REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Specjalizacja z farmacji aptecznej, a kierowanie apteką – czy idą ze sobą w parze?

4 lutego 2019 10:20

Na ręce Ministra Zdrowia został przedłożony projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, który zakłada, m.in. obowiązek posiadania specjalizacji z farmacji aptecznej przez magistra farmacji, który chciałby kierować apteką ogólnodostępną lub hurtownią farmaceutyczną. Obecnie wystarczy, że posiada on – w pierwszym przypadku 5-letni staż pracy w aptece, a w drugim, 2-letni w hurtowni. Czy rzeczywiście posiadanie specjalizacji pozwoli stać się farmaceutom lepszymi kierownikami?

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało w 2017 roku łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock)
Program specjalizacji dla farmaceutów na dzień dzisiejszy w zupełności nie przygotowuje ich do bycia kierownikiem apteki i powinien być całkowicie zmieniony (fot. Shutterstock)

Specjalizacja dla farmaceuty – co można wybrać?

Szkolenie specjalizacyjne dla magistrów farmacji mogą rozpocząć absolwenci kierunku farmacja, którzy posiadają minimum roczny staż pracy. Teoretycznie, istnieje dwanaście profesji, które mogą wybrać i których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. W rzeczywistości, wydziały farmaceutyczne w naszym kraju posiadają akredytacje do prowadzenia specjalizacji z dziewięciu dziedzin. Są to farmacja apteczna, szpitalna, kliniczna, przemysłowa, bromatologia, farmakologia, toksykologia, lek roślinny oraz analityka medyczna. Niestety, gdyby któryś z farmaceutów pragnął specjalizacji ze zdrowia publicznego, środowiskowego oraz mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej, to w Polsce nie znajdzie jednostki, która takie studia prowadzi. Pozostańmy, jednak przy specjalizacji z farmacji aptecznej, gdyż tylko ona ma otwierać drzwi do objęcia stanowiska kierownika apteki.

Jak obecnie wygląda specjalizacja apteczna i jakie korzyści płyną z jej posiadania?

Jak możemy przeczytać w jej programach nauczania, które są prezentowane na stronach ośrodków, które ją prowadzą (czyli wydziałów farmaceutycznych w całej Polsce) wykonanie specjalizacji z farmacji aptecznej pozwala na poszerzanie wiedzy, która jest niezbędna w codziennej pracy farmaceuty. Ponadto na zajęciach specjalizacyjnych przekazywana jest najświeższa wiedza z danego zakresu oraz wszelkie nowinki technologiczne, które go dotyczą. Wszystko to sprawi, że usługi świadczone przez farmaceutę- specjalistę są na najwyższym poziomie.

REKLAMA

W rzeczywistości zajęcia specjalizacyjne w opinii wielu osób, które je odbyły są powieleniem informacji, które można było poznać w trakcie studiów farmaceutycznych. Wiadomości, które są na nich przekazywane są przestarzałe i rzadko można dowiedzieć się o wszelkich nowościach z zakresu nauk farmaceutycznych. Ponadto oceniają oni, że osoby, które są wykładowcami na zajęciach specjalizacyjnych nie przygotowują się do zajęć, a wszelkie materiały, które są prezentowane to te same, z którymi mogli się zapoznać na uczelni kilka lat wcześniej. Z tego względu można odnieść wrażenie, że wykładowcy nie czują wielkiej potrzeby szkolenia młodszych kolegów, a owe zajęcia są dla nich tylko sposobem na dodatkowy zarobek.

REKLAMA

Obecnie specjalizacja z farmacji aptecznej to również spory wydatek finansowy dla farmaceuty. 1 h zajęć to obecnie koszt od 20 do 25 zł w zależności od wydziału farmaceutycznego, na którym wykonuje się specjalizację. Mnożąc to przez 240 h, które są rozdysponowane na 3 lata specjalizacji daje to łączną kwotę zamykającą się w 5-7,5 tys. zł. Do tego oczywiście należy doliczyć koszty dojazdów i noclegów. Inne wyrzeczenia, z którymi trzeba się zmierzyć to nakład czasu, który trzeba poświęcić. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Są to dwa lub jeden zjazd w miesiącu.

