PiS nowelizuje ustawę refundacyjną. Farmaceuci mogą zyskać! | mgr.farm

PiS nowelizuje ustawę refundacyjną. Farmaceuci mogą zyskać!

PiS nowelizuje ustawę refundacyjną. Farmaceuci mogą zyskać!

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków umożliwiający farmaceutom odzyskiwanie strat wynikających ze zmian cen na listach leków refundowanych trafia do Sejmu! To początek ścieżki legislacyjnej nowelizacji ważnej dla aptekarzy!

Wczoraj skierowano do pierwszego czytania w Sejmie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 grudnia 2013 roku. To nowelizacja, w której znajdują się kluczowe dla farmaceutów rozwiązania związane ze stratami apteka wynikającymi przecen leków po zmianach na listach leków refundowanych.

W projekcie tym znajduje się propozycja uzupełnienia art. 8 Ustawy o następujące punkty:

2. W przypadku zmiany cen wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 oraz jej zmian, apteka ma prawo zwrócić zakupione przed dniem wejścia w życie zmiany leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne niezależnie od daty ich zakupu do hurtowni, w której dokonała zakupu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 hurtownia ma prawo zawrócić otrzymane zwroty bezpośrednio do wnioskodawcy.4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 dopuszcza się dokonanie korekty faktur sprzedaży przez wnioskodawcę i hurtownię bez fizycznego zwrotu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że apteki, które w obecnym stanie prawnym kupiły dany lek refundowany w cenie wyższej niż obowiązująca po ewentualnej zmianie poziomu odpłatności w danym obwieszczeniu Ministra Zdrowia, nie mają możliwości prawnych dotyczących żądania przejęcia przez sprzedające im ów lek hurtownie - ich zwrotu po owej wyższej cenie. Proponowana zmiana daje im taką możliwość.

Celem tej nowelizacji ma być zwiększenie zyskowności branży aptekarskiej poprzez zniesienie z aptek konieczności pokrywania kosztów obniżania cen na leki refundowane. O takie rozwiązanie od wielu lat apelowali aptekarze i samorząd aptekarski. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt ten trafi pod obrady sejmowej Komisji Zdrowia.

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.