Mityczny „Pakt dla farmacji”

Mityczny „Pakt dla farmacji”

W ostatnich tygodniach przedstawiciele dwóch okręgowych izb aptekarskich kwestionują działania Naczelnej Izby Aptekarskiej. Z jednej strony oskarżają NIA o brak widocznych efektów działania. Z drugiej strony przywołują „Pakt dla farmacji” jako straconą szansę na unormowanie sytuacji aptek w Polsce. Problem polega na tym, że wspomniany „Pakt…” był wyborczą wydmuszką.

Po raz pierwszy „Pakt dla farmacji” w przestrzeni informacyjnej pojawił się w grudniu 2015 roku. Składał się on z 12 punktów, które wskazywały co trzeba naprawić, aby przywrócić właściwe miejsce aptekarzy i aptek w systemie opieki zdrowotnej. Większość z nich była dość ogólnikowa, jak np.: „Wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej” czy „Uchwalenie przepisów zapewniających polskim pacjentom dostęp do leków refundowanych”. Wszystkie absolutnie godne poparcia i realizacji – to pozostaje bezdyskusyjne. Tyle, że poza tą dwunastopunktową listą życzeń „Pakt dla farmacji” nie oferował nic więcej. Były to hasła, za którymi nie kryły się żadne projekty ustaw czy rozporządzeń. Ówczesny prezes NRA przekazał ten „Pakt dla farmacji” 3 grudnia 2015 podczas spotkania z nowo powołanym Ministrem Zdrowia – Konstantym Radziwiłłem. I gdyby tego dnia szef resortu zdrowia poprosił NIA o konkretne projekty zmian w przepisach, które umożliwiłyby realizację postulatów aptekarzy, nie dostałby nic…

„Pakt dla farmacji” stał się hasłem, z którym ówczesne władze NIA szły do wyborów na Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Jachrance. Przez kolejne miesiące przed KZA, był on wspominany w wywiadach i publikacjach przy nazwisku dra Marka Jędrzejczaka. Za każdym razem sugerowano, że „Pakt…” został przekazany Ministrowi Zdrowia i koniecznie trzeba kontynuować prace nad nim, bo to ostatnia szansa na ratunek dla polskiego aptekarstwa. Na pytania o to, dlaczego przez poprzednie 8 lat NIA nie zrealizowała postulatów z „Paktu…” zawsze padała odpowiedź o braku odpowiedniego klimatu politycznego. Teraz ten klimat nastał i należało zachować ciągłość prac oraz relacji z resortem zdrowia – oczywiście przez wybranie „właściwego” kandydata na prezesa NRA.

To się jednak nie udało. Wybory wygrała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która podczas KZA w Jachrance złożyła jednak deklarację kontynuowania procedowania „Paktu dla farmacji”. Problem jednak polegał na tym, że nie było czego kontynuować. Okazało się, że w biurach Naczelnej Izby Aptekarskiej na Długiej 16 w Warszawie nie ma żadnych dokumentów, które pozwalałyby na kontynuację prac. Leżał tam jedynie projekt „Ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”, który powstał kilka miesięcy przed wyborami – z relacji ówczesnych członków NRA – bez jakiejkolwiek konsultacji z Naczelną Radą Aptekarską. Projekt ten zresztą był jednym z obszarów niezgodności między kandydatami na prezesów NRA. A dokładniej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska sprzeciwiała się czynieniu z samorządu aptekarskiego swoistej policji farmaceutycznej, która miałaby prawo przeprowadzać kontrole w aptekach.

Innym dokumentem, który „nowa władza” znalazła w biurach NIA był projekt Map Potrzeb Farmaceutycznych. Chociaż projekt to za dużo powiedziane, gdyż była to „prezentacja, której treść mieściła się na połowie kartki A4” (cytuję z pamięci relację osoby, która go widziała). A w końcu był to kluczowy projekt, nad którym pracował kandydat na prezesa NRA.

Strony

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...