O słodzeniu herbaty, czyli polemika z Markiem Kotelukiem

O słodzeniu herbaty, czyli polemika z Markiem Kotelukiem

Żeby herbata szybko stała się słodka nie wystarczy tylko nasypać do niej cukru, ale trzeba też zamieszać. Zresztą herbata nie zrobi się słodka ani od samego słodzenia, ani od samego mieszania. Chyba zapomniał o tym Marek Koteluk pisząc na swoim blogu o „Farmaceutycznych leniach”.

Widząc polemikę między Mariuszem Politowiczem („Lenistwo formą wspomagania reeksportu”), a Markiem Kotelukiem („Farmaceutyczne lenie”) muszę dorzucić kilka groszy od siebie. Aby wyjaśnić, dlaczego nie zgadzam się z Markiem, pozwolę sobie przytoczyć prostą analogię. Żeby herbata szybko stała się słodka nie wystarczy tylko nasypać cukru, ale trzeba też ją zamieszać. Herbata nie zrobi się słodka ani od samego słodzenia, ani od samego mieszania. Głos Mariusza nawiązywał właśnie do owego braku mieszania połączonego z równoczesnym utrudnianiem słodzenia.

O co mi chodzi? Już wyjaśniam. Poprawka antywywozowa to właśnie nasza herbata, aby zadziałała potrzebne są 2 elementy. Pierwszy to podstawa działania czyli zgłaszane przez apteki braki i odmowy sprzedaży, zarówno do GIF, jak i do WIF – i to jest właśnie słodzenie, czyli dosypywanie cukru do herbaty. Drugim elementem niezbędnym do tego, aby poprawka nie była martwym zapisem, jest działanie Inspekcji farmaceutycznej – i to właśnie jest wspomniane mieszanie.

Oba te elementy musza współgrać i wtedy - i tylko wtedy - stworzone przepisy będą działały na korzyść polskich pacjentów i aptekarzy. Samo zgłaszanie bez działań podejmowanych przez IF nie zadziała. Tak samo sama chęć działania IF bez odpowiedniej ilości zgłoszeń z aptek nic nie da bo... zabraknie właśnie podstawy działania.

Czym był głos Mariusza już napisałem. Natomiast polemika Marka to, trzymając się zaproponowanego porównania, nic więcej, jak nawoływanie do zaprzestania słodzenia w ogóle. Gdybyśmy zaczęli postępować tak, jak proponuje nasz kolega, czyli odpuścili całkowicie zgłaszanie odmów „bo to nie ma sensu” to zrobilibyśmy najgorszą rzecz z możliwych w tej sytuacji. Po prostu spowodowalibyśmy, że IF nawet jak już by się miała zamiar wsiąść efektywnie do pracy (mieszania herbaty) to nie miała by podstaw do działania... Brak zgłoszeń = brak powodów do wyrażenia sprzeciwu odnośnie zamiaru reeksportu leku. Jak już pisałem, od samego mieszania herbata się słodsza nie zrobi.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej argumentom Marka:

Pisze on, że już sama idea poprawki antywywozowej jest niezasadna i będzie powodowała iż producenci będą wywoływali sztuczne braki towaru na polskim rynku. Mieli by to robić z powodu chęci znalezienia się na tzw. stop-liście czyli objęcia ich produktów zakazem reeksportu. Otóż uważam, że tak postawiona sprawa nie wytrzymuje starcia z rzeczywistością. Pierwsze sygnały o braku leku przekazywane do WIF mają, w myśl wprowadzonych poprawką antywywozową przepisów, spowodować wyjaśnienie przez Inspekcję braków leku na rynku i przekazania tej informacji do GIF. Na podstawie danych sprzedażowych bardzo łatwo ustalić czy braki spowodowane są zwiększonym popytem na lek, zmniejszoną podażą leku po stronie producenta, czy też lek „ginie” gdzieś po drodze od producenta do pacjenta. Jeżeli porównując ilość wprowadzonego leku na teren kraju przez producenta wyraźnie widać, że brak jest sztucznie wywołany przez producenta, to ten ostatni naraża się na całkiem realne ryzyko iż jego lek wypadnie z listy leków refundowanych. Jakoś nie wierzę żeby producenci chętnie podejmowali takie ryzyko i to z całej masy powodów, o których nie czas i miejsce tutaj pisać.

Moim zdaniem ta teza już po wstępnej analizie jest obalona, ale wypunktujmy po kolei argumenty Marka:1. Według autora brak jest spójności w formatach przekazywanych odmów w wersji elektronicznej. To totalna bzdura. Jakie ma znaczenie, w jakim formacie są przekazywane dane jeżeli system, do którego maja być wprowadzone bez problemów radzi sobie/ma radzić z importem plików w różnych formatach? Dodatkowo Marek nie zauważa jednej podstawowej idei stojącej za przekazywaniem plików odmów. One stanowią jedynie POTWIERDZENIE, że składane przez farmaceutę zamówienie zostało faktycznie złożone. Krótko mówiąc stawiana przez Marka teza, że nie da się efektywnie przetwarzać danych zgłaszanych w różnych formatach w tej akurat sytuacji jest błędna.

2. Podwójne raportowanie to nie błąd. To celowe działanie ustawodawcy. Wynika z mechanizmów działania ustawy. Raport złożony bezpośrednio do GIF odnośnie odmowy realizacji zamówienia na leki objęte zakazem wywozu informuje bezpośrednie GIF o dalszych brakach leku i daje podstawę do przedłużenia zakazu reeksportu leku na kolejny okres. Warto zwrócić uwagę, że w myśl zapisów ustawy do GIF raportuje się KAŻDĄ odmowę realizacji zamówienia na lek objęty zakazem, czyli również chęć zakupu w celu zbudowania lub odbudowania zapasu w aptece. Z kolei do WIF zgłasza się odmowy w odniesieniu do WSZYSTKICH leków, ale tylko i wyłącznie w sytuacji gdy farmaceuta nie jest w stanie wywiązać się z ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do leku. Tak więc może się zdarzyć, że będziemy musieli raportować podwójnie. Każde z tych zgłoszeń ma co innego na celu, a biorąc pod uwagę jak napięte są terminy na reakcje poszczególnych ogniw łańcucha decyzyjnego związanego z umieszczeniem leku na „stop-liście”, takie działania wydają się uzasadnione.

3. Bezpośrednie zaangażowanie farmaceutów to w opinii Marka błąd i wszystko powinno odbywać się w sposób automatyczny. Taka teza rodzi pytanie czy jej autor zadał sobie trud przeczytania wzmiankowanej poprawki do ustawy, nad która się tak pastwi? Wydaje mi się, że absolutnie nie. Gdyby ją przeczytał to zorientował by się, że poprawka wprowadza coś takiego jak „Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi”. System ten docelowo ma być w pełni sprawny na początku 2017 r. Jasnym wiec jest, że obecnie stosowane rozwiązania są tylko rozwiązaniami czasowymi. W pełni działający system zapewne będzie mało absorbujący dla farmaceuty.

4. Czwarty zarzut Marka wiąże się bezpośrednio z 3 i w świetle zapisów z poprawki do ustawy jest tak samo sensowny jak poprzedni – skoro mamy okres przejściowy i sytuację budowania systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi jest bezzasadny.

5. Brak kar za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży leku aptece. To ciekawy zarzut ciekawi mnie czy Marek zauważył, że KAŻDA odmowa zawiera uzasadnienie. Skoro każda odmowa zawiera uzasadnienie to za co, według autora tego zarzutu, miałyby być naliczane kary i na jakiej podstawie?

Podsumowując: Po czterech miesiącach od wprowadzenia zmian w ustawie trudno żądać, aby sprawnie i płynnie działał system monitorowania, który i tak budowany będzie/jest w ekspresowym tempie (uruchomienie w styczniu 2017 r.) i powiem więcej wszystkie zarzuty Marka wobec systemu jako takiego i jego zasadności są chybione.

Co do niechęci urzędniczej i przerzucania na aptekarzy jak największej ilości pracy z wprowadzaniem danych do systemu w chwili obecnej... Jakoś trudno mi się temu dziwić. W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na IF spadła cała masa pracy, której tak skąpa na chwile obecna grupa inspektorów, nie jest w stanie po prostu wykonać. Wszyscy chcielibyśmy, aby IF równocześnie wykonywała sprawnie swoje dotychczasowe zadania, jak również monitorowała rynek leków w poszukiwaniu braków. Dodatkowo aktywnie i sprawnie walczyła z zakazana reklamą, jak również monitorowała rynek aptek w odniesieniu do 1% o sprawdzaniu obecności mgr farm. w aptece nawet nie wspomnę.

Powiedzmy to otwarcie. W chwili obecnej IF nie jest w stanie skutecznie wypełnić żadnej z tych funkcji. Po prostu jest na to zbyt mała! To że udaje się jej wiązać koniec z końcem i wygrywać sprawy w sądach z sieciami aptek zakrawa wręcz na cud. Skala nawarstwiających się problemów do rozwiązania i nowych zadań stawianych w ekspresowym tempie przed IF powinna spowodować jej gwałtowny rozrost, połączony z szeroką współpracą z innymi instytucjami państwowymi powołanymi do walki z nadużyciami i przestępczością gospodarczą. Dopóki to się nie stanie wszelkie zapisy w prawie niestety mogą okazać się martwymi zapisami.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...