Recepta na problem z receptą: Powracające wątpliwości

Recepta na problem z receptą: Powracające wątpliwości

Mimo że od momentu wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich minęło kilka lat, to niektóre problemy i wątpliwości wracają jak bumerang. Czy aby na pewno pamiętamy jak rozwiązywać niektóre sytuacje związane z treścią recept?

Określenia "wiadomo", "doraźnie", "w razie bólu", oznacza w praktyce brak spełnienia wymogu obecności dawkowania.

Od kilku lat obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, które jest najważniejszym źródłem przepisów mówiących farmaceutom w jaki sposób wydawać w aptece ordynowane pacjentom przez lekarzy. Wiele jego zapisów nadal budzi wątpliwości, które są szeroko komentowane i analizowane w naszym środowisku zawodowych – głównie na branżowych portalach internetowych. Oto kilka problemów i ich rozwiązań, jakie najczęściej są tematem tego typu dyskusji.

Błędna odpłatność

Bywa, że lekarz nie wpisze albo nieprawidłowo określi odpłatność dla danego leku. Czasem będzie to P, dla leku z pojedynczym poziomem odpłatności w wykazie leków refundowanych. Innym razem na recepcie pojawi się R zamiast 30% lub odwrotnie. Jednakże tylko zapis X lub 100% oznacza konieczność wydania leku bez zniżki. W pozostałych sytuacjach, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, przepisane produkty lecznicze należy wydać z refundacją. Dla części leków będzie to jedyna odpłatność zniżkowa, dla reszty, posiadających więcej niż jeden poziom odpłatności – odpłatność wyższa.

W tym miejscu należy przypomnieć, żeby, w ostatnim przypadku, nie mylić wyższej odpłatności z wyższą zapłatą. Są to dwie osobne kwestie. Wyjątkowo dla Metformaxu 500 mg czy Chlorprothixenu 15 mg wyższa odpłatność 30%, oznacza uiszczenie niższej dopłaty przez pacjenta, ale jest to zgodne z przepisami.

Dawkowanie

Nie zawsze brak podania sposobu dawkowania leku jest błędem. Wygodniej jest zapamiętać, kiedy lekarz powinien umieścić je na recepcie (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia), tj.:

- w przypadku przepisania większej ilości leku niż dwa najmniejsze refundowane lub zarejestrowane opakowania,

- na recepcie z lekiem psychotropowym lub odurzającym,

- dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą (tylko w tym przypadku substancja z wykazu A wymaga obecności dawkowania), psychotropową, bądź odurzającą.

Ponadto nieobecne lub błędnie zapisane dawkowanie nie dyskwalifikuje recepty, gdyż § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d daje możliwość wydania ze zniżką maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych lub dopuszczonych do obrotu opakowań.

Warto mieć świadomość, że funkcjonujące na receptach określenia: wiadomo, doraźnie, w razie bólu, traktuje się jako brak dawkowania, co oznacza w praktyce brak spełnienia wymogu obecności dawkowania dla leków psychotropowych czy odurzających, uniemożliwiając realizację takiej recepty. Wobec tego ich bezpieczniejsza forma powinna wyglądać następująco: doraźnie 1 tabl., doraźnie 1 tabl. przed snem czy 1 tabl. w razie bólu. Analogicznie do w/w § 16 ust. 1. pkt 1 lit. d, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych etc. pozwala wydać dwa najmniejsze refundowane lub zarejestrowane opakowania.

Strony

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...