REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie musimy się już wstydzić!

16 września 2016 11:06

O pracy w aptece szpitalnej rozmawiamy z dr n. farm. Hanną Jankowiak-Gracz – kierowniczką apteki w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu i wojewódzkim konsultantem ds. farmacji szpitalnej na Wielkopolskę.

Bardzo często stawia się znak równości między farmacją szpitalną i farmacją kliniczną. Tymczasem pojęcia te oznaczaną coś innego, prawda?

O farmacji klinicznej mówiło się jeszcze, kiedy byłam na studiach. Od tego momentu minęło trzydzieści lat i w Polsce nadal nie udało nam się dojść do tego modelu farmacji klinicznej, jaki funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej. Aby tak się stało, musimy przede wszystkim zbudować odpowiednią pozycję aptek szpitalnych. Oczywiście farmaceuci kliniczni są w Polsce kształceni już od wielu lat, chociażby na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie funkcjonuje katedra farmacji klinicznej profesora Edmunda Grześkowiaka. Współpracują oni ze szpitalami i klinikami chociażby przy rozwiązywaniu problemów związanych z dawkowaniem leków onkologicznych. Jednak docelowo farmaceuta kliniczny powinien być osobą związaną na stałe z konkretnym oddziałem szpitala i zajmującą się rozwiązywaniem jego problemów lekowych. W tej postaci to u nas jeszcze nie funkcjonuje.

REKLAMA

Farmaceuta szpitalny w pierwszej kolejności realizuje założenia ustawy Prawo farmaceutyczne i zajmuje się działalnością apteki szpitalnej. Oczywiście farmaceuci szpitalni przez szereg kompetencji i umiejętności, które udało nam się pozyskać (wykonywanie leków cytotoksycznych czy żywienia pozajelitowego), współpracują ściśle z lekarzami na ich oddziałach. Istnieją sytuacje, gdy ciągła wymiana informacji między farmaceutą i lekarzem w szpitalu jest niezbędna, podobnie jak i nasz aktywny udział w leczeniu pacjenta. Poza tym każda recepta jest przez nas sprawdzana. Kiedyś pisałam pracę oceniającą liczbę błędów na receptach lekarskich trafiających z oddziałów do apteki szpitalnej. Okazało się, że nieprawidłowych recept było od 6 do 20%, w zależności od dnia tygodnia. Czasami były to proste błędy formalne, jak chociażby brak podpisu lekarza. Ale zdarzały się też błędy poważniejsze, jak źle obliczona dawka leku. Naszym zadaniem jest wyłapywanie tych błędów, więc w rezultacie ciągle jesteśmy na gorącej linii z lekarzami.

REKLAMA

Uczestniczymy też w odprawach, jakie lekarze mają na swoich oddziałach. Można więc powiedzieć, że jesteśmy pełnoprawnymi członkami zespołów, w których są też lekarze i pielęgniarki. Udział farmacji klinicznej w pracy szpitali jest więc coraz większy. Dla przykładu wspomnę, że po uzyskaniu akredytacji przez nasz szpital, powstał zespół do spraw farmakoterapii, w którym oceniamy post factum zlecenia lekarskie w zakresie dawkowania, działań niepożądanych i interakcji. Nasze wnioski przekazujemy do kliniki. To, co jeszcze 5 lat temu było niemożliwe, dziś staje się faktem.

A co się zmieniło przez te kilka ostatnich lat, że w taki sposób wzrosła rola farmaceutów szpitalnych?

Sporo zmieniła kwestia akredytacji szpitali. W 2009 roku weszła w życie ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. W rezultacie szpitale zaczęły ubiegać się o akredytacje. Nie były i nie są one obowiązkowe, ale jednak zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Dość powszechnie uważa się, że ułatwiają one dostęp do pieniędzy unijnych na inwestycje. I wydaje się to logiczne, bo przekazując jakieś środki dobrze jest wiedzieć, że korzystający z nich szpital jest poukładany i wiadomo kto za co w nim odpowiada.

