REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Różeniec górski jako silny adaptogen

9 października 2015 08:00

Różeniec górski (Rhodiola rosea, syn. Sedum rosea)jest należącą do rodziny gruboszowatych byliną, naturalnie występującą na wysokogórskich obszarach Azji, Europy oraz Ameryki Północnej. Duże stanowiska różeńca znajdziemy także w rodzimej florze Sudetów i Karpat a także, ze względu na niskie wymagania glebowe, również na sztucznych skalniakach.

Roślina ta tworzy niskie, rozłożyste dywany, od maja do sierpnia ozdobione drobnymi kwiatami, przybierającymi rozmaite barwy, w zależności od podgatunku rośliny. Młode pędy wraz z mięsistymi listkami znajdują zastosowanie w kuchni – surowe bądź gotowane mogą być dodatkiem do sałat, zaś oberwane z listków łodygi można przyrządzić jak szparagi. Część rośliny wykorzystywaną w fitoterapii stanowi kłącze, które po przełamaniu i roztarciu uwalnia charakterystyczny zapach, przypominający różę (stąd też pochodzi nazwa gatunkowa rośliny). Największą wartość mają kłącza różeńca zebrane w piątym lub szóstym roku uprawy.

Profil fitochemiczny

REKLAMA

Kłącze zawiera wiele grup substancji czynnych, wśród których należy wymienić:

REKLAMA

– frakcję lotną (do 0,05%), wśród której dominują n-dekanol oraz geraniol i jego połączenia, odpowiadające za różany aromat rośliny. Jedna z pochodnych geraniolu – rozyrydyna, działa jak inhibitor MAO-A i B, jest więc po części odpowiedzialna za efekt przeciwdepresyjny rośliny. Składnikiem frakcji lotnej są także związki terpenowe: rodiolozyd A, rodiocyjanozyd oraz lotaustralina;

– związki fenolowe proste (kwas kawowy, cynamonowy) oraz złożone: salidrozyd (rodiolozyd), rozynę i rozawinę. Cząsteczki te uznawane są na kluczowe dla aktywności farmakologicznej różeńca,

– związki polifenolowe, reprezentowane przez garbniki katechinowe (pochodne kwasu galusowego, EGC – galusan epikatechiny, EGCG – galusan epigallokatechiny) oraz flawonolignany i flawonoidy. Obecność stosunkowo dużej ilośći garbników odpowiada za gorzki smak różeńca i jego właściwości ściągające (tradycyjne zastosowanie obejmuje choroby jamy ustnej i hemoroidy). Polifenole działają antyoksydacyjnie, przeciwnowotworowo oraz przeciwzapalnie, zaś dimeryczna forma EGCG również hamuje aktywność monoaminooksydaz;

– pozostałymi składnikami kłącza są fitosterole i tłuszcze roślinne oraz sole mineralne.

REKLAMA

Aktywność ekstraktów z różeńca in vivo

Rhodiola rosea ceniona jest przede wszystkim za swoje działanie adaptogenne. Mianem adaptogenów określa się grupę roślin, które mają zdolność normalizacji funkcji organizmu poprzez zwiększanie kondycji fizycznej psychicznej oraz przeciwdziałają skutkom stresu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, także emocjami. Rezultaty badań z wykorzystaniem ekstraktu z różeńca wskazują, iż łagodzi on przemęczenie fizyczne oraz psychiczne a także poprawia zdolność koncentracji i nauki.

Kolejną cenną właściwością różeńca jest jego silnie zaznaczone działanie przeciwdepresyjne, potwierdzone w wielu badaniach nierandomizowanych oraz randomizowanych. Pacjenci z łagodną i umiarkowaną depresją po sześciotygodniowym przyjmowaniu ekstraktu z różeńca, zauważyli znaczące złagodzenie objawów depresji (ocenianej za pomocą dwóch różnych skali), takich jak bezsenność, wahania nastroju czy zła samoocena. W innych badaniach u ochotników obserwowano zwiększenie odporności na stres i zmęczenie oraz szybszą percepcję informacji.

Związki fenolowe, wchodzące w skład kłącza, wpływają na szereg przekaźników i szlaków biochemicznych (w tym związanych ze stresem oksydacyjnym) oraz procesów ekspresji genów, co przejawia się między innymi obniżeniem stężenia kortyzolu we krwi. Składniki czynne „złotego korzenia”, jak zwany jest czasem różeniec, posiadają także działanie hepato-, kardio- oraz neuroprotekcyjne i psychostymulujące. Stosowanie ekstraktu z Rhodiola rosea podczas wzmożonego wysiłku fizycznego ogranicza uszkodzenia w obrębie tkanki mięśniowej (mierzone na podstawie stężeń białka C-reaktywnego oraz kinazy kreatyniny we krwi).

Preparaty z różeńca górskiego mogą stanowić alternatywę dla innych roślinnych adaptogenów, jak miłorząb czy żeń-szeń, a stosowane w nadchodzącym jesienno-zimowym okresie pomogą przeciwdziałać pojawiającemu się zmęczeniu, bezsenności i sezonowej chandrze. W obrocie różeniec występuje w postaci ciętego lub sproszkowanego kłącza oraz suchych ekstraktów w formie tabletek lub proszku. Uznawany jest za substancję bezpieczną, gdyż nie odnotowano poważnych skutków ubocznych u osób przyjmujących jego preparaty.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Różeniec_górski
http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rhodiola+rosea
Abidov m. et al.: Extract of Rhodiola rosea Radix Reduces the Level of C-Reactive Protein and Creatinine Kinase in the Blood, Pharmacology and Toxicology 7, 63-64
Panossian A. et al.: Rosenroot (Rhodiola rosea): Traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy, Phytomedicine 7(17), 481-493
van Diermen D. et al.: Monoamine oxidase inhibition by Rhodiola rosea L. roots, Journal of Ethnopharmacology 2(122), 397-401

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Bunt młodego farmaceuty Bunt młodego farmaceuty

Dlaczego nie możemy wydawać antybiotyków i leków silnie działających bez recepty? Dlaczego nie możem...

Konserwanty w żywności i lekach – część 1 Konserwanty w żywności i lekach – część 1

Żywność, suplementy diety i leki zawierają konserwanty. Czy ich obecność powinna alarmować konsument...

Lek – odpad szczególnej troski? Lek – odpad szczególnej troski?

Pudełka i pudełeczka, blistry i buteleczki, tubki i tuby wszelakiej maści – niektóre opakowania pami...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz