Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece | mgr.farm

Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece

Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece

Autor: Marek Koteluk

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków każdej apteki jest zgłaszanie odmów realizacji zamówień. Obowiązek składnia raportów dotyczy praktycznie każdej apteki w Polsce.

Nic jednak bardziej nie demotywuje do jego wypełnienia jak kompletny jego bezsens i brak skuteczności. Cóż z tego że ktoś w tabelce może wykazać jakieś braki lekowe lub wygenerować listę stałych braków jeśli realnie nie ma to żadnego wpływu na dostępność leków?

Najbardziej dziwi mnie fakt przerzucenia na apteki całego obowiązku składnia raportów mimo że „de facto” to nie apteki odpowiadają za braki leków na rynku!

Dlaczego to apteka a nie hurtownia ma raportować fakt odmowy realizacji zamówienia wystawiony przez hurtownię? To hurtownia powinna mieć obowiązek wysyłania raportu w standaryzowanej formie elektronicznej bezpośrednio do WIF/GIF.

Każda hurtownia w Polsce powinna raportować i rozliczać stany leków przynajmniej tych z listy zagrożonej brakiem dostępności na terenie Polski!

Natomiast każda apteka w Polsce powinna mieć możliwość złożenia zapotrzebowania na leki deficytowe na specjalnej stronie www która zawierała by historię takich zamówień oraz inne dane statystyczne dotyczące konkretnej apteki.
Każde „dziwne” zachowanie apteki np. nagły zakup 100 opakowań pasków testowych kiedy wcześniej apteka kupowała ich 4 na miesiąc powinien być automatycznie raportowany do WIF!
Te automatyczne statystki powinny pomóc inspekcji trafnie typować apteki do kontroli oraz zapobiegać masowemu wywozowi leków z udziałem nieuczciwych aptek!

W związku z nowymi przepisami zniknęły infolinie producenckie a zastąpiły je dedykowane strony internetowe prowadzone przez wybranych producentów leków.
Powoduje to lekki chaos ponieważ prawie każdy deficyt zamawia się w inny sposób na innej stronie www.
Nawet zamówiony w ten sposób lek dociera do apteki często dopiero po 48 godz. od zamówienia!
W jaki sposób apteka ma zapewnić dostęp do leku kiedy nigdy nie wie o której godzinie i którego dnia przywiezie go kurier?
Dochodzą do tego absurdalne żądania ze strony producentów dotyczące skanów recept na zamawiane przez aptekę leki!
Karygodne pozostaje samowolne redukowanie zamówień przez producentów leków do ilości które uznają oni za stosowne dla danej apteki!Dostawałem już odmowy realizacji dotyczące zamówień przedstawicielskich omyłkowo skierowanych do innego oddziału tej samej hurtowni przez przedstawiciela producenta leków!
Zamiast więc przekierować moje zamówienie do odpowiedniego oddziału hurtowni która zaopatruje aptekę łatwiej „kliknąć” i wygenerować odmowę niech apteka się męczy i ma dodatkową robotę :-(

Odmowy zasadniczo występują w 2 wersjach pliki XML z zupełnie nieczytelną strukturą o ile nie ma się odpowiedniego oprogramowania do ich podglądu lub pliki pdf.
Każda hurtownia generuję ich inną wersję.
Śmiem twierdzić, że gdyby nie ręczne ich przepisywanie do formularzy WIF, GIF to ich przydatność statystyczna była by bliska zera…

Podsumowując mija już kilka miesięcy od wprowadzenia tego wielce uciążliwego systemu raportowania a wiele problemów z tym związanych pozostaje nierozwiązanych!

Mam nadzieję że nowe władze NIA doprowadzą do należytej „cyfryzacji” tego procesu raportowania i zdejmą z aptek ten uciążliwy obowiązek...

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.