Wydaje mi się, że ten proces akredytacji wymusił większą aktywność farmaceutów i aptek szpitalnych, między innymi w kontekście udziału w ocenie zdarzeń niepożądanych. Jak wiemy cała Europa żyje kwestią działań niepożądanych leków, a Polska pod tym względem wygląda dość słabo. Wykazujemy małą aktywność, jeśli chodzi o ich zgłaszanie. Ciągle pokutuje u nas przekonanie, że zgłoszenie działania niepożądanego jest równoznaczne z przyznaniem się do złego leczenia pacjenta. A to właśnie jest zupełnie odwrotnie. To dowód na to, że uważnie obserwuje się pacjenta i reaguje na to, co się z nim dzieje. Farmaceuta jest w tym procesie bardzo cenny, bo to on posiada wiedzę na temat Charakterystyk Produktów Leczniczych, ma dostęp do różnych programów pozwalających wyłapywać interakcje, a w konsekwencji mamy możliwość wyraźniejszego zaznaczenia swojej obecności.

REKLAMA

Wszystkie informacje o działaniach niepożądanych leków czy incydentach medycznych trafiają na moje biurko i do każdego z nich muszę się ustosunkować. W zależności jakie to jest zdarzenie, takie podejmujemy kroki. A sytuacje są różne. Jedną z bardziej drastycznych, jakie wydarzyły się w naszym szpitalu, było samodzielne podanie sobie przez pacjenta Lakcidu z ampułki dożylnie. Okazało się, że to wcale nie był jedyny taki przypadek w Polsce i już wcześniej się one zdarzały i są opisane. Jeszcze kilka lat temu pewnie, z poziomu apteki szpitalnej, niewiele moglibyśmy zrobić z taką sytuacją. Zresztą wtedy właściwie jedynym probiotykiem był Lakcid. Dzisiaj mamy już szerszą ofertę, dlatego natychmiast podjęłam decyzję o usunięciu ze szpitala probiotyku w tej formie ampułkowej. Przeszliśmy na tabletki i kapsułki do połykania i tym sposobem problem został rozwiązany, a ryzyko zażegnane. Ale to też pokazuje, że udział farmaceuty w bezpieczeństwie pacjentów szpitalnych jest olbrzymi.

A jak to wygląda w innych krajach? Które przodują jeśli chodzi o rozwój farmacji klinicznej?

Oczywiście kolebką farmacji klinicznej jest USA. A przyczyna tego jest bardzo prosta – odpowiedzialność lekarzy przed firmami ubezpieczeniowymi. Tam lekarz przepisując pacjentowi w szpitalu lek, niemal za każdym razem pyta o zdanie i opinię farmaceuty klinicznego. A wynika to z obawy przed popełnieniem błędu i ewentualnymi konsekwencjami ze strony ubezpieczyciela. W USA błąd może lekarza zrujnować finansowo. W rezultacie farmaceuci ze swoją wiedzą o lekach, są tam lekarzom bardzo potrzebni. I to jest reguła, że w krajach gdzie systemy ubezpieczeniowe pociągają lekarzy do odpowiedzialności za ich błędy, tam bardziej ceni się pracę farmaceutów. U nas chyba jeszcze za mało jest tej odpowiedzialności prawnej i finansowej lekarzy.

Świetnie rozwinięta jest również farmacja kliniczna w Holandii, szczególnie jeśli chodzi o proces monitorowania farmakoterapii pacjenta. Poza tym też imponują duże szpitale francuskie i niemieckie. Ale przyznam szczerze, że jadąc za granicę oglądać jak to wygląda w innych krajach, to już nie muszę się wstydzić tak jak to było 20 lat temu. Pamiętam jak w latach 90. uczestniczyłam w programie edukacyjnym, dzięki któremu miałam okazję odwiedzić apteki szpitalne we Francji. To był moment gdy dotarło do mnie, że farmacja szpitalna to wcale nie jest gospodarka magazynowa. Oni już wtedy zajmowali się wyrobami medycznymi czy przygotowaniem cytostatyków. Funkcjonował też system unit dose – to, co u nas dopiero w ubiegłym roku gdzieniegdzie wybuchło, jak kwiaty na wiosnę.
Przez ostatnie 20 lat udało nam się trochę dogonić Zachód. Aczkolwiek, kiedy jako wojewódzki konsultant w dziedzinie farmacji szpitalnej w Wielkopolsce, jeżdżę po okolicznych szpitalach to w niektórych muszę się niestety nadal wstydzić.

Sporo się ostatnio mówi o opiece farmaceutycznej. Przypisuje się ją farmaceutom pracującym w aptekach ogólnodostępnych, podczas gdy dotychczas procedowane projekty ustaw zakładają jej funkcjonowanie również w szpitalach. Jak według Pani powinno to wyglądać?

Opieka farmaceutyczna w szpitalach jest jak najbardziej potrzebna. Już i tak staramy się wiele robić, ale uregulowanie tej kwestii i wprowadzenie rozwiązań systemowych pozwoli nam zrobić jeszcze więcej dobrego dla pacjentów. Widzę dwie sytuacje, w których pacjent powinien być objęty opieką farmaceuty. Pierwsza to moment jego przyjęcia do szpitala. Jeśli pacjent zjawia się w szpitalu stosując już jakieś leki, to powinna być dokonana ocena jego dotychczasowej farmakoterapii, którą następnie otrzyma lekarz. Potem wykonuje się badania, lekarz stawia diagnozę i ordynowane są nowe leki, które ponownie ocenia farmaceuta – i to jest ten drugi moment.

Oczywiście coś takiego jest niewykonalne „na pieszo”. Muszą istnieć systemy, które będą taką opiekę farmaceutyczną wspierały i organizowały. Farmaceuta może opracować w ten sposób 5-10 pacjentów dziennie, ale nie kilkuset – a tylu jest przyjmowanych codziennie w dużych szpitalach. I tutaj niezwykle przydatny – gdyby funkcjonował – mógłby być system unit dose. Na tym etapie automatycznie wychwytywałby on interakcje między lekami. Interakcje, które mógłby zasygnalizować lekarzowi farmaceuta współpracujący z danym oddziałem. Oczywiście może zdarzyć się, że lekarz nie będzie miał innej możliwości i dla wyższego dobra pacjenta zaleci kontynuowanie takiego leczenia. Powinien jednak też mieć możliwość wybrania alternatywy, którą podpowie mu w takiej sytuacji farmaceuta. I tak właśnie powinna wyglądać opieka farmaceutyczna w szpitalu.

A jak obecnie wygląda pozycja kierownika apteki szpitalnej w tej hierarchii władz szpitala? Czy przez ostatnie kilka lat uległa ona zmianie?

To ciągle jest kwestia bardzo indywidualna. Tak naprawdę ma się taką pozycję, jaką się uda wypracować. Ja zawsze miałam szczęście trafiać na bardzo dobrych dyrektorów. Obecnie co tydzień biorę udział w radzie szpitala, gdzie u dyrektora omawiamy sprawy związane z naszą gospodarką lekową i inne problemy szpitala. Zawsze aktywnie biorę udział w tych spotkaniach. Jestem członkiem komitetu terapeutycznego, komitetu ds. zakaźnych, komitetu farmakoterapii. Niestety, gdy czasem jeżdżę po innych szpitalach to zdarza my się słyszeć opinie w stylu: „Ja swojego dyrektora szpitala widziałam ostatni raz pół roku temu, bo nie ma czasu dla apteki”. Bywa i tak. Ja co tydzień biorę udział w spotkaniach z dyrektorem szpitala, na których omawiane są problemy całej placówki. Przepływ informacji jest więc bardzo dobry, a korzystają na tym przede wszystkim pacjenci.

