REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szczepionka na Ebolę

30 października 2019 11:26

Choć w Polsce obecny sezon to zdecydowanie temat grypowy w środowisku medycznym, światowe problemy skupiają się na zupełnie innym problemie. Odwiedzając systematycznie stronę Światowej Organizacji Zdrowia możemy z łatwością zauważyć, jak wiele starań wkłada się w walkę z wirusem Ebola. Teraz mamy kolejny powód do świętowania – możemy mówić o sukcesie nie tylko w krajach endemicznego występowania, Europa także zrobiła krok w dobrym kierunku.

Ervebo został przetestowany na około 16 000 osób biorących udział w kilku badaniach klinicznych w Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych (fot. Shutterstock)
Ervebo został przetestowany na około 16 000 osób biorących udział w kilku badaniach klinicznych w Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych (fot. Shutterstock)

EMA rejestruje szczepionkę

O udanych próbach wakcynacji społeczeństw w krajach rozwijających się, gdzie wirus Ebola zbiera najbardziej krwawe żniwo pisałem niedawno (Czytaj więcej: Panaceum na Ebolę). Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków zalecił przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej dla Ervebo (rVSVΔG-ZEBOV-GP), pierwszej szczepionki do czynnej immunizacji osób w wieku 18 lat i starszych zagrożonych zakażeniem wirusem Ebola. Szczepionka rVSV-ZEBOV (Recombinant vesicular stomatitis virus–Zaire Ebola virus) jest żywym, atenuowanym rekombinowanym wirusem pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, w którym gen glikoproteiny otoczki zastępuje się genem wirusa Ebola, szczepu Kikwit 1995.

Dyrekto wykonawczy EMA, Guido Rasi, w komunikacie prasowym, że to ważny krok w kierunku zmniejszenia ciężaru tej śmiertelnej choroby. Zalecenie CHMP jest wynikiem wieloletnich globalnych wysiłków na rzecz znalezienia i opracowania nowych leków i szczepionek przeciwko wirusowi Ebola. Organy zdrowia publicznego w krajach dotkniętych wirusem Ebola potrzebują bezpiecznych i skutecznych leków, aby móc skutecznie reagować na epidemie i ratować życie. Dane z badań klinicznych i programów realizowany według procedury compassionate use (Czytaj więcej: Akt miłosierdzia) wykazały, że Ervebo chroni przed wirusem Ebola u ludzi po podaniu pojedynczej dawki.

REKLAMA

Ervebo został przetestowany na około 16 000 osób biorących udział w kilku badaniach klinicznych w Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, że jest bezpieczny, immunogenny (tj. zdolny do wywołania reakcji układu odpornościowego na wirusa) i skuteczny przeciwko wirusowi Ebola-Zaire, który krążył w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016. Wstępne dane sugerują, że jest skuteczny w obecnej epidemii w Demokratycznej Republice Konga. Dodatkowe dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa są gromadzone za pomocą protokołu Extended Access Protocol i zostaną uwzględnione w raportach bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu, które są stale przeglądane przez EMA. Ervebo otrzymał wsparcie w ramach programu PRIority MEdicines (PRIME) EMA, który zapewnia wczesne i ulepszone wsparcie naukowe i regulacyjne dla leków, które mają szczególny potencjał zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów. Ervebo dołączył do PRIME w czerwcu 2016 r (czytaj więcej: Panaceum na Ebolę).

REKLAMA

Ervebo otrzymał pozytywną opinię o warunkowym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu od CHMP, ponieważ dalsze informacje związane z procesem produkcyjnym można przedłożyć dopiero w nadchodzących miesiącach. Uznano to za właściwe w świetle trwającego zagrożenia zdrowia publicznego w Demokratycznej Republice Konga. Opinia przyjęta przez CHMP stanowi pośredni krok na drodze Ervebo do dostępu pacjentów – opinia zostanie teraz przesłana do Komisji Europejskiej w celu przyjęcia decyzji w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w całej UE.

Rosyjska odpowiedź

Choć zdawało się, że Ervebo i jego rekomendacja przez CHMP to spory postęp w dziedzinie walki z Ebolę, oddzielną ścieżkę do sukcesu postanowili stworzyć rosyjscy naukowcy. Niespełna kilka dni temu rosyjska minister ochrony zdrowia Weronika Skworcowa podczas Rosyjsko-Afrykańskiego Forum Ekonomicznego poinformowała, że Rosja przygotowała szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola -jej kraj jest gotowy dostarczyć ją do Afryki zaraz po tym, jak zostanie zarejestrowana. Dotychczasowe testy przeprowadzone na ssakach z gatunku naczelnych wykazały 100% skuteczność unikalnej szczepionki, dodatkowym jej atutem jest możliwość przechowywania w zwykłych lodówkach. Zaraz po jej oficjalnej rejestracji ma zostać przekazana rządom krajów, w których wciąż endemicznie wykrywa się ogniska zachorować na Ebolę (czytaj więcej: Rosjanie stworzyli szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szczepienie w aptece? Możliwe już teraz, ale nie przez farmaceutę… Szczepienie w aptece? Możliwe już teraz, ale nie przez farmaceutę…

Prawnicy kancelarii DZP przygotowali dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy raport dotyczący ...

Nieswoista szczepionka bakteryjna wycofana przez GIF Nieswoista szczepionka bakteryjna wycofana przez GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii nieswoistej szczepionki bak...

Farmaceuci nie będą przeprowadzać szczepień ochronnych Farmaceuci nie będą przeprowadzać szczepień ochronnych

Ministerstwo Zdrowia nie widzi na ten moment możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych przez f...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz