Odlot z apteki - Page 3

Odlot z apteki

Młodzież odurzająca się lekami dostępnymi w aptekach bez recepty to narastający problem, którego farmaceuci nie mogą ignorować. Nie mogą też uciekać od odpowiedzialności za jego istnienie…


Kac i spadek formy po zastosowaniu powyższych związków bywa również „leczony” przyjęciem kolejnej substancji psychoaktywnej, np. metylofenidatu. Jego terapeutyczne działanie wykorzystywane jest w kontrolowaniu narkolepsji czy ADHD. Jego niewłaściwe stosowanie wiąże się z chęcią podwyższenia efektywności pracy, zwiększenia koncentracji, wydajności i odczucia ulgi w zmęczeniu. Przedawkowanie metylofenidatu skutkuje nadmiernym efektem pobudzenia, czyli podnieceniem i nerwowością, bezsennością, tachykardią i nadciśnieniem, a w poważnych przypadkach nawet psychozą. Zamienne lub jednoczesne stosowanie tego typu leków prowadzi niestety do mechanizmu „błędnego koła”.

Co na to aptekarze?

Farmaceuta wyposażony w wiedzę dotyczącą leków stosowanych niezgodnie z medycznym przeznaczeniem powinien zareagować na niepokojące symptomy u swoich pacjentów, a także przestrzegać rodzinę i przyjaciół osób podejrzewanych o nadużywanie substancji psychoaktywnych o możliwych dramatycznych konsekwencjach takiego nałogu. Niezbędne jest poszukiwanie skutecznych metod ograniczenia konsumpcji leków psychoaktywnych, a także zwalczania powszechnej opinii, że leki dostępne bez recepty nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia. Ważną rolę mają w tym kontekście do odegrania właśnie farmaceuci. Nieżyciowe prawo, które przedsiębiorca młodzież potrafi bez problemy obejść, nie może być wymówką do uciekania od odpowiedzialności za ten problem szczególnie, że farmaceuci dysponują uprawnieniami umożliwiającymi odmowę wydania każdego leku, jeśli jego użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która obowiązuje już od 1 lipca 2015 roku wprowadziła ograniczenia w sprzedaży leków o kategorii dostępności OTC zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę. Obecnie można je wydać tylko: osobie, która ukończyła 18 lat (w razie wąptliwość farmaceuta lub technik farmaceutyczny mają obowiązek sprawdzenia wieku pacjenta). Kiedy istnieje podejrzenie, że w/w leki zostaną wykorzystane w celu pozamedycznym lub powodującym zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta, bądź kryterium wieku nie jest spełnione, należy odmówić ich wydania.

Literatura:

1. Grondas M: O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii. Poradnik dla rodziców, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2014, p.16
2. Łukasik-Głębocka M., Sommerfeld K.: Ostre zatrucia dekstrometorfanem w materiale Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, Przeg.Lek, 2009, 10; pp. 853-856
3. Toksykologia współczesna pod red. W. Seńczuka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; pp. 305, 315
4. Thomson/Micromedex. Drug Information for the Health Care Professional. Vol.1, Greenwood Village, CO., 2007, p. 2453
5. Hazardous Substances Data Bank, TOXNET, http://toxnet.nlm.nih.gov, dostęp online: 08.09.2015
6. adresy strony www dotyczących stosowania leków niezgodnego z przeznaczeniem medycznym znane Redakcji

Strony

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.