PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne? | mgr.farm

PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne?

PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne?

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek umieszczania na recepcie kodu pocztowego świadczeniodawcy i numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Zapis ten może oznaczać, że wszystkie realizowane po 12 grudnia recepty bez tych danych, są błędne!

Celem ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw było doprecyzowanie, a częściowo również stworzenie, ram prawnych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia.

Nowelizacja ta wprowadziła dużo zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Wśród jej zapisów znalazło się między innymi nowe brzmienie art. 96a, które niedawno zwróciło szczególną uwagę farmaceutów z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. A to dlatego, że mowa w nim o informacjach, jakie musi zawierać recepta. Obok danych znanych już wszystkim farmaceutom z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich, pojawiają się bowiem nowe – numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę (art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz kod pocztowy adresu miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b.).

W rezultacie pojawia się pytanie czy recepty wystawione po 12 grudnia 2015, które nie posiadają tych informacji, są prawidłowe i stanowią podstawę do przyznania pacjentowi refundacji? A jeśli zostały już zrealizowane w aptekach, czy zapis ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy zwrotu refundacji przez NFZ? Wspomniana nowelizacja doprowadziła bowiem do niejasnej sytuacji, w której brzmienie art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne zawiera dane nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. A należy pamiętać, że ustawa jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do rozporządzenia…

Po interwencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, 18 grudnia zostało skierowane przez Naczelną Izbę Aptekarską pismo w tej sprawie. Prezes NIA prosi w nim Ministra o pilne odniesienie się do tej sytuacji. Umieszczenie nowych wymogów dotyczących treści recepty w ustawie Prawo farmaceutyczne, przy braku ich dopisania w akcie wykonawczym, jakim jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, może okazać się pułapką dla tysięcy polskich aptek. Farmaceuci obawiają się, że brak numeru telefonu lekarza i kodu pocztowego świadczeniodawcy, będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania aptece refundacji za zrealizowane błędnie wystawione recepty.

Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy tego zamieszania można było uniknąć? Projekt opisywanej nowelizacji został oddany do konsultacji społecznych jeszcze we wrześniu 2014 roku. Opinię na jego temat wydała już wtedy Naczelna Izba Aptekarska. W liczącym blisko 7 stron dokumencie (który wpłynął do Ministerstwa Zdrowia 26 września 2014) podpisanym przez prezesa NRA dra Grzegorza Kucharewicza, kwestia ta nie jest w ogóle poruszana. Można domniemać, że gdyby wtedy przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócili na to uwagę, dziś farmaceuci w Polsce nie mieliby wątpliwości co do dziesiątek recept zrealizowanych od 12 grudnia.Ścieżkę legislacyjną nowelizacji można prześledzić pod tym adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/241132/katalog/241177#241177

Opinia Naczelnej Izby Aptekarskiej z 26 września 2014

Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2015

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.