Raport o odpadach przekazanych do utylizacji

Raport o odpadach przekazanych do utylizacji

Autor: Marek Koteluk

Ilość biurokratycznych obowiązków jakie ciążą na każdym właścicielu apteki jest z roku na rok coraz to większa. Jednym z nich jest coroczny obowiązek przekazania raportu o odpadach oddawanych do utylizacji. Mimo , że przeterminowane leki każda apteka w Polsce przekazuje do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, to musi ten fakt raportować samodzielnie do Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na jej lokalizacje) .

Dziwne, że dobie olbrzymiego rozwoju elektroniki i powszechnego dostępu do sieci Internet jakikolwiek raport ma jeszcze formę papierową (fot. Shuterstock)

Aby uniknąć ewentualnej kary za brak raportu lub złożenie jego po terminie należy to zrobić do 15 marca kolejnego roku za jaki składamy raport. Przykładowo leki do utylizacji oddaliśmy w maju 2017 to raportujemy ten fakt do 15 marca roku 2018. Czy raport ten ma sens? Trudno ocenić merytoryczną przydatność tych danych przekazywanych corocznie, jednak formę i tryb ich przekazywania należy jednoznacznie ocenić negatywnie! Najbardziej zastanawiający jest fakt, że każdy przekazany raport musi mieć formę papierową!? Jeśli każda apteka w Polsce wysyła taki raport to marnuje się na to całkiem sporą masę papieru.

Obecnie ok. 13652 aptek ogólnodostępnych wysyła min. 2 kartki A4 papieru co oznacza 27304 stron A4 w skali kraju! Do tego należy doliczyć koperty i znaczki…I to wszystko po to żeby powiadomić o utylizacji 2-6 kg leków? Dziwne, że dobie olbrzymiego rozwoju elektroniki i powszechnego dostępu do sieci Internet jakikolwiek raport ma jeszcze formę papierową?

Dobry przykładem, jak powinno wyglądać raportowanie, jest Portal Sprawozdawcy GUS. Już od kilku lat apteki mogą sprawnie, o dowolnej porze dnia i w dogodnym dla siebie czasie wypełnić obowiązek raportowania aktualnego stanu zatrudnienia pracowników aptece. Raport GUS może też w indywidualnych przypadkach wzbogacony o kilka innych danych statystycznych a wszystkie dane przekazywane są w ramach tego samego badania statystycznego. Co więcej o obowiązku przekazania danych do GUS apteka powiadamiana specjalnym e-mail, który przypomina o konieczności zalogowania do portalu i przekazaniu aktualnych danych.

Niestety, ale na takie udogodnienia nie mają co liczyć apteki które przekazują raport o lekach przekazanych do utylizacji. W przypadku zapomnienia o tym obowiązku lub wysłania raportu choćby dzień po przewidzianym w przepisach czasie jedynym przypomnieniem będzie pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego które zawsze kończy się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 500 zł! Tak więc warto pamiętać o tym biurokratycznym obowiązku, który z ochroną środowiska ma niewiele wspólnego.

Czy należy złożyć raport w przypadku, kiedy nie przekazywało się leków do utylizacji? Tu zdania są podzielone. Moim zdaniem nie, bo nie ma w tym żadnej logiki ani sensu wysyłać sprawozdanie „zerowe” marnując papier, jednak w niektórych woj. podobno jest to wymagane?

A teraz przejdźmy do meritum sprawy czyli jak wypełnić raport. Apteka jest wytwórcą odpadów. Wypełnia więc tabelę A, tabelę B i dział 2 z zestawieniem danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

W tabeli A wypełniamy większość pól i zaznaczamy, że wypełniono tabelę A i B oraz dział 2.W przypadku 1 apteki łączną liczbę załączników określamy na 1 (dział 2). W polu klasyfikacja według PKD wpisujemy kod: 47.73.ZWażne, żeby nie zapomnieć o wypełnieniu pola Podpis i pieczątka posiadacza odpadów!

W tabeli B w polu rodzaj prowadzonej działalności zaznaczamy pole W (wytwórca) i wypełniamy pole data rozpoczęcia prowadzenia działalności jako apteka.

Następnie przechodzimy do wypełnienia działu 2. Wpisujemy tu zgodnie z treścią, jaka znajduje się na karcie przekazania odpadu do utylizacji: kod odpadu i jego rodzaj oraz masę odpadów w Mg (w megagramach; 0,001 Mg= 1 kg)

Wypełniony dział 2 należy jeszcze podpisać i opieczętować pieczątką apteki.

Wypełniony raport należy skopiować (kopia do archiwum) a oryginał wysłać do Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego, przed 15 marca roku 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz raportu do pobrania.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...