Jak łatwo można się domyśleć, jeśli nie pracujemy w dany weekend, to jesteśmy w tym czasie na specjalizacji… i tak przez trzy lata! Specjalizacja to również obowiązkowy staż specjalizacyjny, który należy odbyć, a także praca specjalizacyjna, którą każdy musi napisać, aby zakończyć specjalizację. Do uzyskania tytułu specjalisty ponadto niezbędne jest pozytywne zdanie państwowego egzaminu końcowego. Obecnie jedynym profitem związanym z posiadaniem tytuły specjalisty z farmacji aptecznej jest możliwość objęcia funkcji kierownika apteki po przepracowaniu w niej przynajmniej trzech lat.

A jak ma być?

Proponowane w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zmiany zakładają, że koszty związane ze specjalizacją farmaceutów będą ponoszone przez budżet państwa (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!). Ponadto, na czas zajęć specjalizacyjnych farmaceuta będzie mógł otrzymać urlop szkoleniowy. Koszt takiego urlopu oczywiście ponosi pracodawca. Ustawodawca przewiduje również możliwość przystąpienia przez farmaceutów do egzaminu końcowego bez odbycia kursu, jednak będą musieli się oni wykazać odpowiednim dorobkiem zawodowym. Posiadanie specjalizacji z farmacji aptecznej ma być niezbędne do tego, aby móc zostać kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej. Ten obowiązek ma nie dotyczyć farmaceutów, którzy już posiadają uprawnienia do objęcia stanowiska kierownika.

Specjalizacja z farmacji aptecznej a kierowanie apteką

Po przedstawieniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty w tym temacie rozgorzała naprawdę burzliwa dyskusja. Po pierwsze należy się zastanowić, czy obecne programy specjalizacyjne w jakikolwiek sposób przygotowują do prowadzenia apteki. Z pewnością brakuje w nich bardziej rozbudowanych zajęć z prawa. Kierownik apteki odpowiada za prowadzenie apteki, kontakty z NFZ-em, Inspekcją Farmaceutyczną, włączając w to kontrole przeprowadzane przez te podmioty. Również do jego obowiązków należy znajomość oraz przestrzeganie ustaw i wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Zdrowia.

REKLAMA

Kierownik apteki to chyba przede wszystkim prawdziwy lider zespołu. To on odpowiada za zintegrowanie pracowników, rozwiązywanie wszelkich konfliktów, Kierownik jest częścią zespołu, nie stoi z boku, nie krytykuje, nie obwinia innych za błędy, nie wykorzystuje swoich podwładnych. Prawdziwy lider swoją pracę opiera na wzajemnej współpracy. To on naprawia popełnione przez zespół błędy i motywuje innych do większego zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Tych wszystkich walorów nauczyć się tylko i wyłącznie można poprzez kilkuletnią pracę w zespole. Nie zmieni niczego wzięcie udziału w kilku godzinach zajęć specjalizacyjnych, na których i tak obecnie nie są poruszane takie tematy.

W programach specjalizacji z farmacji aptecznej nie ma również co szukać tematów związanych z prowadzeniem mikroprzedsiębiorstwa. Osoba, która podejmuje się bycia kierownikiem apteki musi wiedzieć jak zarządzać apteką. Nieuniknione staje się zapoznanie z przepisami dotyczącymi prawa pracy, kodeksu cywilnego czy nawet Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ponadto, kierownik apteki odpowiada za strukturę magazynu aptecznego. To na jego barkach leży odpowiedzialność za rotację towarów. Co więcej, kierownik apteki musi być biegły w kwestii oprogramowania aptecznego. Nie może on tylko ograniczać się do podstawowego programu aptecznego, ale powinien również umiejętnie korzystać z aplikacji optymalizujących pracę apteki. Oczywiście kierownik apteki musi posiadać również wizję jej rozwoju oraz cele, które stara się cały czas realizować.

