REKLAMA
pon. 15 marca 2021, 16:01

Opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2020

Każda firma (apteka) posiadająca samochód firmy i/lub ogrzewana przy pomocy pieca węglowego lub gazowego powinna do 31 marca roku 2021 wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska i złożyć stosowne sprawozdanie. Jeśli obliczona kwota jest mniejsza od 800 zł firma jest zwolniona z obowiązku zapłaty wyliczonej kwoty. Natomiast w przypadku kiedy nie przekracza ona 100 zł to nie ma również obowiązku składania sprawozdania do urzędu marszałkowskiego.

Zdaniem prawników, tak skonstruowany przepis pozwalałby na utrzymanie monopolu rynkowego leku w sposób praktycznie nieograniczony czasowo (fot. Shutterstock)
Czas na wniesienie opłaty jest do końca marca (fot. Shutterstock)

Pierwszy krokiem do właściwego rozliczenia opłat środowiskowych jest odnalezienie portalu ekopłatnik. Niestety ale jego adres jest różny dla każdego z województw. Najprościej wpisać frazę: „ekopłatnik” w wyszukiwarce i znaleźć adres portalu w naszym województwie.

Jeśli wcześniej nie składaliśmy sprawozdań musimy się zarejestrować, klikając na „Zarejestruj”. W przypadku kiedy mamy już konto wybieramy „Zaloguj”.Po zalogowaniu ukaże się nam następująca strona:


Możemy na niej skopiować dane z zeszłego roku o ile nasze zużycie opału i paliwa nie uległo zmianie lub wprowadzić nowe wartości klikając na plusie i tworząc nowy pusty formularz. Ja wybrałem opcję „skopiuj” co spowodowało utworzenie nowego formularza z danym z roku 2019, który wystarczy zmodyfikować w oparciu o dane z roku 2020.

W polu wprowadzonych formularzy pojawiła się liczba 1 lub 2. Kliknięcie na to pole spowoduje otwarcie się formularza do edycji i zatwierdzenia.W przypadku kiedy wypełniamy sprawozdanie po raz pierwszy na początku musimy kliknąć na Edytuj dane podmiotu . Jeśli dane zostały skopiowane to są już one przeniesione z formularza z poprzedniego roku.

Następnie przechodzimy do wypełnienia/edycji sekcji 1.3. Dotyczy ona ogrzewania apteki.

1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.Wybieramy powiat i gminę w jakiej znajduje się apteka (w przypadku skopiowania pola te uzupełnione są automatycznie). Wybieramy odpowiedni rodzaj kotła i uzupełniamy dane dotyczące zużytego opału. W przypadku pieca opalanego węglem przechodzimy do punktu I.

I. Kotły opalane węglem kamiennymWpisujemy ilość kotłów oraz ilość ton opału wyrażoną w Mg. Dla przypomnienia 1000 kg = 1 Mg , czyli 5 ton węgla to 5 Mg. Kwota opłaty ulegnie automatycznemu wyliczeniu w oparciu o stawki jakie obowiązywały w roku 2020.

W przypadku kotła gazowego nawigujemy do punktu V.

V Kotły opalane paliwem gazowymW tej sekcji ustalamy zużycie gazu opałowego. Dla kotła gazowego będzie to ilość m3 gazu zużytego w roku 2020 oraz typ gazu. Dane potrzebne do wypełnienia tej sekcji uzyskamy dzwoniąc do naszego dostawcy gazu lub samodzielnie obliczmy sumując liczbę sprzedanych kWh z faktur i dzieląc otrzymany wynik przez współczynnik konwersji odczytany z faktury. Przykładowo: liczba sprzedanych kWh to 3500 kWh rocznie dzielone przez współczynnik konwersji 10,972 kWh/m3 daje 318 m3 gazu. Wybieramy następnie opcję „przejdź do zestawienia”

Następnie o ile firma posiada samochody wypełniamy sekcję 1.4

1.4 Silniki spalinowePotrzebujemy do tego dowód rejestracyjny pojazdu aby określić jakiej normie podlega nasz samochód oraz roczne zużycie paliwa. Norma EURO 4 dotyczy aut wyprodukowanych od roku 2006 do roku 2010, natomiast norma EURO 5 obowiązuje od roku 2011. Dla innych pojazdów i roczników przydatna może okazać się informacja ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin

W przypadku silników w normie EURO 4 przechodzimy do punktu nr 5 a przypadki normy EURO 5 do punktu 6 sprawozdania i wypisujmy roczne zużycie paliwa w litrach a pozostałe wartości ulegną automatycznemu obliczeniu.

Po wypełnieniu odpowiednich pól wybieramy przejdź do zestawienia. Pojawi się nam ostateczna kwota opłat jakie wynikają z wartości wprowadzonych w poszczególnych sekcjach formularzy. Od dnia 1.01.2017 w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a ustawy.

Następnie z bocznego menu należy wybrać „Wydrukuj lub wyślij”. Twoje formularze są gotowe do wydrukowania. Po naciśnięciu przycisku „Wydrukuj zestaw wykazów” otwarty zostanie w przeglądarce internetowej podgląd wydruku zestawu formularzy.

Formularze należy wydrukować, podpisać na ostatniej stronie (UWAGA! podpis może złożyć jedynie osoba upoważniona), a następnie wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego. Jedna zostaje w aptece a drugą wysyłamy na właściwy adres.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]