Plaga fałszywych recept! | mgr.farm

Plaga fałszywych recept!

Plaga fałszywych recept!

Autor: Marek Koteluk

Jeszcze kilka lat temu fałszowanie recept ograniczało się najczęściej do tych wystawionych na leki zawierające tramadol w swoim składzie. Mimo że były to najczęściej fałszowane recepty do dziś nie podjęto żadnych działań, aby zmniejszyć skalę tego zjawiska!

Mamy październik roku 2015! Jeśli chodzi o ilość sfałszowanych recept jest ich tak dużo, że jest praktycznie niemożliwe „ogarnięcie” przez jednego człowieka np. kierownika apteki tej ilości fałszywek, jakie pojawiają się w obiegu. Liberalizacja przepisów i wymogów jakie powinna spełniać recepta lekarska ułatwiła pracę w aptece, ale co gorsze również znacząco ułatwiła pracę fałszerzom!

Od stycznia 2013 recepty na leki z grup I-N i II-P znacząco zmieniły swój wygląd. Nie są już różowe i nie posiadają wtórnika. Pierwsza zmiana miała na celu przede wszystkim uniknięcie „stygmatyzacji” chorych stosujących te leki. Druga natomiast miała na celu ograniczenie dokumentacji papierowej. Obecnie jedynym co odróżnia taką receptę „narkotyczną” od innych jest nieco inna numeracja i mały nadruk Rpw. Recepty dla lekarzy mających umowę z NFZ na przepisywanie leków refundowanych mają cyfry 02 na początku numeru recepty. Dodatkowo znakiem szczególnym recepty na narkotyk jest przedostatnia cyfra w 22-cyfrowym numerze recepty, którą jest dziewiątka, podczas gdy na zwykłych receptach tą liczbą jest zawsze ósemka.

Zakresy numerów rozpoczynające się od cyfr 07 są przydzielane przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne lekarzom, którzy nie posiadają umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych i dotyczą recept wystawianych na leki z kategorią dostępności Rpw.

Te zmiany powodują że w przypadku recepty na „narkotyki” jej podrobienie nie stanowi szczególnej trudności. Jeszcze łatwiej podrobić jest receptę na dowolny lek pełnopłatny. Tylko nieco trudniejsze staje się obecnie stworzenie doskonałej podróbki recepty na każdy lek refundowany! W czasach kiedy wartość pojedynczej recepty na lek refundowany może wynosić kilka tysięcy złotych tak słabe zabezpieczenia recept przed potencjalną możliwością podrobienia i sfałszowania jest lekkomyślnością osób tworzących prawo w Polsce!

Jak się bronić przed realizacją sfałszowanej recepty? Większość aptek posiada oprogramowanie, które automatycznie pobiera zakresy „zablokowanych” numerów recept. Aktualizacja następuje najczęściej raz dziennie tuż po pierwszym uruchomieniu programu, wymagane jest aktywne połączenie z siecią Internet z której pobierane są odpowiednie dane. Duża część aptek wykorzystuje w celu weryfikacji recept system OSOZ. Ma on tę zaletę, że działa w czasie rzeczywisty. Wymaga jednak stale aktywnego połączenia z siecią Internet, aby mógł należycie spełniać swoją rolę.

Inny sposobem na weryfikację autentyczności recepty niezależnym od używanego w aptece oprogramowania jest jej sprawdzenie w systemie blokady recept na stronie:http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl/

Kliknięcie na zakładkę „weryfikacja recept” umożliwia po wprowadzeniu 22 cyfr numeru recepty sprawdzenie czy nie występuje ona w puli aktualnie zablokowanych recept. Przydatne w praktyce aptecznej jest również śledzenie na bieżąco wszystkich komunikatów o fałszywych receptach jakie pojawiają się Portalu Świadczeniodawcy, do którego dostęp posiada każda apteka w Polsce. Jednak mimo tych wszystkich sposobów weryfikacji, realizując receptę w aptece prawie nigdy w 100 % nie możemy być pewni jej autentyczności!

Recepta na Clexane

Ostatnio istną plagą staje się podrabianie recept na „deficytowe” leki refundowane. „Konia z rzędem” temu kto odróżni receptę oryginalną od podróbki wśród tych, jakie pojawiły się ostatnio w Opolu na leki Clexane, Fostex, Symbicort. Smaczku dodaje fakt że obecnie system blokady recept działa „w sposób daleki od doskonałości”. Dziś próbowałem dokonać weryfikacji fałszywej recepty i po wpisaniu jej numeru okazało się że nie jest ona zablokowana !

Brak zablokowanej recepty o numerze 0208000000674545867981

Recepta z dnia 24.09.2015. Tymczasem informacja z lokalnego WIF z dnia 7.10.2015 wymienia tę receptę jako fałszywą. Zresztą spróbujcie sami zweryfikować legalność tej recepty w swoich systemach aptecznych...

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.