Nasz szpital posiada akredytację i z tego co mi wiadomo uzyskał ją z najlepszym wynikiem w całej Polsce. Pozycja apteki w szpitalu jest wynikiem ciężkiej pracy, ale i zaufania budowanego latami. Jeśli dyrektorzy szpitala widzą, że kierownik apteki nigdy nie postawił ich w trudnej lub niepewnej sytuacji, przetargi są przeprowadzane prawidłowo, nigdy nie było nadużyć finansowych, a wszelkie problemy rozwiązywane są w interesie wszystkich zainteresowanych, to to wszystko procentuje i sprawia, że pozycja apteki jest wysoka.

Obecnie apteki ogólnodostępne borykają z się problemem dostępu do niektórych leków. Czy podobny problem mają też apteki szpitalne?

Zdarzają się takie problemy, chociaż my na praktycznie wszystkie leki mamy zawarte umowy przetargowe. Nie miałam nigdy tak, że nie dostałam Clexane, Fraxiparine czy jakiegoś leku onkologicznego. Zdarzają się jednak niejednoznaczne sytuacje, które skutkują epizodycznymi brakami leków u dostawcy, z którym mamy umowę. Trzeba wiedzieć, że o ile w aptekach ogólnodostępnych cena urzędowa jest sztywna, to w przypadku farmacji szpitalnej stanowi ona wartość maksymalną. W rezultacie hurtownie mogą stawać do przetargu i oferować aptekom szpitalnym niższe ceny danych leków niż urzędowe.

Oczywiście sami producenci również mają swoje hurtownie i także startują do takich przetargów. I tutaj zdarzają się niejasne sytuacje, gdy na przykład jakaś mniej znana hurtownia oferuje nam cenę danego leku onkologicznego niższą niż sam producent. Oczywiście cena w ofercie przetargowej tej hurtowni jest zaniżana po to, aby go wygrać i móc pozyskiwać dany lek od producenta. I mimo że my ze swoich źródeł wiemy, że ta hurtownia wywozi część tych leków za granicę, to musimy podpisać z nią umowę, bo daje najniższą cenę na dany lek. Później, co jakiś czas zdarza mi się słyszeć od nich, że danego leku na tę chwilę nie posiadają i nie mogą mi go dzisiaj dostarczyć. Oczywiście mają go – tylko, że przeznaczony jest na wywóz. Na takich dostawców mam jednak skuteczną metodę. Jeśli odmawiają mi dostarczenia zakontraktowanego leku, to tego samego dnia piszę do nich wezwanie o należytą realizację zamówienia publicznego lub w przeciwnym razie składam do sądu skargę na nienależyte wywiązywanie się z umowy przetargowej. W rezultacie lek przyjeżdża do mnie następnego dnia.
Osobnym problemem są sytuacje, gdy zostaje zakończona produkcja danego leku, który w szpitalu jest potrzebny i na który mamy podpisaną umowę przetargową. To takich leków należy między innymi Tygacil, Tuberkulina czy Polstygmina. Te braki rzeczywiście nas dotykają i są przyczyną problemów. I na nic się tu zda umowa podpisana z hurtownią, jeśli leku nie ma u producenta.

Jak zostać farmaceutą szpitalnym? Jakiego doświadczenia lub wiedzy oczekuje Pani od osób, które chcą podjąć pracę w Pani aptece?

Ja staram się dawać szansę młodym ludziom. Osoba chcąca pracować w mojej aptece, musi być przede wszystkim uczciwa, kreatywna i chcąca się uczyć. Mam taką zasadę, gdy przyjmuję młodego człowieka do pracy, że musi przez jakiś czas pracować w każdym z czterech działów apteki: w aptece centralnej, w dziale wyrobów medycznych, w pracowni cytostatyków i w jednej z filii apteki. Ta zasada dotyczy wszystkich – zarówno farmaceutów, jak i techników. Po przejściu tych czterech działów, dana osoba dopiero może powiedzieć, że cokolwiek wie o pracy w aptece szpitalnej.

