Piechocki do Radziewicza-Winnickiego: "jestem przerażony i zaskoczony" | mgr.farm

Piechocki do Radziewicza-Winnickiego: "jestem przerażony i zaskoczony"

Piechocki do Radziewicza-Winnickiego: "jestem przerażony i zaskoczony"

Dr n. farm. Stefan Piechocki, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej dla Wielkopolski wystosował list do wiceministra zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego w związku z komunikatem dotyczącym dostępności leków w aptekach.
Jego treść prezentujemy poniżej.

Szanowny Panie,

Komunikat prasowy Ministerstwa Zdrowia pt.: "Informacja dotycząca dostępności leków w polskich aptekach" z 6 października 2015 przyjąłem z wielkim zaskoczeniem. Z jednej strony zawarte w nim informacje są jakby żywcem zaczerpnięte z artykułu zamieszczonego w GW z 5.10 br, a z drugiej strony w ostatnim akapicie pod którym widnieje Pana podpis znajduje się stwierdzenie, że sam artykuł jest nierzetelny...

Przerażeniem również napawa mnie insynuacja we wspomnianym komunikacie "Obecnie przyczyny braku leków w aptekach i rozwiązania tego problemu są prezentowane w przestrzeni publicznej przez różne środowiska, w tym również zainteresowane korzystnymi dla siebie rozwiązaniami grupy interesów." Brak działań w tym zakresie Ministerstwa Zdrowia wskazuje również na naciski innych "grup interesu".

Wielkim zaskoczeniem dla mnie jest także przedostatni akapit komunikatu prasowego Ministerstwa Zdrowia , w którym pada stwierdzenie:

"Środowisko ekspertów skupione wokół Ministra Zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty, koncentrującej się wokół wdrożenia idei opieki farmaceutycznej".Czy w polskim ustawodawstwie istnieje już ustawa o zawodzie farmaceuty, o której nic nie wiem? Środowisko farmaceutów od ponad 20 lat czeka na ustawę regulującą ich niezależność zawodową, niezależność, dodam za argumentami znajdującymi się we wcześniejszym moim piśmie do Pana przełożonego Ministra Mariana Zembali, deptana nieustannie przez sieci apteczne. Dlatego też nie jest możliwe jej nowelizowanie w sposób przez Pana opisany. Sformułowanie oficjalnego komunikatu prasowego Ministerstwa Zdrowia wprowadza więc w błąd jego odbiorców.

Zastanawiam się czy podpisy pod komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia świadczą o zupełnym braku wiedzy w tej dziedzinie czy totalnej ignorancji dla priorytetowej sprawy dla polskich farmaceutów.

Z poważaniem

Stefan Piechocki
Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej dla Wielkopolski

Wolsztyn 07-10-2015

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.