Program specjalizacji dla farmaceutów na dzień dzisiejszy w zupełności nie przygotowuje ich do bycia kierownikiem apteki i powinien być całkowicie zmieniony. Ponadto, pieczę nad prowadzeniem zajęć powinno sprawować Ministerstwo Zdrowia i nie dopuszczać do sytuacji, w których na zajęciach specjalizacyjnych jest powielana wiedza ze studiów. Dopuszczenie do wprowadzenia obowiązku posiadania tytułu specjalisty przez farmaceutę powinno zostać poprzedzone głęboką reformą całego szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie dużo więcej dla kierownika apteki znaczą wszelkie studia podyplomowe (m.in. z zarządzania, farmakoekonomiki), szkolenia, czy nawet indywidualne dokształcanie się. Farmaceuta wtedy działa swobodnie, wypełnia luki w swojej wiedzy niezależnie od odgórnie narzuconego programu kształcenia, który na dzień dzisiejszy zupełnie nie przygotowuje do roli kierownika apteki.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Artykuł zawiera błąd- żeby być kierownikiem hurtowni nie trzeba mieć 2-letniego doświadczenia w hurcie, wystarczą 2 lata pracy w aptece.
specjalizacja z farmacji aptecznej nie idzie w żadnym względzie w parze z umiejętnością kierowania apteką, owa specjalizacja to powtórka zagadnień ze studiów czasem dosłownie jota w jotę ......kierownik apteki oprócz czynności administracyjnych powinien wykazywać się umiejętnością menadżerską o której studia nie wspominają
taka rzeczywistość, już to było kiedyś, specjalizacja pozwoliła mi być kierownikiem, ale nic poza tym mi nie dała, oprócz zajęcia wolnego czasu, kosztów itd, zero konkretnej wiedzy i zero przygotowania do kierowania apteką
Bezwzględnie wymagać specjalizacji od kierownika apteki nie należy. Można jednak motywować farmaceutów, szczególnie kierowników aptek, do specjalizacji. Ostrożnie, ale jednak mocniej niż dotychczas. Podmiot prowadzący powyżej 4 apteki w kraju powinien ustanowić na stanowisku kierownika apteki farmaceutę specjalistę lub farmaceutę w trakcie specjalizacji w liczbie co najmniej 1 na każde pełne 4 apteki. (To daje przedsiębiorcy dużą elastyczność, np. co do lokalizacji, ale również daje możliwość sponsorowania kierownikowi apteki specjalizacji, jeśli nie jest możliwe znalezienie specjalisty.) Oczywiście program specjalizacji musi być dostosowany z jednej strony do potrzeb systemu opieki zdrowotnej (informacja o leku, farmakoterapia, opieka farmaceutyczna, receptura), z drugiej strony do potrzeb pracodawców (zarządzanie, prawo pracy, prawo gospodarcze). Co najważniejsze, specjalizacja będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce, tylko jeśli apteki zostaną bezwzględnie zobowiązane do wysokiego poziomu fachowości, bo dzisiaj w wielu aptekach trudno czasem liczyć na informację o zasadach przechowywaniu leku, nie piszę o informacji nt. ryzyka interakcji...
Chcesz żeby żaden podmiot nie prowadził więcej jak 4 aptek ? ;-) Nawet dziś jest to możliwe bo apteki formalnie prowadzą spółki których nazwy różnią się jedynie numerami ? np. oz 1 , oz 2 , oz 3 i żadna nie posiada więcej niż 4 apteki ? Przypadek ? :-)

Powiązane artykuły

MIŃSK MAZOWIECKI – Technik/Technik stażysta MIŃSK MAZOWIECKI – Technik/Technik stażysta

Apteka Słoneczna w MIŃSKU MAZOWIECKIM zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO Osobie zatrudnionej na powy...

EMA sugeruje wstrzymanie obrotu tych leków w Polsce EMA sugeruje wstrzymanie obrotu tych leków w Polsce

W miniony piątek Europejska Agencja Leków wydała komunikat rekomendujący wstrzymanie w obrocie, w po...

Schizofrenia nie powinna wykluczać chorych z rynku pracy Schizofrenia nie powinna wykluczać chorych z rynku pracy

Schizofrenia do choroba, która na świecie dotyczy nawet 50 mln ludzi. W Polsce liczba ta sięga ok. 3...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz