W ustawie o zawodzie farmaceuty znalazł się również zapis o niezależności pracy farmaceutów, za której naruszenie, właściwy Inspektorat Farmaceutyczny może unieruchomić aptekę na okres do 3 miesięcy. ...
Żyjemy w XXI wieku, mamy drukarki 3D stosowane w medycynie, zindywidualizowaną terapię komórkową, umiemy świadomie modyfikować fragmenty genomu człowieka. Jednak pomimo ogromnego postępu nauki jak dot...
Choć mijający tydzień był wyjątkowo krótki - przez rozdzielające go święto 11 listopada - to miało w nim miejsce kilka ciekawych wydarzeń, które warto przypomnieć. Apele w sprawie ustawy o zawodzie fa...
Ludzki układ immunologiczny potrzebuje około 10 dni na wytworzenie przeciwciał wobec danego patogenu. Pierwsza linia obrony, nieswoisty układ odpornościowy odgrywa więc dużą rolę w hamowaniu zakażenia...
Być może w połowie listopada temat cukrzycy nie zostanie w tym roku podkreślony w sposób jemu należny. Świat pochłonięty walką z pandemią COVID-19 odłożył na boczny tor wszystkie „niezagrażające życiu...
Ustawa o zawodzie farmaceuty, w wersji przekazanej do Senatu, wprowadza zmiany w zasadach zgłaszania zmian na stanowisku kierownika apteki do wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej. Nowelizacja ustawy...
Redakcja mgr.farm
9 listopada 2020
Redakcja mgr.farm
I znów najważniejsze tematy minionego tygodnia związane były z ustawą o zawodzie farmaceuty. Z jednej strony zarzucano jej wprowadzano "klauzuli sumienia", która miała dotyczyć prezerwatyw, z drugiej ...
Właściwości melatoniny są wykorzystywane przede wszystkim w leczeniu zaburzeń snu. Jest ona skuteczna w wyrównywaniu rytmu dobowego u pracowników zmianowych, w tym szczególnie tych pracujących w porze...
Od pewnego czasu zauważa się wzrost zainteresowania substancją leczniczą o nazwie amantadyna. Niektórzy uważają, że ten znany od wielu lat lek może być stosowany w leczeniu COVID-19. Warto przypomnieć...
Współczesna medycyna mierzy się z zupełnie innym wymiarem wyzwań aniżeli choćby sto lat temu. Żyjemy w dobie dobrobytu, szerokiego dostępu do leków i suplementów diety, powszechnej (w naszej szerokośc...