Otwarcie dające nadzieję | mgr.farm

Otwarcie dające nadzieję

Otwarcie dające nadzieję

Niecały tydzień temu w Jachrance, Delegaci na KZA zadecydowali o sporych zmianach personalnych w naszym samorządzie zawodowym. Zaczęło się od wyczerpująco długiej serii pytań do dwojga kandydatów na Prezesa NRA. Zaangażowanie pytających oraz odpowiadających pokazało nową jakość kampanii wyborczej.

Na sali obrad znalazły się osoby, którym mocno zależało na dobrej przyszłości polskich farmaceutów, choć w odmienny sposób postrzegały realizację tych planów. Te różnice spowodowały, że z każdą chwilą atmosfera na robiła się coraz bardziej gęsta, a emocje sięgały zenitu. Nadszedł w końcu moment, gdy Delegaci w cyfrowy sposób oddali fotel Prezesa NRA pani mgr farm. Elżbiecie Piotrowskiej-Rutkowskiej. Owacja na stojąco rozładowała emocje i dalsze wybory mogły już przebiegać sprawniej.

Dostąpiłem w nich zaszczytu powołania w skład członków NRA VII kadencji (serdecznie dziękuję za zaufanie i oddane głosy!) i dlatego już 05 lutego 2016 r. w Warszawie przy ul. Długiej 16 uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu nowej NRA.

Od pierwszych chwil mogliśmy zauważyć nowy styl sprawnego prowadzenia obrad, jakże różny od poprzedniego, o którym od lat krążyły opowieści. Nieuchronne w tak sporej grupie różnice poglądów ani nie przedłużały spotkania, ani nie były eskalowane. Wprost przeciwnie. Każdy mógł się wypowiedzieć, zadać pytanie, uzyskać wyczerpującą odpowiedź, a wola rzetelnego i pełnego szacunku traktowania rozmówcy udzieliła się każdemu z obecnych. Czuliśmy się inter pares, co w żartobliwy sposób przełożyło się także na formę wzajemnych relacji. To bardzo ważne, gdyż przez najbliższe 4 lata będziemy współpracowali. Proszę mi wierzyć, gremialnie czujemy odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa. Wiemy również, jak bardzo są rozbudzone oczekiwania wobec nowej NRA. M.in. dlatego z dużą satysfakcją odbieraliśmy dobrze przemyślane propozycje pani Prezes. Najpierw te dotyczące osób/stanowisk funkcyjnych (dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik), potem niefunkcyjnych członków Prezydium NRA, a później Komisji zadaniowych, które zastąpiły Departamenty. Pragnę zwrócić uwagę na tę symptomatyczną zmianę w sferze nazewnictwa, które jest bliższe realiom.Osoby do poszczególnych funkcji i Komisji są starannie wybrane, pełne doświadczenia, planów oraz zdeterminowane. Gdyby było inaczej, zapewne nie byłoby tak częstych tego dnia wyników akceptujących kandydatów na poziomie 100 %. To nie był przypadek.

Jako członkowie NRA wierzymy im – czyli nam – że dołożymy należytej staranności w pracy na rzecz naszych wyborców, wszystkich polskich farmaceutów. Strategiczne cele Samorządu są jasno określone i w naturalny sposób akceptowalne przez każdego z nas. Czego chcieć więcej na początek kadencji?

Wszystkie swoje felietony pisuję jako zwykły magister farmacji. Nie mam upoważnienia, aby dla nowej NRA prosić o zwyczajowe 100 dni spokoju. Chcę tylko, aby wszyscy czytający me słowa mieli świadomość, iż ogrom zaniedbań i zaniechań w polskiej farmacji jest tak wielki, że nie sposób w krótkim czasie naprawić wszystkiego. Nie mogę zapewnić, że jako NRA tego dokonamy. Nie wszystko zależy od nas. Nie podam terminu realizacji. Mogę jednak zapewnić, że czujemy oddolną presję na rzecz naszej wydajnej pracy dla dobra wszystkich farmaceutów w Polsce, jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi. Z prawdziwą satysfakcją możemy stwierdzić, że nasze plany są zbieżne z bezpieczeństwem zdrowotnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, o czym już wielokrotnie, także w trakcie KZA, zapewniały nas władze państwowe.

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.