Trudno być przygotowanym do pracy w aptece szpitalnej, nie mając żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet młodzi ludzie bezpośrednio po studiach, z jeszcze świeżymi informacjami w głowach, nie są do tego dobrze przygotowani. Doskonale pamiętam swoje początki pracy w aptece szpitalnej. Miałam tutaj staż na 4 roku studiów. Upatrzyła sobie mnie wtedy ówczesna szefowa apteki i przyszła do mnie do domu z propozycją pracy. A ja akurat zaczynałam robić doktorat u profesora Seńczuka. Ale później urodziłam dziecko i było mi trudno pracować od rana do wieczora – a tak wtedy wyglądała praca na uczelni. I nagle praca jednozmianowa w aptece szpitalnej okazała się bardzo kusząca.

Kiedy tutaj trafiłam, to kompletnie nie znałam tych wszystkich leków. I tak samo jest teraz. Młodzież, która do mnie trafia naprawdę nie ma pojęcia o tych lekach, które leżą u nas na półkach. W dużej części są to bowiem leki zupełnie inne niż te dostępne w aptekach ogólnodostępnych. Tutaj czasami naprawdę trudno nadążyć chociażby za tym pędzącym światem onkologicznym. Praktycznie co dwa dni EMA dopuszcza do obrotu nowy lek onkologiczny. To jest po prostu obłęd. W żadnej innej dziedzinie nie obserwujemy takiego postępu. Ale to zupełnie nie przesądza o tym, czy ktoś nadaje się do tej pracy czy nie. Wystarczy mieć chęci i pokorę, a wszystko da się opanować. Z kolei cechy, które dyskredytują z tej pracy do roszczeniowość i konfliktowość.

Można odnieść wrażenie, że wielu farmaceutów jest rozczarowanych charakterem swojej pracy w aptekach ogólnodostępnych, gdzie czują się przede wszystkim sprzedawcami. Czy dla takich osób apteka szpitalna jest dobrym rozwiązaniem?

Wydaje mi się, że apteka szpitalna jest obecnie bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla farmaceuty. Tutaj można nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale i pracować z fantastycznymi ludźmi, którzy posiadają umiejętności i kompetencje na najwyższym poziomie. Jestem przekonana, że to jest olbrzymia szansa dla osób młodych i ambitnych. Natomiast to kupczenie w aptekach ogólnodostępnych jest dla mnie osobiście obrzydliwe. Doszliśmy do momentu, gdy wizerunek farmaceuty jest przez to w opłakanym stanie. To zachęcanie, wciskanie, przekonywanie przy aptecznym okienku wydaje mi się niegodne ludzi z takim wykształceniem. Ktoś mógłby powiedzieć, że po tylu latach pracy aptece szpitalnej nie nadaję się już do apteki ogólnodostępnej. Ale moim zdaniem jest wręcz przeciwnie – nadaję się i nadal bardzo przejmuję się tym, jak ta nasza farmacja wygląda. I wiem, że powinna być bardziej skierowana na pacjenta, a mniej skupiona na realizowaniu celów biznesowych.

Od redakcji: artykuł ukazał się w szóstym numerze magazynu MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: po godzinach Farmaceuta w Irlandii: po godzinach

Z racji okresu wakacyjnego, w dzisiejszym wpisie przedstawię siedem powodów pozazawodowych, dla któr...

Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu

O dr n. med. Jadwidze Pyszkowskiej zrobiło się głośno w środowisku farmaceutów, po tym jak wystosowa...

Brak mi słów Brak mi słów

Ostatnio czytałem książkę, w której próbowano uargumentować tezę, iż nasza planeta osiągnęła tak zwa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz