własne, bo mają na nich największe marże – sięgające nawet 100%. A robią to rękami farmaceutów, którzy są do tego zmuszani pod groźbą braku premii lub zwolnienia. Niektórzy pacjenci dostają marki własne nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przychodzą do apteki po konkretny preparat, a wychodzą z innym – takim, na którym apteka sieciowa więcej zarobi. Oczekiwania i zdrowie pacjenta schodzą na dalszy plan.

REKLAMA

Jakby tego było mało, marki własne stanowią swoistą odmianę „programów lojalnościowych” aptek sieciowych. Można je bowiem kupić wyłącznie w konkretnych aptekach. Pozostałe placówki mają zamknięty dostęp do nich. A nawet jeśli znajdują się w ofercie jakiejś hurtowni, to w cenach wyższych niż dla aptek sieciowych. Poza tym marki własne są często reklamowane, co skłania pacjentów do ich poszukiwania. Oczywiście te poszukiwania często ułatwia im nazwa preparatu, która jest nierzadko identyczna z nazwą sieci aptecznej. Ostatnio widziałem reklamę kilku suplementów diety DOZ – jak myślicie, w których aptekach można je znaleźć?

Powiązania biznesowe między producentami, hurtowaniami i aptekami to zło totalne systemu opieki zdrowotnej. Ich nadrzędnym celem jest zysk. Urobienie pacjenta w taki sposób, by jak najwięcej na nim zarobić. Marki własne są tego najlepszym przykładem – powstają w porozumieniu między producentem, hurtownią i siecią apteczną. Nie po to by wprowadzić na rynek wartościowych produkt tylko żeby przynieść jeszcze większy dochód wymyślającej go mafii. A opieka farmaceutyczna? Dopóki nie będzie przynosiła zysków, dopóty nie znajdzie się w kręgu zainteresowania sieci aptecznych. A biedny pacjent niech się leczy sam.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością 10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością

Pouczanie pacjenta na temat prawidłowego przyjmowania leku, należy do obowiązków farmaceuty. Warto z...

Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece

W aptece poza receptami wystawionymi dla rezydentów UE można spotkać także inne, które dotyczą osób ...

Nowe wyzwania Nowe wyzwania

W dniach 20-21 października miałem przyjemność uczestniczyć w 3. Kongresie Naukowym Polskiego Towarz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz