REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepta transgraniczna w praktyce farmaceuty

22 sierpnia 2019 14:18

W praktyce aptekarskiej możemy się spotkać z różnym rodzajem recept. Jednym z nich są recepty transgraniczne. Najczęściej pacjenci, którzy chcą je zrealizować pojawiają się w przygranicznych miejscowościach, czy dużych miastach. Jednak, każdy farmaceuta powinien wiedzieć czym taka recepta się charakteryzuje oraz jakie niezbędne dane powinna posiadać.

Fałszywą receptę na Xanax próbowano zrealizować w Raciborzu (fot. Shutterstock)
Na recepcie transgranicznej nie mogą zostać przepisane preparaty o kategorii dostępności Rpw., a odpłatność za wydawane leki zawsze wynosi 100% (fot. Shutterstock)

W jakim celu wystawiane są recepty transgraniczne?

Recepta transgraniczna jest wystawiana przez lekarza na prośbę pacjenta, który zamierza wykupić leki, które są na niej przepisane w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej niż państwo, w którym została wystawiona. Prawidłowo wystawiona recepta transgraniczna powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • datę urodzenia pacjenta;
 • dane osoby wystawiającej (imię i nazwisko, nr Prawa Wykonywania Zawodu, bezpośredni kontakt: e- mail bądź nr telefonu);
 • adres świadczeniodawcy oraz oznaczenie państwa, w którym recepta jest wypisana (w przypadku naszego kraju: “Polska”);
 • nazwę międzynarodową przepisanej substancji leczniczej lub nazwę własną, jeżeli osoba wystawiająca uzna, że jest ona niezbędna ze względów medycznych;
 • postać, dawkę, ilość oraz sposób dawkowania leku;
 • datę wystawienia recepty;
 • odręczny (!) podpis osoby wystawiającej;

Jak widać, aby zrealizować receptę transgraniczną nie jest konieczny identyfikator pacjenta (PESEL, numer paszportu, itp.). Stąd w przypadku ich realizacji w Polsce nie ma konieczności aby legitymować pacjenta, gdyż Dokument Realizacji tego typu recept nie są wysyłane do SIM.

REKLAMA

Na recepcie transgranicznej nie mogą zostać przepisane preparaty o kategorii dostępności Rpw., a odpłatność za wydawane leki zawsze wynosi 100%. 

REKLAMA

Jaka korzyść z recepty transgranicznej?

Pewnie część z Was zastanawia się po co wystawiana jest recepta transgraniczna skoro z pełną odpłatnością można w każdym kraju Unii Europejskiej wykupić leki na “zwykłą receptę”. Jednym z powodów jest możliwość wniesienia wniosku do NFZ o zwrot poniesionych kosztów przez pacjenta do poziomu refundacji, jeśli właśnie wykupił leki za granicą na receptę transgraniczną. Również posiadając receptę transgraniczną można mieć pewność, że zostanie ona zrealizowana w innych krajach Unii Europejskiej, gdyż zasady dotyczące jej wystawiania są identyczne we wszystkich krajach Wspólnoty.

Takiej pewności nie ma, gdy w innym kraju zostanie przedstawiona recepta, która została wystawiona na zasadach innego państwa. Ze względu na różnice w wymaganiach formalnych dotyczących wystawiania recept, brak jakiejkolwiek niezbędnej danej na niej, może skutkować odmową realizacji w zależności od kraju, w którym chcemy ją zrealizować. Takiego zagrożenia nie ma wobec recept transgranicznych.

Co jeśli pacjent nie zrealizuje recepty transgranicznej za granicą? W takim przypadku przysługuje mu prawo do jej realizacji na terenie państwa, w której została ona wystawiona. Jeśli chodzi o Polskę, to jest to możliwe jedynie za 100% odpłatnością, jednak pacjenta ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów do poziomu refundacji po wniesieniu wniosku do właściwego NFZ-u.

Recepta transgraniczna, a e-recepta

Od 1 stycznia 2021 r. każda apteka w naszym kraju będzie miała obowiązek podłączyć się do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej. Podłączenie do kolejnego systemu, tym razem umożliwi realizację e-recept transgranicznych, które zostały wystawione w całej Unii Europejskiej.  W Polsce, od stycznia 2020 r. będzie obowiązek wystawiania e-recept. Ten obowiązek miał dotyczyć również elektronicznych recept transgranicznych, jednak został on przesunięty o kolejny rok (czytaj również: Podłączenie aptek do KPK przesunięte do 1 lipca 2020 roku).

REKLAMA

Podobne zmiany obejmują większość krajów Unii Europejskiej, jednak nie wszystkie zostaną od 2021 r. podłączone do wcześniej wspomnianego systemu. I tutaj powstaje mankament polegający na tym, że e-recepta transgraniczna wystawiona w jednym kraju, nie zawsze będzie mogła być zrealizowana w innym państwie Unii Europejskiej, które nie zostało jeszcze do owego systemu podłączone. Co w takim przypadku zrobić? W przypadku Polski, Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że przygotuje stosowną informację o tym, które z państw nie będą mogły realizować recept transgranicznych w formie elektronicznej i umieści ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Gdy znajdzie się tam kraj, w którym pacjent będzie chciał zrealizować receptę, musi on poprosić lekarza o wystawienie tego typu recepty w formie papierowej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Realizujesz i znajomego lekarza prosisz, żeby wypisał na Ciebie te IV-P i masz z głowy. Jeżeli zrobisz inaczej to czekają Ciebie kary, pręgierz, uciemięrzenie ze strony WIF, GIF i wszystkich świętych. Daruj sobie zatem takie pytania tylko od razu przyjmij, że bez własnej inicjatywy nic nie zrobisz.
@sarin - super rada, brawo. Weźmie na siebie jakikolwiek lek, a psychiatryczny w szczególności i później będzie szukał pracy, będzie chciał rente, spowoduje wypadek , ktoś wrzuci w bęben pesel i będzie widać, że leczył się psychiatrycznie i masz na dzień dobry klamke i problemy. Te dane nie są zbierane jak twierdzą izbowo-aptekarskie przygłupy , żeby lekarz mając wgląd w 5 lat wstecz kto co brał lepiej dobrał terapie, tylko po to aby te dane działały jako "haki".

Powiązane artykuły

Nawet 400 osób miesięcznie zatruwa się dopalaczami Nawet 400 osób miesięcznie zatruwa się dopalaczami

W ubiegłym roku dopalaczami zatruło się ponad 7 tys. osób. Kary administracyjne dla handlujących sub...

NIK o suplementach diety na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi NIK o suplementach diety na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Polski rynek suplementów diety jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Tymc...

Błędy w pracy farmaceuty Błędy w pracy farmaceuty

“Nie popełnia błędów ten, który nic nie robi”. To przysłowie idealnie wpasowuje się do codziennych o...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz