Non-adherence w aptece

Non-adherence w aptece

Wczoraj miałem ciekawą sytuację w aptece. Otóż starsza pani przyszła zrealizować receptę na swoje leki na nadciśnienie. Na recepcie nie było żadnych informacji odnośnie dawkowania, więc zapytałem jej czy takową wiedzę posiada. Powiedziała, że lekarz powiedział jej, że „to raz dziennie a to dwa razy dziennie i to pierwsze chyba rano, a to drugie wieczorem”.

Podczas krótkiej wizyty pacjenta w aptece farmaceuta ma zwykle niewielką możliwość wywarcia na nim takiego samego wpływu, jak lekarz podczas jednej lub cyklu wizyt w trakcie leczenia choroby.

Co do częstotliwości dawkowania wypowiedzieć się nie mogłem, natomiast dysponując podstawią wiedzą z zakresu chronofarmakologii zapytałem, czy jest pewna wymienionych pór dawkowania, bo według mnie powinno być dokładnie na odwrót. Stwierdziła, że „już teraz nie wie, ale posłucha pana magistra a jak pójdzie do lekarza, to się dopyta”. I choć chciałem pomóc, to niejako zaszkodziłem, pacjenta bowiem prawdopodobnie przestanie się stosować do mętnych, ale mimo wszystko lekarskich zaleceń. A takich przypadków jest więcej.

Zdecydowana większość pacjentów ma problemy z wypełnianiem zaleceń lekarskich. Z codziennej praktyki wiadomo, że pacjenci niezwykle często biorą za małą dawkę leku, bądź też opuszczają jedną lub dwie dawki w cyklu prowadzonej farmakoterapii. Zdarza się też, że skracają czas leczenia, kiedy poczują się lepiej. Najbardziej niepokojące zaniedbania w tej mierze związane są z nieregularnym przyjmowaniem zaordynowanych leków.

W celu opisania zachowań pacjenta w odniesieniu do przestrzegania zaleceń lekarskich wykorzystuje się m.in. następujące pojęcia:

• compliance – przestrzeganie zaleceń lekarskich w odniesieniu do odsetka przyjmowanych dawek leku;
• persistence – wytrwałość w stosowaniu terapii, dotycząca czasu w jakim lek jest przyjmowany;
• concordance – współpraca pacjenta i lekarza w dokonaniu wyboru terapii i współodpowiedzialność za podejmowane decyzje terapeutyczne.

Dla odzwierciedlenia stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich stosowany jest najczęściej termin adherence, całościowo opisujący wyżej wymienione zjawiska.

Badacze rozpatrując stopień stosowania się do zaleceń terapeutycznych, przyporządkowali pacjentów chorych przewlekle do sześciu grup. Na podstawie przeprowadzonych badań oszacowano, że tylko 1/6 pacjentów ściśle przestrzega dawkowania leków, 1/6 – aplikuje wszystkie dawki, choć nie przestrzega ściśle czasu dawkowania, 1/6 – sporadycznie pomija jedną dawkę leku w ciągu dnia, 1/6 – średnio trzy razy do roku stosuje okresowe przerwy w przyjmowaniu leków, 1/6 pacjentów podobne przerwy stosuje średnio raz w miesiącu, podczas gdy 1/6 chorujących przewlekle przyjmuje zaordynowany lek sporadycznie lub nie przyjmuje go wcale.

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...