REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – cichy zabójca

25 listopada 2019 12:28

Przez wiele lat jedynym objawem choroby jest poranny kaszel. W późnym okresie choroby pojawia się duszność podczas wysiłku, czyli brak tchu podczas wchodzenia na schody, biegu lub innego dużego nakładu pracy. Kaszel jest objawem przewlekłego zapalenia oskrzeli, a duszność oznacza, że rozwinęła się również rozedma. Obie choroby połączono jedną nazwą ponieważ często występują razem – i tak oto w klasyfikacji ICD-10 pod kodem J44 pojawiła się przewlekła choroba obturacyjna płuc.

Zadaniem farmaceuty w aptece jest zademonstrowanie choremu prawidłowej technikę inhalacji (fot. Shutterstock)
Zadaniem farmaceuty w aptece jest zademonstrowanie choremu prawidłowej technikę inhalacji (fot. Shutterstock)

Dwudziestego listopada obchodzony jest Światowy Dzień POChP jest organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi na POChP na całym świecie. Tematem Światowego Dnia POChP 2019 jest hasło „Wszyscy razem aby zakończyć POChP”.

POChP zabija coraz częściej

POChP jest najczęstszą chorobą układu oddechowego ludzi dorosłych. Według Światowej Organizacji  Zdrowia już dziś stanowi 5 pod względem częstości przyczynę śmierci na świecie z tendencją wzrostową – do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Bardzo często jest powodem przyjęcia do szpitala, a liczba zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych jest wyższa niż w przebiegu ostrego zawału serca. POChP częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. W różnych krajach częstość zachorowań na tą przypadłość jest zmienna i zależy to głównie od rozpowszechnienia nałogu palenia papierosów w przeszłości. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu POChP co roku umiera na świecie ponad 2,75 miliona ludzi. W Polsce na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 2 miliony osób, co roku umiera na nią blisko 15 tysięcy, a ponad 10 milionów jest zagrożonych tą chorobą z powodu palenia papierosów, które są jej główną przyczyną.

REKLAMA

Farmakoterapia POChP

Pacjenci bardzo często mylą POChP z astmą, dlatego też tak ważne jest umiejętne rozróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych, bowiem podstawowy schemat leczenia i podtrzymywania przewlekłem farmakoterapii jest zgoła odmienny. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na elementy różnicujące te dwie jednostki chorobowe – astma w przeciwieństwie do POChP ma często początek w dzieciństwie, objawy o charakterze napadowym i zmiennym nasileniu, często występujące w nocy lub nad ranem, zmienne i często odwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe w badaniach czynnościowych. U niektórych chorych odróżnienie astmy od POChP może być trudne, a u części chorych stwierdza się zarówno objawy astmy, jak i POChP, i należy u nich rozpoznać nakładanie astmy i POChP.

REKLAMA

Lekiem z wyboru w stabilnej postaci POChP są leki rozkurczające oskrzela – zmniejszają duszność, poprawiają tolerancję wysiłku i zmniejszają ryzyko zaostrzeń. Stosuje się je doraźnie lub regularnie, a wybór leku zależy m.in. od indywidualnej reakcji chorego oraz od współistnienia innych chorób, szczególnie układu krążenia. Stosowanie leków wziewnych o długim czasie działania jest skuteczniejsze i wygodniejsze dla chorego – leczenie skojarzone LABA i LAMA jest skuteczniejsze w porównaniu ze stosowaniem tych leków w monoterapii (LABA – długo działający β2-mimetyk + LAMA – długo działający lek przeciwcholinergiczny). Przypomnijmy, że lekiem z wyboru w stabilnej postaci astmy są z kolei wziewne glikokortykosteroidy. Stąd ważne jest uwrażliwienie pacjentów o „niepożyczaniu” sobie leków od członków rodziny, bowiem ich forma i teoretyczne wskazanie są podobne, jednak mechanizm ich działania poprawia lub osłabia stabilizację pacjentów z każdą z tych chorób.

POChP w aptece

Zasadnicze znaczenie ma prawidłowa technika inhalacji leków. Przy wyborze rodzaju inhalatora lekarz powinien uwzględnić umiejętności oraz preferencje chorego. Zadaniem farmaceuty w aptece jest zademonstrowanie choremu prawidłowej technikę inhalacji i podczas kolejnych wizyt sprawdzanie, czy używa on inhalatora prawidłowo – można go zapytać jak odczuwa skutki zażywania leku lub poprosić o pokazanie, w jaki sposób używa swojego inhalatora. Zanim się stwierdzi, że aktualne leczenie jest niewystarczające, należy ocenić technikę inhalacji i przestrzeganie zaleceń przez chorego.

Coś, co możemy robić jako farmaceuci, ale też jako osoby poza swoim miejscem pracy to zachęcanie do zaprzestania palenia tytoniu. Ponadto, warto wskazywać benefity płynące z systematycznej aktywności fizycznej a także szczepień profilaktycznych przeciwko grypie oraz dla osób po 65. roku życia przeciwko zakażeniom pneumokokowym.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kanadyjscy farmaceuci chcą mieć więcej uprawnień Kanadyjscy farmaceuci chcą mieć więcej uprawnień

Farmaceuci z Kanady twierdzą, że ich wiedza oraz umiejętności nie są odpowiednio wykorzystywane. Ci ...

Tak studenci farmacji przygotowują się do opieki farmaceutycznej… Tak studenci farmacji przygotowują się do opieki farmaceutycznej…

Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej jest szczególnie ważnym wydarzeniem dla Polskiego Towarz...

Switch leku – kontrowersje, wątpliwości i nadzieje Switch leku – kontrowersje, wątpliwości i nadzieje

Kategorię dostępności danego produktu leczniczego określa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych po...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz