REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przygotowanie sprawozdania dla aptek korzystających ze środowiska

25 marca 2019 12:53

Prawie każda apteka w Polsce do dnia 31 marca bieżącego roku powinna dostarczyć sprawozdanie z korzystania ze środowiska. Do jego przygotowania zobligowane są apteki ogrzewane kotłem na węgiel lub kotłem gazowym oraz/lub posiadające samochody firmowe. Przygotowanie takiego sprawozdania dla osoby, która wcześniej tego nie robiła nie jest rzeczą łatwą, dlatego postanowiłem napisać ten poradnik.

Oto krótki poradnik, jak apteki powinni korzystać z serwisu Ekopłatnik (fot. Marek Koteluk)
Oto krótki poradnik, jak apteki powinni korzystać z serwisu Ekopłatnik (fot. Marek Koteluk)

Uwaga!!! Przed rozpoczęciem procedury przygotowania sprawozdania należy zapoznać się z pkt. 4 poradnika i przygotować wcześniej dane niezbędne do wypełnienia formularza!

Na początku wyjaśnimy kilka podstawowych zależności:

REKLAMA
 1. Apteki , których opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł nie mają obowiązku przedkładać wykazu do urzędu marszałkowskiego.
 2. Apteki których opłata nie przekracza 800 zł, nie mają obowiązku dokonywać opłaty, natomiast w dalszym ciągu mają obowiązek przechowywania dokumentacji.
 3. Sprawozdanie środowiskowe należy przygotować do 31 marca roku 2019 jeśli dotyczy ono roku 2018

Obecnie dzięki serwisowi Ekopłatnik przygotowanie sprawozdania stało się dużo prostsze i nie wymaga od nas znajomości wszelkich stawek i przeliczników które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłat.

REKLAMA

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest rejestracja apteki w serwisie internetowym.

Krok 1

Wchodzimy na stronę

Adresy internetowe tego serwisu dla innych województw niestety, ale nie są mi znane dlatego musimy je znaleźć samodzielnie.

Opis dotyczy serwisu dla woj. opolskiego, zakładam jednak,  że w innych województwach serwis ekopłatnik wygląda i działa identycznie.

REKLAMA

Na samym początku dokonujemy rejestracji apteki wypełniając pola w niebieskiej kolumnie po prawej stronie strony (pod napisem Zarejestruj się). Po udanej rejestracji praktycznie od razu możemy przystąpić do sporządzania sprawozdania za rok 2018.

Krok 2

Po zalogowaniu się wybieramy okres 2018 i klikamy na „Nie posiadasz jeszcze formularzy na ten okres rozliczeniowy”. Spowoduje to utworzenie zestawu pustych formularzy na rok 2018.

Krok 3

Klikamy w górnej części sprawozdania (kliknij aby przejść do edycji danych podmiotu)  i wypełniamy dane apteki.

Następnie możemy przystąpić do wypełniania dalszych części sprawozdania. Zwykle każda apteka wypełnia część 1.3 a jeśli posiada samochód firmowy to dodatkowo część 1.4

Krok 4

Musimy przygotować dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularzy.

 1. dla kotła węglowego będzie to ilość spalonych ton węgla w roku 2018
 2. dla kotła gazowego będzie to ilość m3 gazu zużytego w roku 2018 , oraz typ gazu
 3. rok produkcji samochodu firmowego , typ paliwa , ilość litrów benzyny lub oleju napędowego jakie zużył samochód/samochody firmowe w roku 2018

Ad 1 – Sumujemy ilość zakupionych ton opału z faktur wystawionych na aptekę

Ad 2 – Dodajemy roczne zużycie gazu z poszczególnych faktur za gaz lub dzwonimy do jego sprzedawcy w celu szybkiego określenia rocznego zużycia gazu

Ad 3 – Sumujemy ilość zakupionego paliwa z podziałem na typy paliwa i poszczególne samochody

Krok 5

Wypełniamy część 1.3 (Dodanie sprawozdania następuje po naciśnięciu + obok tego nr)

Dla kotła węglowego:

W odpowiednich polach (wskazanych na zrzucie ekranowym) wpisujemy ilość kotłów oraz ilość ton opału wyrażoną w Mg. Dla przypomnienia 1000 kg = 1 Mg , czyli 6 ton węgla to 6 Mg.

Jeśli apteka posiada kocioł gazowy:

W części V formularza wpisujemy liczbę kotłów przy odpowiedniej i faktycznej ich mocy grzewczej oraz ilość zużytych m3 gazu.

Wszystkie obliczenia stawek i pozostałych parametrów są automatyczne.

Po zakończeniu edycji klikamy na zielony przycisk Przejdź do zestawienia z dołu strony

Krok 6

Wypełniamy część 1.4 (Dodanie sprawozdania następuje po naciśnięciu + obok tego nr)

Zwykle będzie to liczba porządkowa 5 i 6 o ile samochody firmowe to auta osobowe i nie są starsze niż 13 lat ?

Norma Euro 4 dotyczy aut wyprodukowanych od roku 2006 do roku 2010, natomiast norma Euro 5 obowiązuje od roku 2011 (Wystarczy zajrzeć do dowodu rejestracyjnego pojazdu aby precyzyjnie określić jakiej normie on podlega).

Dla innych pojazdów i roczników pomocna może okazać się  informacja ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin

Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje nam użyć opcji “Przejdź do zestawienia” i użyć opcji z góry strony z zestawieniem „Wydrukuj lub wyślij”. Gotowe sprawozdanie należy jeszcze tylko wydrukować i podpisać, następie wysłać pocztą na adres jaki wyświetlił się na stronie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono? Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?

Dzisiaj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano wersję projektu ustawy o zawodzie farmaceuty p...

Antyeksportowa krucjata koncernów farmaceutycznych Antyeksportowa krucjata koncernów farmaceutycznych

Walka z wywozem leków z Polski to próba ochrony ogromnych zysków na rynkach zagranicznych - komentuj...

Pica i niski poziom żelaza w czasie ciąży Pica i niski poziom żelaza w czasie ciąży

Pica inaczej łaknienie spaczone to zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na artykuły niebędą...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz