Odpowiedzialność ponosi producent

Odpowiedzialność ponosi producent

O rynku suplementów diety, ich bezpieczeństwie i sposobach kontroli rozmawiamy z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym.

O rynku suplementów diety, ich bezpieczeństwie i sposobach kontroli rozmawiamy z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Kilka lat temu głośno było o wycofaniu z obrotu kilku suplementów diety na potencję, których nadzwyczajną skuteczność producent uzyskał dodając do składu sildenafil i jego pochodne. Wycofano z rynku także kilka bardzo skutecznych preparatów na odchudzanie zawierających nielegalne substancje. Rodzi się pytanie o bezpieczeństwo stosowania tych produktów.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych suplementy diety są żywnością, a generalną zasadą prawodawstwa żywnościowego jest, iż żywność wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna dla konsumenta. To konsekwencja art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Suplementy diety będące żywnością muszą być więc bezpieczne dla konsumenta i nie mogą wykazywać właściwości terapeutycznych (definicja suplementu diety art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm. – przyp. red.).

W rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu.

W Polsce, podobnie jak i w kilku innych krajach UE, w odniesieniu do suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych jak i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego obowiązuje system notyfikacyjny. W ramach tego systemu oceniany jest m. in. deklarowany przez przedsiębiorcę skład jakościowo-ilościowy środków spożywczych. Dodatkowo, poza obowiązkiem ustawowym, w odniesieniu do składników roślinnych Główny Inspektor Sanitarny zobowiązuje przedsiębiorcę do przedłożenia specyfikacji jakościowo-ilościowych tych składników lub certyfikatów analizy składu w celu potwierdzenia postaci danego składnika (źródła pochodzenia, tożsamości, części wykorzystanej rośliny, rodzaju przetworu, stopnia koncentracji, ilości składników czynnych), a także zgodności poziomu zanieczyszczeń fizykochemicznych, w tym głównie metalami ciężkimi, z obecnie obowiązującymi regulacjami unijnymi w tym zakresie.

Ponadto w przypadku wątpliwości, co do bezpieczeństwa składników innych, Główny Inspektor Sanitarny żąda od przedsiębiorcy specyfikacji, wyników badań produktu/składnika w kierunku obecności/ilości danej substancji w produkcie, czy też dostarczenia opublikowanych danych naukowych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania składnika/produktu jako żywność.

Jak często i w jaki sposób przeprowadzane są ich kontrole? Jakich oszustw dopuszczają się producenci suplementów i jakie kary ich za to spotykają?

W Polsce suplementy diety podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu suplementy diety przeprowadzane są urzędowe kontrole żywności, których zakres i częstotliwość wynika z oceny ryzyka.

Ponadto w odniesieniu do suplementów diety w ramach urzędowej kontroli żywności prowadzone są badania suplementów diety w kierunku identyfikacji niedeklarowanych aktywnych farmakologicznie substancji (sildenafilu, tadalafilu, wardenafilu, sibutraminy i ich analogów strukturalnych oraz innych niedeklarowanych substancji pochodzenia naturalnego) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku identyfikacji substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Strony

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...