Nowe oblicza | mgr.farm

Nowe oblicza

Nowe oblicza

Farmacja jest nauką, która nigdy nie spoczywa na laurach. Teraz, w erze łączenia swych sił z biologią molekularną, inżynierią biomedyczną, genetyką czy biotechnologią święci jeszcze większe triumfy. Nie we wszystkich dziedzinach widać podobny skok innowacyjny, jednak są pewne grupy chorób, co do których poczyniono znaczące odkrycia.

Porządkując więc szuflady aptecznego magazynu nie skreślajmy więc w myślach zakurzonych pudełeczek z zapomnianymi specyfikami.

Systematycznie naukowe periodyki informują o przełomowych cząsteczkach, które mają zrewolucjonizować leczenie danej jednostki, jednak wśród wszystkich doniesień nierzadko można odnaleźć te, które prezentują zupełnie nowe oblicza dobrze znanych związków. Tym ciekawsze wydaje się ich niecodzienne zastosowanie, które o dziwo skutkuje dobrze rokującymi prognozami na przyszłość.

Pierwszym wartym odnotowania odkryciem są badania irlandzkiego koncernu farmaceutycznego Allergan nad toksyną botulinową. Punktem wyjścia do przeprowadzenia wspomnianych badań było spostrzeżenie, że u osób po aplikacji botoksu obserwuje się przejściową poprawę nastroju oraz samooceny. Jak dotąd naukowcy byli zdania, że efekt ten jest skorelowany poprawy wyglądu. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że mechanizm działania substancji może być bardziej złożony. W ramach eksperymentu zakończono już drugą fazę badania klinicznego udziałem prawie 300 kobiet cierpiących z powodu depresji. W ramach badania otrzymywały one przez pół roku różne dawki preparatu Botox.. Wyniki dowiodły, że dawka 30 jednostek posiada wyższą skuteczność w leczeniu stanów depresyjnych w porównaniu z placebo. Postuluje się, że delikatna modyfikacja skurczów mięśni poprzez zastrzyki z toksyny botulinowej może stymulować aktywność obwodów mózgowych.

Nie cichną kontrowersje wokół leczniczego zastosowania marihuany i tej poświęcono kolejne badanie. Na postawie randomizowanego badania klinicznego III fazy u pacjentów z padaczką lekooporną w postaci zespołu Lennoxa-Gastauta stwierdzono, że po aplikacji kannabidiolu u dzieci zanotowano spadek częstości występowania napadów oraz ogólny poprawę stanu zdrowia. Pacjenci przez 2 tygodnie otrzymywali dawkę 10 lub 20 mg/kg m.c., co spowodowało obniżenie częstości napadów o odpowiednio 42 i 37% przy 1&% spadku w przypadku placebo. Ponadto lepszą ocenę stanu zdrowia zauważono u dwóch na trzech pacjentów, u których zastosowano niższą dawkę kannabidiolu.Dużo szersze konsekwencje mogą mieć natomiast badania zespołu naukowego z UK Medical Research Council Toxicology w Leicester, który w ramach kontynuacji swoich badań z 2013r. odkrył pozytywny wpływ trazodonu stosowanego jako lek przeciwdepresyjny i dibenzoilometanu o postulowanym działaniu przeciwnowotworowym na zahamowanie chorób neurodegeneracyjnych. Cztery lata temu zespół dokonał odkrycia wzmożonej aktywności szlaku stresu retikulum endoplazma tycznego w neuronach pacjentów z chorobą Alzheimera, spowodowanej długotrwałą aktywacją kinazy PERK, która odpowiada za gromadzenie się toksycznego amyloidu β w tkance nerwowej mózgu. Po pierwszych nieudanych próbach ze związkami innowacyjnymi naukowcy przebadali ponad tysiąc istniejących już substancji pod kątem ich potencjalnego zastosowania. Wspomniane dwie substancje w zauważalny sposób spowolniły degenerację mózgu, jednocześnie przeciwdziałając ubytkom pamięciowym i porażeniom.

Powyższe przykłady dowodzą jedynie faktu, że postęp niekoniecznie wiąże się z innowacją w sensie tworzenia nowych cząsteczek, ale innowacją jako poszukiwania i znajdowania nowego sposobu patrzenia na to, co już zostało wytworzone. Mechanizmy działania wielu substancji pozostają wielokierunkowe, mimo wykazywania tendencji do efektu ograniczonego do jednego procesu. Tak więc nie jest jeszcze powiedziane, że obecnie mało popularne leki nie będą jeszcze na naszych oczach przeżywać swojej drugiej młodości. Porządkując więc szuflady aptecznego magazynu nie skreślajmy więc w myślach zakurzonych pudełeczek z zapomnianymi specyfikami :)

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net